Add parallel Print Page Options

Jun techel tiˈj jun tpenwen carnel

10  Bix e xiˈ tkbaˈntl Jesús cye fariseo:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, ejeeˈy yaaˈn cylel jaxxix cye xjal. Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj jun techel. Alcye cylel tcyˈi tzˈocx ttziiˈ cypenwen carnel, sino juˈ n‑ocx twiˈ penwen, jatzen xjalja yaaˈn jaxxix cylel, sino jun alakˈ. Pero jcylel n‑ocx ttziiˈ penwen tuj tumel, nyeecˈantzen ka jaxxix jun cylel cye carnel. Oj npon jcylel jaxxix ttziiˈ penwen te klax, jxjal ncˈojlan ke carnel te koniyan ttzkiˈn twitzxin, bix njkon ttziiˈ penwen, tuˈntzen tocx jxin cylel. Bix cytzkiˈn carnel twiˈ cycylel. Bix nchi tzaj ttxcoˈn cylel teeylex juun carnel alcye cybijil, bix ncheˈx tiiˈnxin tuj penwen. N‑etz tiiˈnxin kej carnel at te texin, bix nbet‑xin nejl cywitzjil. Bix nchi oc lpejil tiˈjxin, cuma cytzkiˈnjil twiˈxin. Pero jun wikxitl xjal, mlay chi oc lpejil tiˈj, sino chi elel okjil tiˈj, cuma min cytzkiˈnjil twiˈ junxitl xjal―tz̈i Jesús cye fariseo.

Pero tej t‑xiˈ tkbaˈn Jesús ja techel lu cye fariseo, min el cyniyˈxin tiˈj ti elpenina.

Ja Jesús jbaˈn cylel

Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈnxin juntl yol cyexin:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, inayena jjaxxix cylel. Cykilca kej xjal ul nejl nwitza te kˈumlte jaxxix cylel ejeeˈ, alakˈke. Pero min oc cybiˈn ncarnela cyyol. Junx ttziiˈ penwen at, bix inayen tzunja junx ttziiˈ penwen. Alcye ma tzˈoctz wuˈna, ccˈojleteltzen, bix ckˈojel te tuˈn tex, tuˈn tcnet twa. 10 Yaltzen te alakˈ, tzul nuk tuˈn talkˈan, bix te byol, bix tuˈn t‑xiˈ cykilca tuj il. Pero weya, in ula tuˈn tten cychunkˈlal, bix tuˈn tnoj cychunkˈlal tuyaj baˈn. 11 Inayena jcylel baˈn. Jun cylel baˈn ctkˈaˈ tiib tuˈn tcyim tuˈn cyclet carnel. 12 Pero jxjal yaaˈn cylel, bix yaaˈn cyaaw carnel, sino nuk jun tmaan cylel, oj tlonte jun xoˈj, miˈn tcˈojla ke carnel, sino cyjel tcyeˈyen ke carnel tuˈn tel ok. Bix cˈulel tzul xoˈj te tzyul ke carnel, bix chi elel tz̈itjjil. 13 Cuma mintiiˈ tcˈuˈj cyiˈ carnel, n‑el ok, cuma nuk jun maan. 14 Pero inayena, jcylel baˈn kena. Ntzkiˈna ke ncarnela, bix cytzkiˈn ncarnela inayena. 15 Ntzkiˈna ke ncarnela tisen Nmana ttzkiˈn inayena, bix cytzkiˈn ncarnela inayena tisen ntzkiˈna Nmana. Bix cnkˈaˈ wiiba tuˈn ncyima tuˈn cyclet ncarnela. 16 Bix juuntl carnel eteˈ cyuj juuntl tnom at tuˈn cyoc te ncarnela. Il tiˈj tuˈn ttzaj wiiˈna tuj penwen. Oj cytzaj ntxcoˈna, cˈoqueltzen cybiˈn nwiˈya, bix chi oquel te junx cyuya ncarnela tzalu, bix junx cycylel chin oquela. 17 Bix cuma cnkˈaˈ wiiba tuˈn ncyima tuˈn cyclet carnel, juˈ tzunj n‑oc wakˈa te Nmana. Bix chin cymeela tuˈn njaw itzˈja juntl maj. 18 Min‑al baˈn tel kˈinte nchunkˈlala. Oj tpon tumel tuˈn ncyima, tuˈnj weya wajbil chin cymeela. At wipemala tuˈn ncyima, bix at wipemala tuˈn njaw itzˈja juntl maj. Bix cbinel wuˈna cuma juˈ taj Nmana―tz̈i Jesús cye fariseo.

19 Tejtzen cybinte judío kej yol lu, juntl maj e jaw jun kˈoj cyxolxin. 20 At nim xjal e xiˈ cykbaˈn:

―Ma tzˈoc jun biman tiˈj, bix njaw tuj twiˈxin. ¿Tiken nxiˈ cybiˈna tyolxin?―tz̈ikexin.

21 Pero juuntl xjal e xiˈ cykbaˈn:

―Min. Mlay yolen jun xjal tuj tumel juˈwa ka ma jaw tuj twiˈ. Bix at juntl. Mlay bint tuˈn jun xjal tuˈn tjket twitz jun mos̈ ka ma tzˈoc jun biman tiˈj―tz̈ikexin.

El cyiiqˈuen judío ja Jesús

22 Yajcˈatltzen bix e pon juntl ninkˈij, ja tninkˈij nin tja Dios tuj Jerusalén. 23 Otk pon tyem te ncub cheˈw. Bix nbet Jesús tuj jtwitz peˈn Salomón tbi. 24 Tej t‑xiˈ cycyeˈyen judío e ten Jesús tuj tja Dios, e jaw cychmon cyiibxin tiˈjxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―¿Jtojtzen tkbay tuj tzinen ka jay jxjal Scyˈoˈn tuˈn Dios?―tz̈ikexin.

25 Aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Nim maj e xiˈ nkbaˈna cyey, pero cycyˈiy tuˈn cyocslana tiˈ nyola tiˈj alcye kena. Jax juˈx kej o bint wuˈna tuya tipemal Nmana, tzin cykbaˈn alcye kena. 26 Pero cycyˈiy cyocslay wiˈja, cuma yaaˈnkey ncarnela. 27 N‑oc cybiˈn ncarnela nwiˈya, bix ntzkiˈna ejeeˈ, bix nchi oc lpe wiˈja. 28 Bix nxiˈ nkˈoˈna cychunkˈlal te junx maj. Miˈn chi cyaj tuj cyamecy. Bix min‑al baˈn cyel kˈinte tuj nkˈaba. 29 O tzaj tkˈoˈn Nmana ejeeˈ weya, bix at mas tipemal Nmana cywitz cykilca. Juˈ tzunj, min‑al baˈn cyel kˈinte tuj tkˈab Nmana. 30 Inayena tuya Nmana, junx koˈya―tz̈i Jesús.

31 Tej cybinte judío tyol Jesús ka junx tuya Dios, juntl maj e jaw cyiiˈnxin xak tuˈn toc cyxooˈnxin tiˈjxin. 32 Tej tel tniyˈxin tiˈj e cyajbexin tuˈn tcubxin, e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Nim nbinchbena baˈn o bint wuˈna cywitza tuˈn tipemal Nmana, te yecˈbil junx koˈya tuya Nmana. ¿Alcyetzen nbinchbena tzin tyeecˈan min e bint tuˈn tipemal Nmana, tuˈntzen toc cyxooˈna xak wiˈja?―tz̈ixin.

33 Aj cytzakˈbeˈn judío texin:

―Mlay tzˈoc kxooˈna xak tiˈja tuˈn tlaj jbaˈn o bint tuˈna. Pero il tiˈj tuˈn tcyima tuˈn tlaj ncub t‑xmucchaˈna Dios, cuma tzin tkbaˈna Diostey, amale nuket jun xjaltey―tz̈ikexin.

34 Aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―¿Mimpa tzul tuj cycˈuˈja at maj dios cybi xjal tuj tyol Dios? Tzin tkbaˈn Dios tuj cyleya: “Dioskey.” 35 E tkba Dios juˈwa cye cycawel aj Israel cuma ajbenke tisen t‑xel Dios cyxol xjal tuˈn cykˈumen tyolxin. Oc tkˈoˈn Dios cybi te dios, bix ktzkiˈn mlay tzpet tyol Dios. 36 Juˈ tzunj, ka dios kej xjal nuk xjal te twitz txˈotxˈke, ¿tikentzen tzin cykbaˈna nchin xmucchana Dios oj nxiˈ nkbaˈna Tcwal Dios kena? ¿Tikentzen nchi jaw yolena tiˈj xjal e tscyˈo Dios bix e tzaj tsmaˈn Dios tzalu twitz txˈotxˈ tuˈn tbint taakˈen Dios tuˈnxin? 37 Ka ja akˈuntl nbint wuˈna miˈn tzin tyeecˈan ka smaˈn kena tuˈn Nmana, baˈntzen tuˈn wel cyxooˈna. 38 Pero ka jnbint wuˈna nyeecˈan Tcwal Dios kena, amale cycyˈiyet nyola, pero tuˈnj taakˈen Dios nbint wuˈna, il tiˈj tuˈn cyocslana tiˈj junx kena tuya Nmana―tz̈i Jesús.

39 Juˈ tzunj, te juntl maj oc cyipenxin tiˈj tuˈn tcub cytzyuˈn jaxin, pero el lkˈexin cyiˈjxin. 40 Bix e xiˈxin juntl maj jlajxe nimaˈ te Jordán, tuˈn tcyajxin tuj lugar jaaˈ otk tzakˈa Juan Bautista tuˈn cycuˈx xjal tuj aˈ tuˈnxin. 41 Bix nim xjal e pon tuyaxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―Amale mint e bint jun akˈuntl te nim tipemal tuˈn Juan, te yecˈbil tyolel Dios jaxin, pero o tzˈel jaxxix cykilcaj e tkbaxin tiˈj xjal lu―tz̈ikexin.

42 Bix nim xjal ocslan tiˈj Jesús jatzewe ka jaxin jCristo.