Gud har alltid rätt i sin dom

Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen? (A) Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem.

(B) För vad betyder det om några inte trodde? Kan deras otro upphäva Guds trofasthet? (C) Verkligen inte! Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, som det står skrivet: För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig.[a]

(D) Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud, mänskligt talat, vara orättfärdig när han straffar i sin vrede? (E) Verkligen inte! Hur skulle Gud då kunna döma världen?

Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? (F) Eller varför inte säga, så som vissa hånfullt påstår att vi lär: "Låt oss göra det onda för att framkalla det goda"? De ska få den dom de förtjänar.

Inför Gud är alla syndare

(G) Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde. 10 Som det står skrivet:[b]

Ingen rättfärdig finns,
    inte en enda.
11 Ingen finns som förstår,
    ingen som söker Gud.
12 (H) Alla har avfallit,
        alla är fördärvade.
    Ingen finns som gör det goda,
        inte en enda.
13 Deras strupe är en öppen grav,[c]
        sina tungor använder de till svek.
    De har huggormsgift
        bakom sina läppar.
14 Deras mun är full av förbannelse[d]
    och bitterhet.
15 Deras fötter är snabba[e]
    till att spilla blod.
16 Förödelse och elände
    råder på deras vägar,
17 och fridens väg
    känner de inte.
18 De har ingen gudsfruktan
    för ögonen.[f]

19 (I) Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud. 20 (J) Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.

Förklarad rättfärdig i Kristus

21 (K) Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 (L) en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus[g] för alla som tror. Här finns ingen skillnad. 23 (M) Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 (N) och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. 25 (O) Honom har Gud ställt fram som en nådastol[h] genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet[i], eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. 26 I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

27 (P) Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. 28 (Q) Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 29 Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, 30 (R) lika sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron.

31 (S) Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.

Footnotes

  1. 3:4 Ps 51:6. Annan översättning: “… när du dömer".
  2. 3:10f Ps 14:1f.
  3. 3:13 Ps 5:10, 140:4.
  4. 3:14 Ps 10:7.
  5. 3:15f Jes 59:7f.
  6. 3:18 Ps 36:2.
  7. 3:22 genom tro på Jesus Kristus   Annan översättning: "genom Jesu Kristi trofasthet".
  8. 3:25 nådastol   Förbundsarkens gyllene lock där offerblodet stänktes till försoning för folkets synd (2 Mos 25:17f, 3 Mos 16:14f). Ordagrant: "soningsställe".
  9. 3:25 visa sin rättfärdighet   som bl a kräver att synden blir bestraffad (jfr t ex Jer 30:11).

Bible Gateway Sponsors