A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 13 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tej tel ttxˈjoˈn Jesús cyken ke t‑xnakˈatzxin

13  Tetzen tneel kˈij te Pascua, e cub ke Jesús cyuya t‑xnakˈatzxin te koniyan te waaˈl. El tniyˈxin tiˈj otk pon tumel tuˈn tcyimxin bix tuˈn tiyˈxin twitz txˈotxˈ tuˈn tponxin tuya Tmanxin. Tuya cykil tcˈuˈjxin otk tzˈoc cyakˈ kej xjal lepchec tiˈjxin texin. Kej xjal lepchec tiˈjxin tuˈn cycyaj cyxol xjal twitz txˈotxˈ, bix ya otk pon tumel tuˈn tyeecˈanxin te junx maj tkˈakˈbil tcˈuˈjxin cyiˈj. Bix otk cuˈx tkˈoˈn taaw il tuj tanem Judas Iscariote, tcwal Simón, jun tajbil tuˈn tqˈueyen Judas ja Jesús tuj cykˈab kej xjal e cyajbe tuˈn tcubxin. Bix el tniyˈxin tiˈj otk tzaj tkˈoˈn Tmanxin tipemalxin tibaj cykilca at, bix otk tzajxin tuya Dios bix at tuˈn tpon meltzˈajxin tuya Dios juntl maj. Pero amale elet tniyˈxin tiˈj at cykilca tuj tkˈabxin, pero e jaw weˈxin tej nchi waaˈnxin, bix el tiiˈnxin t‑xbalenxin, bix oc tẍpoˈnxin jun toalla tcyˈitzxin. Bix e cuˈx tkoˈnxin aˈ tuj jun joˈs̈, bix akˈxin txjol cyken t‑xnakˈatzxin. Bix el tsuˈnxin cykenxin tuyaj toalla otk tzˈoc tẍpoˈnxin tcyˈitzxin. Tej tponxin twitz Simón Pedro, e xiˈ tkbaˈn Pedro texin:

―Taat, ¿wepaya nkena qˈuelel ttxjoˈna? Yaaˈn tumel―tz̈i Pedro.

Bix aj ttzakˈbeˈnxin:

―Jaˈlewe min tzˈel tniˈya tiˈj tiken nchin txjona cykena. Pero tuj juntl rato qˈuelel tniˈya tiˈj ja techel lu―tz̈ixin.

Bix e xiˈ tkbaˈn Pedro texin:

―Te junx maj cxeˈl nkbaˈna tey, mlayx tzˈel ttxjoˈna nkena―tz̈i Pedro.

―Ka min ma tzˈel ntxjoˈna tkena, mintzentiiˈ tmunela weya―tz̈i Jesús.

Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈn Pedro:

―Taat, ka juˈ tten, waja tuˈn tel ttxjoˈna yaaˈn nuk nkena, sino jax ke nkˈaba tuyax nwiˈya―tz̈i Simón Pedro.

10 E xiˈ tkbaˈn Jesús te Pedro:

―Jun xjal, ka ma txjon tiib, mintiiˈtzen il tiˈj tuˈn ttxjon tiib juntl maj. Nuk oˈcx tuˈn ttxjet tken. Qˈuelel ntxjoˈna nuk cykena, cuma sak cyxumlala. Pero at jun cyxola yaaˈn sak―tz̈ixin. 11 Ttzkiˈnxin alcyej t‑xnakˈatzxin tuˈn t‑xiˈ kˈonte texin tuj cykˈab byol xjal. Juˈ tzunj otk txiˈ tkbaˈnxin: “At jun cyxola yaaˈn sak.”

12 Tejtzen tbaj txjet cyken t‑xnakˈatzxin tuˈnxin, oc tkˈoˈnxin t‑xbalenxin, bix e cub kexin tiˈ mes. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye t‑xnakˈatzxin:

―¿Mapa tzˈel cyniˈya tiˈj ti elpenina jma bint wuˈna cyiˈja? 13 Tzin cykbaˈna inayena Xnakˈtzal cyey bix Cawel cyxola, bix jax cyuˈna, cuma juˈ ttena. 14 Katzen ma tzˈel ntxjoˈna cykena, amale Cawelet kena cyxola bix Cyxnakˈtzala kena, juˈ tzunj il tiˈj tuˈn cyajbena cyxolxa juˈwa. 15 Ma txiˈ nyeecˈana cyey jun yecˈbil ti tten tuˈn cyajbena cye juntl, tuˈntzen tbint cyuˈna tisenx ma bint wuˈna. 16 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, yaaˈn ejeeˈy mas jawnex nwitza, cuma jun akˈanal yaaˈn mas jawnex twitz tpatrón, bix jxjal ma tzaj smaˈn yaaˈn mas jawnex twitzj xjal e tzaj smante jaxin. 17 Pero ma tzˈel ntxjoˈna cykena te jun techel ti tten tuˈn cyajbena cye juntl. Ka juˈ chi ajbela cye juntl, attzen cytzalajebla.

18 Pero yaaˈn cykilcakey chi temela tuj cytzalajebla. Tej tjaw nscyˈoˈna ejeeˈy tuˈn cyoca te nxela, el nniˈya tiˈj at jun yaaˈn tuˈn tel baˈn. Pero tocx ja xjal lu cyxola tuˈntzen tel jax tyol Dios. Tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Cyxol kej xjal chi waaˈl wuyena, at jun cjawel tken tuˈn toc t‑xjoˈn inayena,” tz̈i tyol Dios. 19 At jun cyxola cbinchal jun kaˈ wiˈja. Bix tzin nkbaˈna jlu cyey te mitknaˈx tbint, tuˈntzen miˈn baj cycˈuˈja wiˈja oj tbint tuˈnxin juˈwa, sino cˈoquel ke cycˈuˈja wiˈja Jscyˈoˈn tuˈn Dios inayena. 20 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, chi oquela te nxela, bix alcye cˈoquel tbiˈn cyyola oj t‑xiˈ nsmaˈna ejeeˈy, jax n‑oc tbiˈn weya. Bix alcye cˈocslal wiˈja, jax n‑ocslan tiˈj Nmana e tzaj tsmaˈn inayena―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatzxin.

E tkba Jesús ka ja Judas tuˈn t‑xiˈ qˈueyente

21 Tej tbaj tkbaˈnxin kej yol lu, e tzaj jun nintzaj bisbajil tiˈjxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin tuj tzinen:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, at jun cyxola cxeˈl tqˈueyen inayena tuj cykˈab kej xjal cyaj tuˈn ncuba―tz̈ixin.

22 Tej t‑xiˈ tkbaˈn Jesús at jun t‑xnakˈatzxin tuˈn tqˈueyen jaxin, nimxsen e jaw seyˈpajkexin, bix akˈkexin cyeyˈlte tuj cywitzxin. Minteyˈ tumel cyuyaxin alcyej tocx cyxolxin e yolen Jesús tiˈj. 23 Toctzen ttxlaj Jesús jun t‑xnakˈatzxin nim oc takˈ texin. 24 Bix oc tchˈiquen Simón Pedro tiˈj jxin toc ttxlaj Jesús, te yecˈbil e tajbe tuˈn tyolen tuya, bix e xiˈ tkanen Pedro te:

―¿Mapa tbiy alcyej nyolen Jesús tiˈj? Kbantz keya―tz̈i Pedro.

25 Juˈ tzunj, jt‑xnakˈatz Jesús toc ttxlajxin e xiˈ tkanen texin:

―Taat, ¿alcyetzen?

26 ―Alcye tzunj cxeˈl nkˈoˈna pan te, oj tcuˈx nmuˈna. Ja tzunja―tz̈i Jesús.

Bix e cuˈx tmuˈnxin jun piẍ pan, bix e xiˈ tkˈoˈnxin te Judas, tcwal Simón Iscariote. 27 Pero tej t‑xiˈ toyenxin te Judas, biˈx oc Judas tuj tkˈab taaw il. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te:

―J‑at tuˈn tbint tuˈna, bincham tuj ajkelbil―tz̈ixin.

28 Pero cyxol kej niyˈtl t‑xnakˈatzxin kˈukl tiˈ mes, min‑al el cyniyˈ tiˈj tiken e xiˈ tkbaˈnxin kej yol lu te Judas Iscariote. 29 Cuma ajben Judas te cˈojlal cypwak Jesús, juˈ tzunj tuj cywitz juun t‑xnakˈatzxin e tajbexin tuˈn t‑xiˈ Judas te lokˈol jwaabj te ninkˈij, bix ka tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn Judas jun onbil cyej xjal mebe.

Jun acˈaj mandamyent

30 Tejtzen t‑xiˈ ttzyuˈn Judas jpan otk txiˈ tkˈoˈn Jesús, n‑etztl Judas. Bix otk cub klolj. 31 Tej tetz, e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatzxin:

―Ya ma pon tumel tuˈn tbint wuˈna jma tzaj kˈoˈn weya tuˈn tbint, bix tuˈn tjaw nimset tbi Nmana tuˈnj cbinel wuˈna, inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios. 32 Bix ka ma jaw nnimsaˈna tbi Dios tuˈnj at tuˈn tbint wuˈna, jax ctzaal tyeecˈan Dios tnimbil weya. Bix chˈixcˈa tpon tumel tuˈn tjaw nimset nbiˈya tuˈnxin. 33 Key wuya nim n‑oc cyakˈa weya, cxeˈl ntxˈolbaˈna cyey tuj tzinen ti japenina nyola. Nuk chˈintl chin temela cyuyey. Bix cyaja tuˈn cyxiˈy wuyena, pero mlay cheˈxa wuyena. Tisen e xiˈ nkbaˈna cye nejenel cye judío, jax cxeˈl nkbaˈna cyey jaˈlewe, mlay cheˈxa jaaˈ chin xeˈla.

34 Cxeˈl nkˈoˈna cyey jun acˈaj ley. Cˈoquel cyakˈ cyiiba cyey. Tisen ma tzˈoc cyakˈa weya, juˈx cyiiˈnx tuˈn toc cyakˈ cyiiba cyey. 35 Ka ma tzˈoc cyakˈ cyiiba cyey juˈwa, tuˈn tzunj jlu qˈuelel cyniyˈ cykil xjal tiˈj ka nxnakˈatzkey―tz̈i Jesús.

Tej t‑xiˈ tkbaˈn Jesús te Pedro, jay cwel eˈwente we oxe maj

36 E xiˈ tkbaˈntzen Simón Pedro texin:

―Taat, ¿jaaˈtzen cxeˈley?―tz̈i Pedro.

―Mlay tzˈoc lpey wiˈja jaˈlewe jaaˈ chin xeˈla. Pero laˈ alcye jun kˈij cˈoquel lpey wiˈja―tz̈i Jesús.

37 E xiˈ tkbaˈn Pedro texin:

―Taat, waja tuˈn woc lpeya tiˈja jaˈlewe. Ka at il tiˈj, chin cymeela tuˈn woc lpeya tiˈja―tz̈i Pedro.

38 Aj ttzakˈbeˈn Jesús te Pedro:

―¿Jaxpa tuˈna ccymela tuˈn toc lpeya wiˈja? Jaxxix cxeˈl nkbaˈna tey, te mitknaˈx kskix, oj tookˈ jun cooˈ, tuˈn ttz̈i tiˈja otktzen tkbay oxe maj min ttzkiˈna nwitza―tz̈ixin te Pedro.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes