A A A A A
Bible Book List

Romanos 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱baˈ ¿su guiʉ́ˉguɨ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, jo̱guɨ su e quíingˊguɨ quíˉiiˈ e tó̱o̱ˊ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨˋnaaˈ? E jábˈˉ, lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ jmiguiʉbˊ uiing˜ seaˋ e guiʉ́ˉ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, jo̱ e labaˈ e niingˉguɨ e jneaa˜bingˈ i̱ nɨcangɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ e jábˈˉ, i̱ lɨɨng˜ laˈóˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel nɨcatʉ́ˋbre e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Dsʉˈ Fidiéeˇ contøømˉ jmitir˜ júuˆ quiáˈrˉ nañiˊ faˈ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ góoˋnaaˈ jaˋ cajméerˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e júuˆ jo̱. Co̱ˈ e jábˈˉ, contøømˉ féˈˋ Fidiéeˇ júuˆ jáˈˉ, nañiˊ faˈ dseaˋ jmɨgüíˋ contøømˉ quie̱rˊ júuˆ ta˜ júuˆ. Co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ:

Jo̱ mɨ˜ núuˋ dseaˋ júuˆ quíiˈˉ
conguiabˊ lɨñirˊ e jmangˈˉ júuˆ jáˈˉbaˈ fóˈˋ ˈnʉˋ,
jo̱ contøømˉ lɨˈˋ mɨ˜ cuøˈˊ dseaˋ ˈnʉˋ dseeˉ.

Jo̱ lanab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ dsʉˈ song jaléˈˋ e gaˋ e jmooˉnaaˈ íingˆ ta˜ e laco̱ˈ eáangˊguɨ nilɨlíˈˆ dseaˋ jialco̱ˈ jmóoˋ Fidiéeˇ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, jo̱baˈ ¿e˜ nifeˇeeˈ jóng? ¿Su e gabˋ jmóoˋ Fidiéeˇ mɨ˜ cuørˊ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e jmooˉnaaˈ do? (Dsʉˈ fáˈˉa e júuˆ la lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.) Dsʉˈ Fidiéeˇ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e gaˋ jmóorˋ. Co̱ˈ faco̱ˈ jaˋ cuørˊ iihuɨ́ɨˊ mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ e gaˋ, jo̱baˈ ¿jial líˈrˋ e niˈɨ́rˉ íˈˋ røøˋ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ? Jo̱ seemˋ dseaˋ i̱ féˈˋ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ e féˈrˋ, eáangˊguɨ nilɨlíˈˆ dseaˋ jial féˈˋ Fidiéeˇ jmangˈˉ júuˆ jáˈˉ, jo̱ lajo̱baˈ nijmɨˈgóˋ dseaˋ írˋ. Jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ ngɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ íˋ dseeˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ? Jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱, jo̱baˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ jóng, ¿jialɨˈˊ jaˋ jmóˆooˈ e gaˋ e laco̱ˈ niˈuíingˉ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ? Jo̱ lanab féˈˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ e cuøˈrˊ jnea˜ dseeˉ, co̱ˈ féˈrˋ e e júuˆ lanabaˈ éeˉ jnea˜ dseaˋ rúnˈˋn, jo̱ dsʉˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ gaˋ lajo̱ lɨ́ˈˆ catɨ́ɨiñˉ e niˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e gaˋ e jmóorˋ do.

Jalémˈˋ dseaˋ røøiñˋ dseeˉ

Jo̱baˈ ¿su jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, guiúngˉguɨ́ɨˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱? ¡U̱˜, dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱! Dsʉco̱ˈ nɨcafɨ́ɨˉbaa ˈnʉ́ˈˋ e lajalémˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jo̱guɨ lajalémˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱ dseángˈˉ røøbˋ lɨ́ɨiñˊ, co̱ˈ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉbre sɨlɨ́ɨˈˇ írˋ. 10 Co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:

¡Jaˋ seengˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ faˈ e éerˋ røøˋ contøøngˉ!
¡Co̱ˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseángˈˉ jaˋ i̱i̱ˋ seengˋ i̱ jmóoˋ lajo̱!
11 Jo̱guɨ jaˋ seengˋ dseaˋ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ ningángˈˋ,
o̱ˈguɨ i̱ iing˜ niˈnángˈˊ Fidiéeˇ cajo̱.
12 Co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ nɨcacá̱rˉ fɨˊ gaˋ,
jo̱guɨ lajɨɨmˋ cajo̱ jaˋ eeˋ uiing˜ seaˋ quiáˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.
¡Co̱ˈ jaˋ seengˋ jaangˋ dseaˋ faˈ i̱ éeˋ røøˋ!
¡Co̱ˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseángˈˉ jaˋ i̱i̱ˋ seengˋ i̱ jmóoˋ lajo̱!
13 Jo̱ jaléˈˋ júuˆ e féˈrˋ, jmangˈˉ júuˆ ˈlɨbˈˆ lɨ́ɨˊ.
Jo̱ eáamˊ jmɨgǿøiñˋ dseaˋ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈrˋ.
Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ eáamˊ ˈléeˊ,
lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ e nóˆ quiáˈˉ jaangˋ mɨˈˋ i̱ guíingˉ.
14 Jo̱ lajaléˈˋ e féˈrˋ do jmangˈˉ júuˆ guíibˉ,
jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱ eáamˊ bíiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ.
15 Jo̱ contøøngˉ guiing˜ dsíirˊ e nijngáiñˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ.
16 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáaiñˈ˜ dseángˈˉ jmangˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ˈléˉbre dseángˈˉ.
Jo̱ cuørˊ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ.
17 Jo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ ñirˊ jial dseángˈˉ e seeiñˋ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.
18 Jo̱guɨ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ ñirˊ e ˈnéˉ e nijmɨˈgórˋ Fidiéeˇ.

Jo̱ lanab lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

19 Jo̱ nɨne˜baaˈ røøˋ e lajaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israelbingˈ catɨ́ɨngˉ nijmiti˜, jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cuǿøngˋ faˈ nijíñˈˉ e jaˋ røøiñˋ dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseaˋ íˋbingˈ i̱ ɨ́ɨˋ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 20 Co̱ˈ Fidiéeˇ jaˋ niˈíñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ e lɨiñˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmitir˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. Dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ íingˆ ta˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do e lɨco̱ˈ lɨne˜naaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ røøngˋ dseebˉ.

Jial íngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ

21 Jo̱ dsʉˈ lana Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e nɨne˜naaˈ jial e íñˈˋ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ jmóorˋ lajo̱ dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e jmitíˆnaaˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜. Jo̱ røøbˋ cǿøngˋ e júuˆ na laco̱ˈguɨ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do jo̱guɨ laco̱ˈ e caféˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 22 Jo̱ røøbˋ íngˈˋ Fidiéeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 23 Co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nicaˈéerˋ dseeˉ, jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ jaˋ catɨ́ɨiñˉ e nitíiñˈ˜ e nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøngˈˊ dseaˋ do. 24 Dsʉˈ uíiˈ˜ e Fidiéeˇ eáamˊ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ lajo̱, jo̱baˈ caˈíñˈˋ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ laˈeáangˊ e nɨcaleáangˋ Dseaˋ Jmáangˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ ie˜ lamɨ˜ cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 25 Jo̱ Fidiéeˇ cacuǿøiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ cajúngˉ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøngˉ Dseaˋ Jmáangˉ e catu̱u̱ˋ fɨˊ jo̱, caˈíiñˉ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ. Jo̱ Fidiéeˇ cacuǿøiñˋ dseaˋ do e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e contøømˉ jmóorˋ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e eáamˊ féngˈˊ dsíirˊ cajo̱, dsʉco̱ˈ jaˋ iʉ˜ dsíirˊ jaléˈˋ dseeˉ e caˈéeˋ dseaˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 26 Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ nilɨñiˊ dseaˋ jmɨɨ˜ na e ímˈˋbre dseaˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ e na cuøˊ li˜ e jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ cajo̱ i̱ íngˈˋ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.

27 Jo̱ lana jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ e nijmɨjløngˈˆ yee˜naaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e ɨˊ dsiˋnaaˈ e niˈíñˈˋ jneaa˜aaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmitíˆnaaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, co̱ˈ niˈímˈˋbre jneaa˜aaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 28 Jo̱ lanabaˈ nɨcalɨne˜naaˈ røøˋ e Fidiéeˇ niˈímˈˋbre dseaˋ e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ dsʉˈ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e jmitir˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. 29 Dsʉˈ Fidiéeˇ jaˋ lɨiñˈˊ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈˉ dseaˋ Israel, co̱ˈ lɨ́ɨmˊbre cajo̱ Fidiéeˇ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 30 Co̱ˈ dseángˈˉ jaamˋ Fidiéeˇ dseángˈˉ i̱ seengˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ íngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e lɨiñˈˊ dseaˋ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ, nañiˊ su lɨiñˈˊ do dseaˋ Israel o̱si jaˋ lɨiñˈˊ lajo̱ é. 31 Jo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e niˈnángˋ caˈˊ lají̱i̱ˈ˜ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmɨˈgooˉbɨ́ɨˈ jial tíiˊ niingˉ e féˈˋ e júuˆ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes