Add parallel Print Page Options

T‑xiˈlen tchunkˈlal Jesús tzˈiˈben tuˈn San Juan

Ja te Cristo Jyol Iˈtz te Dios

Tej mitknaˈx tbint twitz txˈotxˈ, ya atlj Yol Iˈtz te Dios. Junx taˈ Jyol Iˈtz tuya Dios, bix jax Diosxin. Tuj tneel at‑xin tuya Dios. Tuˈnxin e binte twitz cyaˈj bix twitz txˈotxˈ. Tuˈnxin e binne cykilca at. Tiˈjxin e tzaaˈ itzˈj tchunkˈlal cykilca, bix jaxin e kˈonte cye xjal tuˈn tel cyniyˈ tiˈj jaxxix yol. Jaxin tisen spiˈyen nkoptzˈaj tuˈn tnaj klolj cyxol xjal. Pero min e cyocsla xjal t‑xnakˈtzbilxin. Nuk e cyajbe tuˈn cycyaj tuj klolj.

Ultzen junxin xjal Juan Bautista tbi. Ja tzunj xjal lu smaˈn tuˈn Dios. Jtaakˈen Juan tuˈn tkˈumen cye xjal otk tzul spiˈyen cyxol, tuˈntzen cyocslan cykil xjal tiˈjxin. Yaaˈn ja Juan spiˈyen. Nuk oˈcx ajbenxin tuˈn tkˈumenxin tiˈj spiˈyen. Jspiˈyen jaxxix, jaj ul jlet cyxol xjal tej tkˈumente Juan, bix jaj nyeecˈan alcyej jaxxix te cykilca wik xjal. 10 Pero amale e tzajet Jyol Iˈtz te Dios twitz txˈotxˈ, bix amale tuˈnxet‑xin e binne twitz txˈotxˈ, pero el cyiiqˈuen xjal jaxin. 11 Ulxin cyxol ttanemxin, pero mi nuket ejeeˈ e cyiikˈ jaxin. 12 Pero kej xjal e cyiikˈ jaxin, ejeeˈj xjal oc ke cycˈuˈj tiˈjxin, e xiˈ tkˈoˈnxin cyoclen tuˈn cyoc te tcwal Dios. 13 Ocke te tcwal Dios yaaˈn tuˈnj cyiyˈjil, bix yaaˈn tuˈnj xjalke, bix yaaˈn tuˈnj cyex cyajbil. Nuk oˈcx tuˈnj e tzaj tkˈoˈn Dios tuˈn cyoc te tcwal.

14 Jyol Iˈtz oc te xjal, bix e najan kxol. Bix e kil ti tten tchunkˈlalxin. Min‑al juntl xjal tisen jaxin. E xiˈ tiiˈnxin tnaablxin jawnex, cuma Tcwal Diosxin. Nuk jaj baˈn e tbinchaxin cye xjal, bix nuk jaj jaxxix e tkbaxin. 15 Tiˈj tzunj xjal lu e yolena Juan Bautista cye xjal. E xiˈ tkˈumen Juan cyjulu: “Ja tzunj xjal lu e xiˈ nkˈumena nejl: ‘Jtzul lepchexe wiˈja, mas jawnex nwitza. Amale nejlet in itzˈja twitzxin, pero at‑xxin tej mitknaˈx witzˈja,’ ntz̈iya,” tz̈i Juan. 16 Nuk jaj baˈn tzin tkˈoˈnxin ke, cuma nuk jaj baˈn o kiikˈ cykilca koˈ tiˈjxin. Mintiiˈ tbajlel t‑xtalbilxin ntzaj tkˈoˈnxin ke. 17 Tuˈn Moisés e tzaj tkˈoˈn Dios ley te ke, pero tuˈn Jesucristo e tzaj tkˈoˈnxin xtalbil te ke bix tuˈn tel kniyˈ tiˈj ti tten jaxxix yol. 18 Min‑al xjal o til twitz Dios. Nuk oˈcx Tcwal Dios at ttxlaj Dios o tilxin, bix o tzaj tyeecˈan te ke ti tten Dios.

Tej tkˈumen Juan Bautista cye xjal ka tuˈn tul jxin Smaˈn tuˈn Dios

19 At junxin xjal e kˈumen cye xjal: “Ma pon tumel tuˈn tul jxin Smaˈn tuˈn Dios, ja Cristo,” tz̈ixin. Jatzen Juan Bautista e kˈumente. At jun kˈij e pon juun pala bix juun xjal cyxol Leví tuya Juan Bautista. Otk chi tzaj cysmaˈn judío tuj Jerusalén. Bix e xiˈ cykanen te Juan:

―¿Alcye tzuna?―tz̈ikexin.

20 Bix aj ttzakˈbeˈn Juan tuya jun yol jiquen. Min e cub tewenxin. E xiˈ tkbaˈnxin:

―Yaaˈn inayena Cristo, Jscyˈoˈn tuˈn Dios te cawel―tz̈ixin.

21 Bix e xiˈ cykanenxin texin juntl maj:

―Ka yaaˈn jay Jscyˈoˈn tuˈn Dios, ¿japatzen tey ktzan tyolel Dios Elías?―tz̈ikexin.

Aj ttzakˈbeˈn Juan cyexin:

―Yaaˈn inayen wej tyolel Dios Elías―tz̈ixin.

Bix e xiˈ cykanenxin:

―¿Japa tey jjawnex tyolel Dios e tkba Moisés at tulel?―tz̈ikexin.

―Min―tz̈i Juan.

22 Bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Kbantz keya alcye tzuna, tuˈntzen t‑xiˈ ktxˈolbaˈna cyej xjal e tzaj cysmaˈn ejooˈya tuyey. ¿Alcyey cxeˈl kkbaˈna? ¿Alcye tzuna tuj twitza?―tz̈ikexin.

23 Bix aj ttzakˈbeˈn Juan:

―Nuk jun sanjel kena. Inayena jxjal e tkba tyolel Dios Isaías at tulel jaaˈ min‑al xjal najl. Weya waakˈen tuˈn t‑xiˈ nkˈumena cye xjal: “Tzul Jcawel kxol. Cybinchanx cybey twitz Dios, tuˈntzen binne cytena oj tulxin, tisen e tkba ktzan Isaías.”

24 Kej xjal e tzaj smaˈn, fariseoke, ejeeˈx judío cyiw xsunkexin tuj cyleyxin. 25 E xiˈ cykbaˈnxin te Juan:

―Katzen yaaˈn jay Jscyˈoˈn tuˈn Dios, bix yaaˈn Elías, bix jax yaaˈn jnintzaj tyolel Dios at tuˈn tul, ¿tikentzen nchi cuˈxa xjal tuj aˈ tuˈna? Mintiiˈ toclena―tz̈i ke fariseo.

26 Bix aj ttzakˈbeˈn Juan:

―Inayena nuk jun xjal tuˈn cycuˈx xjal tuj aˈ wuˈna. Pero cyxola at jun jawnexsen xjal, bix min tzˈel cyniˈya tiˈj at cyxola. 27 Ja tzunj xjala, jatzen xjalja at tulel lepchexe wiˈja pero mas jawnex nwitza. Jxjal at cyxola, mintlpetiiˈ woclena tuˈn tel npjuˈna takˈel t‑xaab―tz̈i Juan.

28 E baj jyol lu ttxaˈn tnom te Betania, te ocne ttziiˈ nimaˈ Jordán, jaaˈ nchi cuˈxa xjal tuj aˈ tuˈn Juan.

N‑ul jlet jchojbil il e takˈ Dios

29 Te juntl kˈij, oc tcyeˈyen Juan tpon lkˈe Jesús tiˈjxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Lu tzunj Carnel tzula te chojbil il ma takˈ Dios, tuˈn tel tiiˈn cyil xjal. 30 Ja tzunj xjal lu e xiˈ nkˈumena: “Lepchexe wiˈja tzul jun xjal mas jawnex nwitza, cuma atlxin tej mitknaˈx wul itzˈja,” ntz̈iya. 31 Nejl, min ntzkiˈna twitz. Pero amale mint el nniˈya tiˈj alcyexin, pero in ula tuˈn cycuˈx xjal tuj aˈ wuˈna, tuˈntzen tel cyniyˈ xjal te Israel tiˈj ya at tuˈn tulxin. 32 Pero el nniˈya tiˈj jaxin Jscyˈoˈn tuˈn Dios tej toc ncyeˈyena tcuˈtz Espíritu Santo tuj cyaˈj tisen jun cucuˈ bix e cyaj ten Espíritu Santo tuyaxin. 33 Min el nniˈya tiˈj ka jaxin Jscyˈoˈn tuˈn Dios. Pero ja Dios e tzaj kbante weya tuˈn cycuˈx xjal tuj aˈ wuˈna, e tzaj tkbaˈn weya: “Oj toc tcyeˈyena tcuˈtz Espíritu Santo tibaj junxin xjal bix jax cyjela ten tuyaxin, jatzen xjalja ctzaal tkˈoˈn Espíritu Santo cye xjal,” tz̈i Dios weya, bixsen el nniˈya tiˈj alcyexin. 34 Bix juˈx e baj tiˈjxin, bix e wila. Juˈ tzunj tzin nkˈumena ka jaxin Tcwal Dios―tz̈i Juan cye xjal.

Kej tneel t‑xnakˈatzxin

35 Te juntl kˈij, e ten Juan juntl maj ttziiˈ nimaˈ, cyuyax caˈba xjal lepch tiˈ t‑xnakˈtzbilxin. 36 Bix iyˈ Jesús cyiˈjxin. Cyiw oc tcyeˈyen Juan tiˈ Jesús, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Lu tzunj Carnel te chojbil il ma takˈ Dios niˈya―tz̈ixin.

37 Tejtzen cybinte kej caˈba t‑xnakˈatzxin tyolxin, oc lpeke tiˈ Jesús. 38 Bix aj tcyeˈyen Jesús, bix tej tlontexin oc lpekexin tiˈjxin, e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―¿Ti cyaja?―tz̈ixin.

―Taat Xnakˈtzal, ¿jaaˈ najley?―tz̈ikexin.

39 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Koˈtzen. Cxeˈl nyeecˈana cyey jaaˈ nchin posadayina―tz̈ixin.

Juˈ tzunj, e xiˈkexin tuyaxin, bix e xiˈ cycyeˈyenxin jaaˈ nposadayinaxin. Bix ex cykˈijxin tuyaxin, cuma mitknaˈx tpon chil kˈij tej cyponxin.

40 Cyxol tzunkej caˈba xjal otk cybi tyol Juan bix oc lpeke tiˈj Jesús, jaj xin titzˈen Simón Pedro, Andrés tbi. 41 Jtneel e bint tuˈnxin, jaj tuˈn t‑xiˈxin tuya ttzicyxin Simón, bix e xiˈ tkbaˈnxin te:

―Ma cnet Jscyˈoˈn tuˈn Dios kuˈna―tz̈ixin te ttzicyxin.

42 Bix e xiˈ tiiˈn Andrés ttzicy tuya Jesús. Ocx tcyeˈyen Jesús tuj twitz Simón, bix e xiˈ tkbaˈnxin te:

―Jay Simón tbiy, tcwal Jonás. Pero cˈoquel nkˈoˈna tbiy Sefas, cuma cˈoquela tisen jun cyiw xak te junx maj―tz̈i Jesús. E tkbaxin juˈwa, cuma japenina jyol Sefas bix Pedro “cyiw xak.”

Tej ttzaj ttxcoˈn Jesús ja Felipe tuya Natanael

43 Te juntl kˈij, e tajbe Jesús tuˈn t‑xiˈ tuj departamento te Galilea. Pero mitknaˈx ttzyet tbexin, tej toc noj jxin Felipe twitzxin, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Lpeˈcˈa wiˈja―tz̈ixin.

44 Ja tzunj xin Felipe aj tnomxin te Betsaida tuj Galilea, jaxj ttanem Andrés bix Pedro. 45 E xiˈ Felipe jyol tej xin Natanael. Tejtzen tcnet tuˈnxin, e xiˈ tkbaˈnxin:

―Jxin jawnex xjal e ttzˈiben Moisés tuj ley bix e cykba tyolel Dios at tulel, ma tzˈoc nojxin kwitza. Jatzen Jesús te Nazaret, tcwal jxin José―tz̈ixin.

46 Bix e xiˈ tkbaˈn Natanael te Felipe:

―Yaaˈn Nazaret jun nintzaj tnom. ¿Ti tten tuˈn tetz jun baˈn tuj ja tnoma?―tz̈i Natanael.

Bix e xiˈ tkbaˈn Felipe:

―Koˈtzen, tuˈntzen toc tcyeˈyena jxjala―tz̈ixin.

47 Tejtzen tlonte Jesús tpon lkˈe Natanael tiˈjxin, e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Lu jun aj Israel tzula tuya jun tnaabl jiquen, cuma mintiiˈ ẍtakˈbil tuj tanem―tz̈i Jesús.

48 Bix e xiˈ tkbaˈn Natanael te Jesús:

―¿Titzen ttzkiˈnatla ka jiquen nnaabla?―tz̈i Natanael.

Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Tej mitknaˈx ttzaj ttxcoˈn Felipe jay, otk wila jay tej tocxa tjakˈ tken higo―tz̈ixin.

49 Tej tbinte Natanael ja yol lu, e xiˈ tkbaˈnxin te Jesús:

―Taat Xnakˈtzal, jaxte jay Tcwal Dios. Jay Cawel kibaja ejooˈya xjal te Israel―tz̈i Natanael.

50 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús te Natanael:

―¡Nim nchin tzalaja tiˈja! Ma chin tocslay nuk tuˈnj xiˈ nkbaˈna xwila jay tjakˈ tken higo. Pero ctlaˈy nim yecˈbil mas jawnex twitzj lu. 51 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cykilca cyey, laˈ alcye jun kˈij cylaˈy oj tjket cyaˈj, bix cylaˈy oj cyjax bix oj cycuˈtz tsanjel Dios tuj cyaˈj wiˈja, inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios―tz̈i Jesús cye acˈaj t‑xnakˈatz.