A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 18 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Cächap ri Jesús cumal ri winak

18  Aretak xbitaj we tzij riˈ rumal ri Jesús, xel bi ri Areˈ. Junam cucˈ ru tijoxelab xeˈ ri Areˈ chˈäkäp che ri binel jaˈ, Cedrón u biˈ. Chilaˈ cˈo wi jun chˈäkap ulew ri e tictal wi ri cheˈ, chilaˈ cˈut xoc wi ri Jesús e rachiˈl ru tijoxelab. Ri tat Judas ri tajin cäjachow ri Jesús xukujeˈ retam areˈ ri chˈäkap ulew riˈ rumal chi ri Jesús qˈuia mul cˈolinak chilaˈ cucˈ ru tijoxelab. Je riˈ ri tat Judas xopan chilaˈ e rachiˈl jumulaj soldados, xukujeˈ jujun chajinelab re ri nimalaj rachoch Dios ri e takom bi cumal ri qui nimakil ri sacerdotes xukujeˈ ri tataˈib fariseos. We winak riˈ cucˈam qui machetes, cucˈam qui lámpara, cucˈam cˈu qui chäj. Retam chi cˈu ri Jesús ronojel ri cäban na che. Rumal riˈ xel apan chquiwäch ri winak, xutaˈ chque: ¿Jachin ri cätzucuj alak? ―xcha chque.

Ri e areˈ xechˈawic, xquibij che: Ri Jesús ri aj Nazaret, ―xechaˈ.

Ri Jesús xubij: In riˈ, ―xcha chque.

Ri tat Judas ri tajin cäjachowic cˈo chilaˈ chquixol. Aretak ri Jesús xubij: “In riˈ”, pacˈalic xebeˈc, xetzak cˈu pulew. Te riˈ ri Jesús xutaˈ chi jumul chque: ¿Jachin ri cätzucuj alak? ―xcha chque.

Xquibij cˈu ri e areˈ: Ri Jesús ri aj Nazaret, ―xechaˈ.

Te riˈ xubij ri Jesús chque: Nu bim chi chech alak chi in riˈ, ―cächa chque. We are ri in ri quintzucuj alak, ya alak chque we niqˈuiaj riˈ chi quebeˈc, ―xcha chque.

Jeˈ xubij waˈ ri Jesús rech jeˈ cäbantajic jas ri xubij ri Areˈ: “Ri xeuya ri nu Tat chwe, man cˈo tä jun chque xsachic,” ―xchaˈ. 10 Te riˈ ri tat Simón Pedro ri cˈo ru machete xucˈamo, xukˈat cˈu apan ru xiquin ri tat Malco ri patänil re ri qui nimal sacerdotes. 11 Xubij cˈu ri Jesús che ri tat Pedro: Chaya chi jumul ri a machete pa ri cˈolibal re. We ri nu Tat cuban chwe chi quintij ri cˈa ri cˈo pa ri vaso, ¿a mat rajwaxic wi chi cäpe waˈ we cˈäx riˈ chwij? ―xcha che.

Copan ri Jesús chuwäch ri qui nimal sacerdotes

12 Xepe cˈu ri jumulaj soldados cachiˈl ri qui nimal ri e areˈ, xukujeˈ ri chajinelab re ri nimalaj rachoch Dios ri aj Israel, xquichap ri Jesús, xquiyutu. 13 Te riˈ xquicˈam bi cho rachoch ri tat Anás. Ri tat Anás are u jiˈ ri tat Caifás ri qui nimal sacerdotes pa ri junab riˈ. 14 Are ri tat Caifás waˈ ri u bim can nabe chque ri winak aj Israel chi are utz na chque ri e areˈ chi cäcäm xa jun achi che qui qˈuexwäch conojel ri winak.

Ri tat Pedro cubij chi man retam tä u wäch ri Jesús

15 Ri tat Simón Pedro, rachiˈl jun tijoxel chic, e benak rucˈ ri Jesús. Ri jun tijoxel chic riˈ etamtal u wäch rumal ri qui nimal sacerdotes, rumal cˈu riˈ xoc bi ri areˈ rucˈ ri Jesús pa ri uwoja rech ri rachoch ri qui nimal sacerdotes. 16 Are cˈu ri tat Pedro xcanaj can chrij ri ja chiˈ ri uchibe. Xa je riˈ xel lok ri tijoxel ri etamtal u wäch rumal ri qui nimal sacerdotes, xchˈaw rucˈ ri chajil uchibe, xrocsaj cˈu bi ri tat Pedro. 17 Ri chajil uchibe xutaˈ che ri tat Pedro, xubij: ¿A mat lal jun chque ru tijoxelab we achi riˈ? ―xcha che.

Ri tat Pedro xchˈawic, xubij: No, man in jun tä chque, ―xcha che.

18 Sibalaj cˈäx tew tajin cubano. Rumal riˈ ri patäninelab xukujeˈ ri chajinelab qui nucˈum jun kˈakˈ. E tacˈatoj cˈu chilaˈ, tajin cäquimikˈ quib. Ri tat Pedro xukujeˈ cˈo cucˈ, tajin cˈu cumikˈ rib chrij ri kˈakˈ.

Ri qui nimal sacerdotes cucˈot u chiˈ ri Jesús

19 Ri qui nimal sacerdotes xuchap u taˈic che ri Jesús jachin tak ru tijoxelab, xukujeˈ jas ri tajin cucˈut chquiwäch ri winak. 20 Ri Jesús xubij che: Ri in, in tzijoninak chquiwäch conojel ri winak chi sakil. Amakˈel nu yoˈm tijonic pa tak ri rachoch Dios xukujeˈ pa ri nimalaj rachoch Dios jawijeˈ ri cäquimulij wi quib conojel ri winak aj Israel. Je riˈ chi man cˈo tä jun tzij nu bim xak chi cˈuyal, ―cächa che. 21 ¿Jas che cätaˈ la chwe in? Taˈ la chque ri winak ri qui tom ri nu tzij, chquibij cˈut jas chrij in tzijoninak wi. Ri e areˈ quetam jas ri nu bim, ―xcha che.

22 Aretak xbitaj waˈ we tzij riˈ rumal ri Jesús, jun chque ri chajinelab rech ri nimalaj rachoch Dios ri cˈo chilaˈ xuya jun kˈab chupalaj ri Jesús, te cˈu riˈ xubij che: ¿A jeˈ u chˈabexic waˈ ri qui nimal sacerdotes cabano? ―xcha che.

23 Ri Jesús xchˈawic, xubij che: We cˈo jun tzij xinbij ri man utz taj, bij la chwe jachique ri tzij ri man utz taj. We cˈu utz ri xinbij, ¿jas che quinchˈay la? ―xcha che.

24 Yutum cˈu ri Jesús, xpe ri tat Anás, xutak bi rucˈ ri tat Caifás, ri qui nimal ri sacerdotes.

Ri tat Pedro cubij jumul chic chi man retam tä u wäch ri Jesús

25 Are cˈu ri tat Pedro tacˈalic tajin cumikˈ na rib chrij ri kˈakˈ. Xquitaˈ cˈu che, xquibij: ¿A mat at jun chque ru tijoxelab we achi riˈ? ―xecha che.

Ri tat Pedro cˈut xresaj rib chupam, xubij: ¡No, man in jun tä chque! ―xcha chque.

26 Te riˈ xtaˈ che rumal jun chque ri patänil tak re ri qui nimal sacerdotes, ri alaxic rucˈ ri achi ri xkˈat apan u xiquin rumal ri tat Pedro, xubij che: ¿A mat xinwilo chi at cˈo rucˈ ri Areˈ pa ri chˈäkap ulew ri e tictal wi ri cheˈ? ―xcha che.

27 Ri tat Pedro xresaj chi jumul rib chupam, tzare chiˈ cˈut xokˈ ri amaˈ äcˈ.

Ri Jesús cˈo chuwäch ri tat Pilato

28 Te cˈu riˈ xquicˈam bi ri Jesús cho rachoch ri tat Caifás, xebeˈ cho ri nimalaj ja re ri nim kˈatal tzij. Xak jubikˈ chic craj man cäsakiric, ri winak aj Israel cˈut man xeboc tä pa ri nimalaj ja rech man cäcaˈn tä ri äwas u banic. We je riˈ man cuyaˈ tä riˈ cäquitij ri wiˈm rech ri Pascua. 29 Rumal riˈ ri tat Pilato xel lok che qui tzijobexic, xubij chque: ¿Jas u mac we achi riˈ ri quibij ix? ―xcha chque.

30 Ri e areˈ xechˈawic, xquibij: We ta mat are jun banal etzelal mat xkajach waˈ pa kˈab la, ―xecha che.

31 Xubij cˈu ri tat Pilato chque: Chicˈama bi ix, chikˈata tzij puwiˈ. Chibanaˈ jas ri cubij ri i pixab ix, ―xcha chque.

Ri winak aj Israel xechˈawic, xquibij: Ri uj, ri uj aj Israel, man yaˈtal tä chke chi cäkacämisaj jun winak, ―xecha che.

32 Je riˈ xbantajic jas ru bim can ri Jesús chrij ri cäban na che chucämisaxic. 33 Ri tat Pilato xoc chi bi jumul pa ri nimalaj ja, xusiqˈuij ri Jesús, te cˈu riˈ xutaˈ che: ¿A at riˈ ri cattakan pa qui wiˈ ri winak aj Israel? ―xcha che.

34 Ri Jesús xubij che: ¿A xak lal cäbin la waˈ o niqˈuiaj chic xebin che la chwij in? ―xcha che.

35 Ri tat Pilato xchˈawic, xubij: ¿A in pu lo jun aj Israel? Ri awinakil at, xukujeˈ ri qui nimakil ri sacerdotes e are tak waˈ ri xatjachow pa nu kˈab. ¿Jas cˈu ri a banom? ―xcha che.

36 Te riˈ xchˈaw ri Jesús, xubij che: Ri nu takanic man rech tä we uwächulew riˈ. We ta rech ruwächulew, ri nu tijoxelab xechˈojin ta riˈ rech mat xinjach pa qui kˈab ri winak aj Israel. Ri nu takanic cˈut man ajwaral taj, ―xcha che.

37 Xubij cˈu ri tat Pilato che: Je riˈ chi ri at, ¿a at nim takanel? ―xcha che.

Ri Jesús xchˈawic, xubij: In nim takanel, jas ri cäbij la, ―xcha che. Ri in xil nu wäch waral cho ruwächulew chubixic jas riˈ ri kas tzij. Conojel cˈu ri queniman che ri kas tzij cäquitatabej ri quinbij, ―xcha che.

38 Ri tat Pilato xubij che: ¿Jas cˈu riˈ ri kas tzij? ―xcha che.

Cäkˈat tzij puwiˈ ri Jesús chi cäcämisax na

Xuwi xtaˈtaj waˈ che ri Jesús rumal ri tat Pilato, ri areˈ xel chi lok jumul che qui tzijobexic ri winak aj Israel, xubij chque: Ri in, man cˈo tä jun mac quinrik chrij we achi riˈ, ―cächa chque. 39 Ri ix cˈut ix nakˈatalic chi quinban tokˈob chiwe, quintzokopij bi jun ajpacheˈ pa ri nimakˈij re ri Pascua. ¿A quiwaj chi quintzokopij bi ri tataˈ riˈ ri cˈo u takanic pi wiˈ ix, ix winak aj Israel? ―xcha chque.

40 Te riˈ conojel co xechˈawic, xquibij: ¡Mätzokopij la bi ri areˈ! ¡Are tzokopij la bi ri Barrabás! ―xechaˈ.

Areˈ cˈu jun elakˈom waˈ ri Barrabás.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes