A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 19 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

19  Tejtzen cycyˈi judío tuˈn tetz ttzakpiˈn Pilato ja Jesús, e xiˈ tkbaˈn Pilato cye soldado tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈnxin tzˈuˈn toc xcbil twiˈ tiˈ Jesús. Tej cybaj kˈonxin tzˈuˈn tiˈjxin, e baj cybinchaˈnxin jun pasbil te chˈiˈx, bix e cub cycutzˈenxin tuj twiˈxin, bix oc cykˈoˈnxin jun t‑xbalen cawel, bix e cub majekexin twitzxin te xmucchal texin, bix e xiˈ cykbaˈnxin: “¡Axsen cycawel xjal judío!” bix oc cylokaxin twitzxin. Tbajlenxetzen Jesús tuj tzˈuˈn, etz Pilato juntl maj, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye judío:

―Qˈueletz wiiˈna ja xjal lu. Nim castiwa kˈoˈn texin, tisen cyaja. Pero waja tzˈel cyniˈya tiˈj mintiiˈ tilxin ma cnet wuˈna―tz̈i Pilato.

Bix etz Jesús cywitz xjal, tjax jpasbil te chˈiˈx tuj twiˈxin, bix toc t‑xbalenxin xbalen rey. Bix e xiˈ tkbaˈn Pilato cye judío:

―Jeyˈ, cycyeˈyenx ja xjal lu. ¿Japale jun cawel jlu?―tz̈i Pilato.

Pero tej toc cycyeˈyen kej nejenel cye pala bix kej cˈojlal tja Dios ja Jesús, min e cub cyiˈj tuˈn Pilato, sino e jaw cys̈iˈnxin:

―¡Kˈonwexin twitz cruz! ¡Kˈonwexin twitz cruz!―tz̈ikexin.

Bix e xiˈ tkbaˈn Pilato cyexin:

―Min. Ka cyaja jaw cykˈoˈna twitz cruz, cyiiˈnxa ejeeˈx cyey, cuma tuj nwitza mintiiˈ tilxin―tz̈ixin.

Aj cytzakˈbeˈn ke judío:

―Pero at tilxin. Tzin tkbaˈn kleya il tiˈj tuˈn tcyimxin, cuma ma txiˈ tkbaˈnxin Tcwal Diosxin―tz̈i ke judío.

Tejtzen tbinte Pilato yol lu tiˈj Tcwal Diosxin, nim ttz̈i e tzaj tiˈjxin. Bix ocxxin juntl maj tuj tjaxin, bix e xiˈ tkanenxin te Jesús:

―¿Japa tey te twitz txˈotxˈ, bix ka ma tzaja te juntl lugar?―tz̈ixin.

Pero mintiiˈ akˈ Jesús.

10 Juˈ tzunj e xiˈ tkbaˈn Pilato te Jesús:

―¿Mimpa tzaj ttzakˈbeˈna inayena? ¿Mimpa tzˈel tniˈya tiˈj at wipemala tuˈn t‑xiˈ ntzakpiˈna jay, bix at wipemala tuˈn tcyima twitz cruz?―tz̈ixin.

11 Aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Nuket min otk tzaj tkˈoˈn Dios toclena tuˈn tcawena cyxol xjal, minttzeletiiˈ tipemala wibaja. Jnxiˈ tbinchaˈna wiˈja, nbinchana nuk oˈcx cuma ma kˈoj tey tuˈn tcawena. Pero jxin tneel pala, oc tkˈon tiibxin tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin inayena tuj tkˈaba. Juˈ tzunj, at mas tilxin twitzj jtey til―tz̈i Jesús te Pilato.

12 Tej tbinte Pilato kej yol lu, nim e tajbexin tuˈn tel ttzakpiˈnxin Jesús. Pero tej t‑xiˈ tkbaˈnxin cye judío at tel‑lel ttzakpiˈnxin, e jaw cys̈iˈnxin:

―Ka ma txiˈ ttzakpiˈna ja xjal lu, cxeˈl kkbaˈna te rey tuj Roma ka yaaˈn junx tey tuya gobierno te Roma, cuma taja tzˈel ttzakpiˈna jun xjal njaw tiiˈn tiib tiˈj rey tuˈn toc te t‑xel gobierno―tz̈i ke judío.

13 Tej tbinte Pilato kej yol lu, e tzaj ttz̈i rey tiˈjxin, bix e tcuyaxin jcyajbil judío. Etz tiiˈnxin Jesús cywitzxin, bix e cub kexin tuj kˈukbil te xkelte tuj jun lugar Xak Xiˈnen Tuj tbi, bix ka Gabata tbi tuj cyyol judío.

14 Jatzen kˈij lu, jkˈij oj nbaj cybinchaˈn judío tikˈch cye te tajbel te juntl kˈij te ajlabl tuj ninkˈij te Pascua. Bix otk tzˈoc Jesús tuj xkelbil te kak tajlal hora.

Tej tcub ke Pilato, e xiˈ tkbaˈnxin cye judío:

―Jeyˈ, lu jxjal lu tzin cykbaˈna cycawela―tz̈ixin.

15 Bix e jaw cys̈iˈnxin:

―¡Byoˈncˈaxin! ¡Byoˈncˈaxin! ¡Kˈonwexin twitz cruz!―tz̈ikexin.

Bix e xiˈ tkbaˈn Pilato cyexin:

―¿Jaxpa cyuˈna? ¿Cyajpey tuˈn tjaw nkˈoˈna cycawela twitz cruz?―tz̈ixin.

Bix aj cytzakˈbeˈn nejenel cye pala texin:

―Nuk rey te Roma ncawen kibaja. Min‑al juntl―tz̈ikexin.

16 Tej cyyolen judío juˈwa, e xiˈ tkˈoˈn Pilato ja Jesús tuj cykˈabxin, tuˈntzen tbyet.

Tej tjaw kˈoˈn Jesús twitz cruz bix e cyim

17 Bixsen ex cyiiˈn soldado ja Jesús tiˈjxe tnom. Jaxse Jesús e xiˈ kitente tcruz. E xiˈkexin tuj jlugar Tbakel Wiˈybaj tbi, bix ka Gólgota tbi tuj cyyol judío. 18 Tej cyponxin, e jaw cykˈoˈnxin jaxin twitz cruz, cyuyaj caˈbatl xinak ttxlajxin. Jatzen Jesús tmij. 19 Bix tibaj twiˈxin e jaw cykˈoˈnxin cab letra otk cub ttzˈiˈben Pilato twitz jun tzlom, tuˈn tchicˈajax alcye tilxin. Tz̈i cyjulu: “Jesús, aj Nazaret, Cycawel Judío.” 20 Nim judío e jaw cys̈iˈn kej yol lu, cuma jlugar jaaˈ otk jawa kˈoˈn Jesús twitz cruz, nka ttxaˈn tnom, bix tzˈiˈben tuj yol hebreo bix tuj yol latín bix tuj yol griego. 21 Pero min el baˈn ja letra lu tuj cywitz nejenel cye pala cye xjal judío. Juˈ tzunj, e cubsankexin cywitzxin te Pilato:

―Najsama, kaja tuˈn tcub tchˈixbeˈna jletra. Yaaˈn tumel ja yol “Cycawel Judío.” Mas tumel tuˈn toc ja yol “Ja xjal lu oc tkˈon tiib te Cycawel Judío”―tz̈ikexin.

22 Aj ttzakˈbeˈn Pilato:

―Mlay tuˈn tchˈixpet yol. Cyjel jma cub ntzˈiˈbena―tz̈ixin.

23 Tej tjaw cypjoˈn soldado Jesús twitz cruz, e xiˈ cytzyuˈnxin t‑xbalenxin, bix e cub cypaˈnxin tuˈn tel te cyaja, jun te jaca juun soldado. Jax juˈx e xiˈ cytzyuˈnxin jun t‑xbalenxin te nim tweˈ. Mintiiˈ tzˈisbilte, sino te junx plaj cujlec tiˈjxin. 24 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈnxin cyxolxxin:

―Miˈn cub krotan tzunj t‑xbalenxin, sino nuk tuˈn tcub kkˈoˈn suerte tiˈj klaˈ laˈ alcye jun ke ccamal tiˈj―tz̈ikexin. E baj jlu, tuˈntzen tel jax jtyol Dios tzin tkbaˈn cyjulu: “Cwel cypaˈn xjal nxbalena cyxolx, bix cwel cykˈoˈn suerte tiˈj tuˈn al ccamal tiˈ nxbalena,” tz̈i tyol Dios jatxe ootxa.

25 Pero amale oquet ten ke soldado yajlal Jesús, pero eteˈ nka tiˈ cruz cyaja xuuj lepchec tiˈjxin. Tocxse ttxuxin, bix titzˈen ttxuxin, bix María, t‑xuˈl jxin Cleofas, bix xsunj xuj María Magdalena. 26 Jax at nka jt‑xnakˈatzxin nim oc takˈ texin. Tej tlontexin ttxuxin, bix tuyax t‑xnakˈatzxin, e xiˈ tkbaˈnxin te ttxuxin:

―Naa, ja xjal lu cˈoquel tisen tala te nxela te cˈojlaltey―tz̈ixin.

27 Bix e xiˈ tkbaˈnxin tej t‑xnakˈatzxin nim oc takˈ texin:

―Ja xuuj lu cˈoquel tisen ttxuy―tz̈ixin. Bix tex hora e xiˈ tiiˈn tzunj t‑xnakˈatzxin ja María tuj tja te cˈojlal texuj.

28 Mas yaj, tej tel tniyˈ Jesús tiˈj otk bint cykilca tuˈnxin tuˈn tel jax tyol Dios, e xiˈ tkbaˈnxin:

―At takˈ aˈ wiˈja―tz̈ixin.

29 Attzen cyxol soldado jun vaso nojne tuya jun wik vino txˈom chˈin. Bix e cuˈx cymuˈnxin jun buˈs̈ tuj vino, bix oc cykˈoˈnxin buˈs̈ twiˈ tkˈab jun wik cˈul hisopo tbi, bix e jax cykˈoˈnxin tuj ttzixin tuˈn tetz ttzˈuˈbenxin vino tuj buˈs̈. 30 Tej t‑xiˈ tcˈaˈnxin vino, e xiˈ tkbaˈnxin:

―Ma bint cykilca waakˈena―tz̈ixin, bix e cuˈtz tunntzˈaj twiˈxin cubne, bix otk txiˈ tokxenenxin tanemxin tuj tkˈab Dios.

Tej tocx lansa ttxaˈn t‑xuucˈ Jesús

31 Te tzunj kˈij tej tjaw Jesús twitz cruz, jatzen kˈij te binchal tikˈch cye judío tuˈn miˈn chi akˈanan te juntl kˈij te ajlabl. Bix ja tzunj kˈij te ajlabl jun kˈij te ajlabl mas jawnex, cuma tuj ninkˈij te xjan smant. Bix tuj cyley nejenel cye judío, kaˈxsen tuˈn tjawe jun xjal twitz cruz tuj kˈij te ajlabl. Juˈ tzunj, e cubsankexin cywitzxin te Pilato tuˈn tbaj cytoken soldado cyken kej oxe xjal tjaw twitz cruz, tuˈntzen miˈn jatztl cyxew, bix tuˈn tcuˈtz cyiiˈn soldado cyxumlalxin cyimne twitz cruz. 32 E tcuya Pilato, bix e pon cab soldado, bix e baj cytokenxin ke tken tneel aj il tjaw ttxlaj Jesús. Tbajlen cytokenxin tken tneel aj il, e baj cytokenxin ke tken juntl al il tjaw twitz cruz tuya Jesús. 33 Pero tej cyponxin tiˈj Jesús, e cyilxin ya otk cyimxin. Juˈ tzunj, min e baj cytokenxin ke tkenxin. 34 Pero at jun soldado ocx t‑xyuˈn tlans ttxaˈn t‑xuucˈxin, bix etz tz̈iyˈ tuya aˈ tuj. 35 Inayena, jtzˈiˈbel tej uˈj lu, ncub ntzˈiˈbena jma chin cyeˈyena tiˈj. Inayena jun tstiwa jaxxix tiˈj ti e baj, bix nxiˈ nkbaˈna cykilca tuya jaxxix yol, tuˈntzen cyocslana tiˈj ja Jesús Jscyˈoˈn tuˈn Dios, 36 cuma ma tzˈel jax j‑e tkba tyol Dios. Tz̈i tyol Dios cyjulu: “Mi nuket jun tbakel Jscyˈoˈn tuˈn Dios cwel toket,” tz̈i tyol Dios. 37 Bix at juntl tyol Dios tzin tkbaˈn cyjulu: “Cˈoquel cycyeˈyen kej xjal judío jxjal e jaw cypjoˈn,” tz̈i tyol Dios tiˈj Scyˈoˈn tuˈn Dios.

Tej tocx kˈoˈn Jesús tuj mukbil

38 Attzen junxin xjal José tbi, jun aj tnom te Arimatea. Lepchecxin tiˈj tyol Jesús, pero min otk tyeecˈa tiibxin, cuma at cytz̈i nejenel cye judío tiˈjxin. Tcyimlenxitzen Jesús, e pon José twitz Pilato te kanl te Pilato tuˈn ttzaj tkˈoˈn t‑xumlal Jesús te. E tcuya Pilato, bix e pon José jaaˈ taˈ t‑xumlal Jesús tuˈn t‑xiˈ tiiˈnxin.

39 Jaan Nicodemo e xiˈ tuya José, jatzenj Nicodemo otk pon tuya Jesús jun koniyan. Ul tiiˈnxin nim cˈocˈsbil cyiˈ xjal te cˈocˈsbel te Jesús, mirra tbi jun wik cˈocˈsbil, bix áloes tbi juntl. Setenta libros talen cˈocˈsbil, bix smoˈn cycaˈbel wik. 40 Bix oc cybalkˈiˈnxin xbalen tiˈ t‑xumlal Jesús tuya cˈocˈsbil tiˈj, tisex tten cyxol judío oj nmaket jun cyimne.

41 Nkatzen lugar jaaˈ otk jawa Jesús twitz cruz, at jun awal te loˈpj, bix cyxol cyken loˈpj at jun acˈaj tjayel anem twitz xak. Mitknaˈx tocx cyimne tuj. 42 Bix cyeca nka taˈ ja mukbil lu, tuˈntzen at‑x tyem tuˈn tmaket naj t‑xumlal Jesús, cuma chˈitk toc jkˈij te ajlabl, bix xjantzen tuˈn cymakunxin cyimne tuj kˈij te ajlabl.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes