A A A A A
Bible Book List

Romanos 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial seengˋ dseaˋ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lajaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e cuǿˈˉguɨ dseaˋ dseeˉ jneaa˜aaˈ. Jo̱ lajo̱b nɨlɨ́ɨˊnaaˈ, co̱ˈ e bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, e jo̱baˈ e nicaleáangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ bíˋ quiáˈˉ dseeˉ jo̱guɨ jee˜ bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ cajo̱. Jo̱ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do jaˋ caquɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ e caleáangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ bíˋ quiáˈˉ dseeˉ quíˉiiˈ. Co̱ˈ e júuˆ jo̱ jaˋ seaˋ bíˋ quiáˈˉ faˈ e cajméeˋ lajo̱ uíiˈ˜ e quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ. Jo̱ dsʉˈ lana Fidiéeˇ nɨcajméeˋbre jaléˈˋ e jaˋ caquɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ cajméeˋ e júuˆ do. Co̱ˈ nɨcasíiñˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ seaˋ ngúuˊ táangˋ la jneaa˜aaˈ. Jo̱ cajméeˋ Fidiéeˇ lajo̱ e laco̱ˈ cajáiñˈˋ i̱ Jó̱o̱rˊ do e cajúiñˈˉ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ lajo̱baˈ caˈíiñˉ conguiaˊ e bíˋ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ cajméeˋ Fidiéeˇ lajo̱ e laco̱ˈ jneaa˜aaˈ quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ e nijmitíˆnaaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. Co̱ˈ joˋ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e jmooˉguɨ́ɨˈ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táangˋnaaˈ, dsʉˈ lana nɨse̱e̱ˉnaaˈ e nɨjmooˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijmóˆnaaˈ.

Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ e guiing˜ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ lɨco̱ˈ seeiñˋ e jmitir˜ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e jo̱b dseángˈˉ. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ seengˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e seeiñˋ, jo̱baˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ e iing˜ e Jmɨguíˋ do guiing˜ dsíirˊ e jmóorˋ. Jo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóbˉ dseángˈˉ siˈˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jaléngˈˋ íˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøbˋ nilɨseeiñˋ lata˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guiing˜ dsíiˊ e iiñ˜ jmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ ˈníˈˋ níimˉbre Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ jaˋ iiñ˜ o̱ˈguɨ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ do. Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiti˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜ jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈr˜.

Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, dseaˋ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, joˋ seengˋnaˈ faˈ e jmitíˆguɨˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ yaang˜naˈ, co̱ˈ lana nɨseengˋnaˈ e nɨjmooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijméeˆnaˈ. Jo̱ lɨ́ɨˊ lajo̱, co̱ˈ seengˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ e jaˋ seengˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈr˜, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do jóng. 10 Jo̱ jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ e nisɨˈíingˆ e niˈíingˉ ngúuˊ táangˋnaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijúungˉnaˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, dsʉco̱ˈ seemˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ seemˋ jmɨguíˋ quíiˉnaˈ cajo̱. Jo̱ lɨ́ɨˊ lajo̱ uíiˈ˜ e nɨcaˈímˈˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. 11 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiábˈˉ Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱ˈˊtu̱ Jesús mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Jo̱ e Jmɨguíˋ jo̱b cajo̱ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lana, jo̱baˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ nijmérˉ e nijí̱ˈˊtu̱ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. Jo̱ nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e seengˋ có̱o̱ˈ˜naˈ lana.

12 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseángˈˉ lajamˈˆbaˈ ˈnéˉ e se̱e̱ˉnaaˈ e jmooˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijmóˆooˈ, jo̱ dseángˈˉ jaˋ catɨ́ɨngˉnaaˈ e nijmóˆguɨ́ɨˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsiˋnaaˈ yee˜naaˈ. 13 Jo̱ dsʉˈ song mɨˊ ˈnooˋbɨˈ seengˋ ˈnʉ́ˈˋ e jmooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ yaang˜naˈ, jo̱baˈ dseángˈˉ conguiabˊ jóng niˈnángˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ dsʉˈ song laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ niquiungˈˆnaˈ conguiaˊ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ latab˜ nilɨseengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ jóng.

14 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ, jo̱baˈ íˋbingˈ dseángˈˉ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ. 15 Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ niˈuíingˉnaˈ jó̱o̱rˊ jo̱ o̱ˈ laco̱ˈ e nisɨlɨ́ɨˈˇtu̱ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈgóˈˋnaˈ contøøngˉ. Dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do se̱e̱ˉnaaˈ e cuǿøngˋ líˋ sɨɨ˜naaˈ có̱o̱ˈr˜ jo̱guɨ e síiˈ˜naaˈr lala: “¡Teaa˜!” 16 Jo̱ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do røøbˋ sɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈ˜ jmɨguíˋ quíˉiiˈ e laco̱ˈ nɨta˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ. 17 Jo̱ uíiˈ˜ e dseángˈˉ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, jo̱baˈ niˈíimˈ˜baaˈ jaléˈˋ e catɨ́ɨˉnaaˈ e sɨˈíˆ nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ conrøøbˋ quíˉiiˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ song dseángˈˉ lajangˈˆ niˈíingˈ˜naaˈ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ song nijméˆnaaˈ lajo̱, jo̱baˈ conrøøbˋ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøiñˈˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Eáamˊ jloˈˆ jaléˈˋ e niñíingˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ

18 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseángˈˉ nɨtab˜ dsiiˉ e lajaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ lajeeˇ lana fɨˊ jmɨgüíˋ la jaˋ eeˋ tíiˊ song nicøøngˇnaaˈ có̱o̱ˈ˜ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. 19 Jo̱ lajaléˈˋ e cajméeˋ Fidiéeˇ dseángˈˉ eáamˊ nɨsɨjeengˇ e jmɨɨ˜ e nijmijnéengˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱rˊ. 20-21 Jo̱ niˈíimˉ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, co̱ˈ jmangˈˉ e cuǿøngˋ niˈíimˉbaˈ seaˋ. Jo̱ lɨ́ɨˊ lajo̱ dsʉˈ o̱faˈ e lajo̱ iing˜ e lɨ́ɨˊ, co̱ˈ lɨ́ɨˊ lajo̱ uíiˈ˜ e lajo̱ calɨˈiing˜ Fidiéebˇ. Jo̱ jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ lajo̱, co̱ˈ nɨtab˜ dsíiˊ e jmangˈˉ jaléˈˋ e ˈmɨ́ɨˉ e jloˈˆ niingˉ nilɨseaˋ ie˜ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nilíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 22 Jo̱ guiʉ́bˉ nine˜eeˈ e cartɨˊ lanab lajaléˈˋ e cajméeˋ Fidiéeˇ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ eáamˊ quie̱ˊ iihuɨ́ɨˊ jo̱guɨ dsíngˈˉ seáangˋ dsíiˊ cajo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨsɨjeengˇ e nileángˋ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ tɨˊ lɨ˜ nilɨseengˋ jiuung˜ quiáˈˉ. 23 Jo̱guɨ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ dsingɨ́ɨngˉ lajo̱, co̱ˈ lajo̱b dsingɨ́ɨngˉ jneaa˜aaˈ cajo̱, dseaˋ nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jéengˊguɨ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e niñíingˋnaaˈ cøøngˋguɨ. Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ nɨsɨjeengˇnaaˈ ie˜ jmɨɨ˜ mɨ˜ dseángˈˉ niˈíngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseángˈˉ jó̱o̱rˊ. Jo̱ ie˜ jo̱ nileáiñˉ jneaa˜aaˈ conguiaˊ, co̱ˈ nijmɨsɨ́ɨmˉbre jialco̱ˈ lɨ́ɨˊ ngúuˊ táangˋnaaˈ. 24 Jo̱ co̱ˈ nɨcalaamˉbaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, jo̱baˈ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e niˈíimˈ˜baaˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨsɨjeengˇnaaˈ do e catɨ́ɨˉnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ song nɨjǿøˉbaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨsɨjeengˇnaaˈ do, jo̱baˈ joˋ eeˋ ta˜guɨ jóng e sɨjeengˇguɨ́ɨˈ e jo̱. Co̱ˈ doñiˊ eeˋ e nɨníˋ dseaˋ, joˋ ˈnéˉguɨ faˈ e nijéngˉguɨr e niˈíñˈˋ e jo̱. 25 Jo̱ co̱ˈ jaˋ mɨˊ jǿøˉguɨ́ɨˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨsɨjeengˇnaaˈ e niˈíingˈ˜naaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱baˈ ˈnéˉ e dseángˈˉ jaˋ nilɨtúngˉ dsiˋnaaˈ e sɨjeengˇnaaˈ e jo̱.

26 Jo̱guɨ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcangɨ́ɨngˉnaaˈ do,e jo̱baˈ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ uíiˈ˜ e jaˋ quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ jméˆnaaˈ yee˜naaˈ. Co̱ˈ faco̱ˈ mɨ˜ ii˜naaˈ sɨɨng˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jaˋ quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ jméˆnaaˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ. Jo̱baˈ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e seengˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ do, e jo̱baˈ e mɨˊ uíiˈ˜ quíˉiiˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ jmóoˋ lajo̱ dseángˈˉ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ seaˋ júuˆ jial niféˈˋ e mɨˊ uíiˈ˜ quíˉiiˈ e Jmɨguíˋ do. 27 Jo̱ Fidiéeˇbingˈ dseángˈˉ i̱ nɨñiˊ jialco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ɨˊ dsíiˊ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ, jo̱guɨ nɨñiˊbre guiʉ́ˉ cajo̱ e˜ jmɨˈeeˇ mɨˊ e Jmɨguíˋ quiáˈrˉ do. Co̱ˈ e Jmɨguíˋ do mɨˊ jmɨˈeeˇ uii˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ la iing˜ dseaˋ do ˈñiaˈrˊ e nilíˋ.

Dseángˈˉ lɨ́ˈˆbaaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ

28 Jo̱ guiʉ́bˉ nɨne˜naaˈ e lajalébˈˋ e dsingɨ́ɨˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jmóoˋ Fidiéeˇ lajo̱ e laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíˉnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ ˈneáangˋ írˋ.Co̱ˈ dseaˋ do nɨcaguíñˈˋ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ nijmóˉnaaˈ jialco̱ˈ iiñ˜ ˈñiaˈrˊ e niˈuíingˉ. 29 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ nɨñiˊ Fidiéeˇ i̱˜ jaléngˈˋ i̱ nilíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ ie˜ jo̱ cajo̱ calɨˈiiñ˜ e lajaléngˈˋ íˋ niˈuíiñˉ dseángˈˉ laco̱ˈ lɨ́ɨngˊ i̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱ lajo̱baˈ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do niˈuíiñˉ jaangˋ i̱ niingˉguɨ jee˜ lajaléngˈˋ i̱ rúiñˈˋ do. 30 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jí̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ do, nɨcatǿˈˉbre jaléngˈˋ íˋ e laco̱ˈ niˈuíiñˈˉ do dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcatǿˈrˉ do nɨcaˈíngˈˋneiñˈ e nɨlɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøiñˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ íˋ nɨcangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ dseaˋ do e nɨcuǿøngˋ e nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøiñˈˊ.

31 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ ¿e˜ cuǿøngˋ líˋ féˈˋguɨ jóng? Jo̱ co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ singˈˊ uii˜ quíˉiiˈ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱i̱ˋ quɨ́ɨˈ˜guɨ jmɨɨ˜ nijmeˈˆ guiáaˊ jneaa˜aaˈ. 32 Jo̱ Fidiéeˇ jaˋ caˈáaiñˋ íˈˋ, co̱ˈ cacuǿømˋbre i̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ do e laco̱ˈ cajáiñˈˋ e cajúiñˈˉ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b cajméerˋ, jo̱baˈ lana cuǿøngˋ líˋ feˇeeˈ e nicuǿˉbre cajo̱ e iáangˋ dsíirˊ lajaléˈˋ e ˈnéˉnaaˈ. 33 Jo̱ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ cuǿøngˋ líˋ cuǿˈˉguɨ jneaa˜aaˈ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nɨcaˈíñˈˋ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ lana nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. 34 Jo̱ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱, jo̱baˈ joˋ i̱i̱ˋ quɨ́ɨˈ˜guɨ jmɨɨ˜ faˈ i̱ nijmɨˈnángˋguɨ jneaa˜aaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Co̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ cajúngˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ, jo̱guɨ dseaˋ íbˋ cajo̱ i̱ cají̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱; jo̱ dsʉˈ lana dob nɨguiiñ˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ e mɨrˊ uii˜ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 35 Jo̱baˈ lana dseángˈˉ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ o̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cuǿøngˋ líˋ jníngˉ quíˉiiˈ e ˈneáangˋ Dseaˋ Jmáangˉ jneaa˜aaˈ nañiˊ faˈ e íingˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ o̱si e huɨ́ɨngˊ dsijéeˊ quíˉiiˈ é, o̱si e jmángˈˋ dseaˋ jneaa˜aaˈ gaˋ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ é, o̱si e jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ seaˋ e quieeˇnaaˈ é, o̱si e nijngámˈˉbɨ dseaˋ jneaa˜aaˈ é. Jo̱ lajaléˈˋ e na jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cuǿøngˋ líˋ jníngˉ e ˈneáangˋ Dseaˋ Jmáangˉ jneaa˜aaˈ. 36 Jo̱ dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:

Jo̱ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quíiˈˉ
jo̱baˈ contøømˉ dseáangˈ˜ se̱e̱ˉnaaˈ,
co̱ˈ gabˋ jmángˈˋ dseaˋ jneaa˜aaˈ
lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la dsingɨ́ɨngˉ jaangˋ joˈseˈˋ i̱ tɨˊ lɨ˜ nijngángˈˉ dseaˋ.

Jo̱ lanab féˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

37 Jo̱ lajalébˈˋ e dsingɨ́ɨˉnaaˈ lajeeˇ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la jaˋ jmóoˋ guiáaˊ jneaa˜aaˈ, co̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ. 38-39 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e dseángˈˉ lajamˈˆ nɨta˜ dsiiˉ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e nijmɨˈnángˋ jneaa˜aaˈ e eáangˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ; co̱ˈ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lajo̱ ˈmóˉ, o̱ˈguɨ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ lajeeˇ se̱e̱ˉnaaˈ, o̱ˈguɨ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ, o̱ˈguɨ jaléˈˋ guíˋ e íiˊ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ, o̱ˈguɨ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨˉnaaˈ lajeeˇ lana o̱si lɨ˜ dséˆguɨ é, o̱ˈguɨ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, o̱ˈguɨ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ, o̱ˈguɨ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e cajméeˋ Fidiéeˇ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nijméˉ e niˈnángˋnaaˈ e eáangˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ. Jo̱ e jo̱ nɨcajmɨtar˜ dsiˋnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes