A A A A A
Bible Book List

Rzymian 3 Nowe Przymierze (NP)

Powszechność grzechu

Czy więc Żyd jest kimś szczególnym? Albo co za pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boga.

Bo co z tego, że niektórzy nie dochowali wiary? Czy ich niewierność zniweczy Bożą wierność? W żadnym razie! Niech się okaże, że Bóg jest prawdomówny, a każdy człowiek kłamcą, zgodnie z tym, jak czytamy:

Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach
i zwyciężył poddawany osądom
.

A jeśli nasza niesprawiedliwość służy uwypukleniu sprawiedliwości Boga, to co powiemy? Że Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Rozumuję oczywiście po ludzku. W żadnym razie! Przecież w jakiś sposób Bóg musi osądzić świat. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża jest tym bardziej wyraźna i uwydatnia chwałę Boga, to dlaczego na dodatek miałbym być sądzony jako grzesznik? Właśnie w ten sposób nas obrażają; pomawiają nas o to, że mówimy: Popełniajmy zło, aby wynikło z tego dobro. Potępienie takich jest słuszne.

Wszyscy zgrzeszyli

Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie! Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków — na wszystkich ciąży grzech, 10 zgodnie ze słowami:

Nie ma sprawiedliwego — ani jednego,
11 Nie ma, kto by rozumiał,
nie ma, kto by szukał Boga.

12 Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli.
Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego.

13 Ich gardło to otwarty grób,
Swymi słowami zwodzą,
Jak żmije kryją pod wargami jad,

14 I prędcy są do przekleństw i wrogości.
15 Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi,
16 Na ścieżkach — zguba i nieszczęście,
17 Droga pokoju nie przemyka przez myśl,
18 A lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia.[a]

19 Wiemy zaś, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają Prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. 20 Stąd, dzięki czynom nakazanym przez Prawo nikt nie dostąpi przed Nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu.

Sprawiedliwość Boża dla wierzących dzięki Jezusowi Chrystusowi

21 Teraz natomiast, niezależnie od Prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą.

Nie ma przy tym wyjątków — 23 wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. 24 Usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar, z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. 25 To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem,[b] z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w przebaczeniu grzechów popełnionych wcześniej, 26 w okresie, gdy Bóg był powściągliwy. Tę sprawiedliwość okazuje On również teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi.

27 Gdzie zatem powód do chluby? Wykluczony! Przez które prawo? Uczynków? Nie! — Przez prawo wiary. 28 Oto, co głosimy: Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega Prawa, czy nie.

29 Natomiast co do Boga: Czy jest On tylko Bogiem Żydów? A pogan już nie? Oczywiście, jest On Bogiem również pogan. 30 Jeden jest Bóg. On usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych — dzięki wierze. 31 Czy więc przez wiarę unieważniamy Prawo? W żadnym razie! Wręcz przeciwnie, utwierdzamy je.

Footnotes:

  1. Rzymian 3:18 Sprafrazowany cytat Ps 14:1–3 lub połączenie kolejno: Ps 5:10; 140:4; 10:7; Iz 59:7–8; Ps 36:2.
  2. Rzymian 3:25 przebłaganie, metonimiczny przekład gr. ι`λαστήριον (hilasterion), wieko Skrzyni Przymierza (Wj 25:17–22; Kpł 16:2nn).
Nowe Przymierze (NP)

© 2011 by Ewangeliczny Instytut Biblijny

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes