A A A A A
Bible Book List

Romerne 16En Levende Bok (LB)

HILSENER TIL MANGE

16 Føbe, en kristen kvinne fra byen Kenkreæ, kommer snart til dere. Hun har arbeidet mye i menigheten der. Ta imot henne som en søster i Herren og gi henne en varm kristen velkomst. Hjelp henne så godt dere kan på alle måter, for hun har hjulpet mange, deriblant meg. Hils Priskilla og Akvilas fra meg. De har vært mine medarbeidere i Kristi Jesu sak. De har våget livet for meg, og jeg er ikke den eneste som er takknemlig for det de har gjort. Alle hedningemenighetene takker dem.

Vær så snill å overbringe hilsener til alle dem som møtes for å tilbe i hjemmet deres. Hils min gode venn Epainetos. Han var den første som ble kristen i Asia. Hils også Maria, som har arbeidet så meget for å hjelpe oss. Så er det Andronikus og Junias, mine slektninger som var i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og ble kristne før meg. Gi dem min hilsen. Hils Amplias, som jeg elsker som et av Guds egne barn, og Urbanus, vår medarbeider, og den elskede Stakys.

10 Så er det Apelles, en god mann, som Herren anerkjenner, hils ham fra meg. Jeg sender også mine beste hilsener til dem som virker i Aristobolus' hjem. 11 Hils Herodion, min slektning, og hils de kristne slavene i huset til Narkissos. 12 Hils Tryfena og Tryfosa, som arbeider for Herren, og den kjære Persis, som har tjent Herren så ivrig. 13 Hils Rufus fra meg, han som Herren har tatt ut som sin egen, og også hans kjære mor, som har vært som en mor for meg. 14 Vær så snill å gi mine hilsener til Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og de andre brødrene som er sammen med dem. 15 Hils Filologus, Julia, Nerevs og hans søster, og også Olympas og alle de kristne som er sammen med dem. 16 Hils hverandre hjertelig. Alle menighetene her sender dere sine hilsener.

17 Nå er det en ting jeg må si før jeg slutter dette brevet: Hold dere borte fra dem som volder splittelse og forvirrer folks tro. De lærer slikt om Kristus som står i motsetning til hva dere er blitt lært. 18 Slike lærere virker ikke for vår Herre Jesus, men bare for egen vinning. De er gode talere, og enfoldige mennesker lar seg ofte bedra av dem. 19 Men alle vet at dere er lojale og sanne. Dette gjør meg meget glad. Jeg vil at dere alltid skal være klar over hva som er rett og holde dere borte fra alt som er galt. 20 Fredens Gud vil snart knuse Satan under deres føtter. Må velsignelsen fra vår Herre Jesus Kristus være over dere.

21 Min medarbeider Timoteus og Lukius og Jason og Sosipater, slektningene mine, sender dere sine gode hilsener og ønsker. 22 Jeg, Tertius, som skriver dette brevet for Paulus, sender også mine hilsener som en kristen bror. 23 Gaius ber meg hilse fra ham. Jeg er gjest hos ham, og menigheten møtes her i hans hjem. Erastus, bykassereren, sender dere sin hilsen, og det samme gjør Kvartus, en kristen bror. 24 Farvel. Må vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle.

25 Jeg overgir dere til Gud, som er i stand til å gjøre dere sterke og faste i Herren, slik som evangeliet sier, og slik som jeg har sagt dere. Dette er Guds frelsesplan for dere hedninger, holdt hemmelig fra tidens begynnelse. Men som profetene forutsa og som Gud befalte, blir nå dette budskap forkynt overalt, slik at folk over hele verden tror på Kristus og lyder ham. Gud som alene er vis, skal ha æren for evig ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Hilsen Paulus.

En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes