Den andliga gudstjänsten

12 (A) Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga[a] gudstjänst. (B) Och anpassa er inte efter den här världen[b], utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.

(C) I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. (D) För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, (E) så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.

(F) Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, (G) att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, (H) att förmana[c] med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar[d], att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.

(I) Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10 (J) Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa[e] varandra i ömsesidig aktning. 11 (K) Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. 12 (L) Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. 13 (M) Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. 14 (N) Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 15 (O) Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 16 (P) Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla[f]. Var inte självkloka. 17 (Q) Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. 18 (R) Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.

19 (S) Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren.[g] 20 (T) Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.[h] 21 (U) Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Footnotes

  1. 12:1 andliga   Annan översättning: "förnuftiga" (grek. logikén).
  2. 12:2 världen   Annan översättning: "tidsåldern" (grek. aión, jfr "eon").
  3. 12:8 förmana   Annan översättning: "uppmuntra", "trösta".
  4. 12:8 utan baktankar   Annan översättning: "generöst".
  5. 12:10 Överträffa   Annan översättning: "Se upp till", "Gå före".
  6. 12:16 det enkla   Annan översättning: "de enkla (människorna)".
  7. 12:19 5 Mos 32:35.
  8. 12:20 Ords 25:21f.

Bible Gateway Sponsors