23 (A) Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Read full chapter