A A A A A
Bible Book List

Romanos 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

13  Jo̱ e labaˈ iin˜n fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ jméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ dseata˜ i̱ seengˋ. Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ nɨcacuøˊ e ta˜ jo̱ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseata˜, jo̱guɨ cajo̱ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nɨcaguiarˊ uiing˜ e seengˋ jaléngˈˋ íˋ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ laangˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseata˜, jo̱baˈ jaˋ jmóorˋ nʉ́ʉˈr˜ jóng lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcaquiʉˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, jo̱baˈ yaam˜bre ˈnóˈrˊ e nidsijéeˊ huɨ́ɨngˊ quiáˈrˉ, co̱ˈ iihuɨ́ɨbˊ niˈíñˈˋ. Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseata˜ jaˋ seeiñˋ faˈ e niféiñˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ gaˋbingˈ i̱ nijmeáiñˈˋ lajo̱. Jo̱ song ˈnʉˋ iinˈ˜ e nilɨseenˈˋ e jaˋ ˈgǿnˈˋ dseata˜, jo̱baˈ ˈnéˉ e niˈeeˈˉ e guiʉ́bˉ jóng, jo̱ lajo̱baˈ niféˈˋ dseata˜ guiʉ́ˉ uii˜ quíiˈˉ. Co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ caguíngˈˋ jaléngˈˋ dseata˜ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉˋ. Jo̱ dsʉˈ song jmooˈˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, jo̱baˈ ˈnéˉ jmeˈˆ ˈgóˈˋbaˈ có̱o̱ˈr˜ jóng; co̱ˈ e lɨɨng˜ ta˜baˈ e quie̱ˊ dseata˜ ˈmaˈuˇ quiáˈrˉ, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ e cuøˊ li˜ eeˋ ta˜ óorˋ, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ cacuøˈrˊ dseata˜ e óoiñˈˋ do ta˜ e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ laangˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈrˊ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ dseángˈˉ laguíimˋ ˈnéˉ e nijméeˈˆ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ dseata˜, dsʉˈ o̱ˈ faˈ e laco̱ˈ jaˋ niˈíinˈ˜ iihuɨ́ɨˊ, co̱ˈ uǿøˊbaˈ ˈnéˉ e niˈɨ́ˆ oˈˊ e dseángˈˉ e guiʉ́ˉbaˈ e nijméeˈˆ lajo̱. Jo̱ uiing˜ e lajo̱b cajo̱, jo̱baˈ quɨ́ɨˊ ˈnʉˋ cuuˉ e mɨˊ dseata˜; dsʉco̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ caguíngˈˋ jaléngˈˋ dseata˜, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jo̱ ta˜ quiáˈˉbre e quiáˈˉ e quiʉˈrˊ ta˜.

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉnaˈ; jo̱baˈ cuǿøˈ˜naˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ óoˋgo̱ ta˜ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ e niñíiñˋ, faˈ jaléngˈˋ i̱ catɨ́ɨngˉ e niˈíngˈˋ jaléˈˋ cuuˉ e sooˋ fɨɨˋ, jo̱baˈ qui˜naˈ e jo̱; jo̱guɨ jaléˈˋ e cuuˉ e quiáˈˉ eeˋgo̱ ta˜ jmooˋnaˈ o̱si eeˋgo̱ seaˋ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ qui˜naˈ e jo̱ cajo̱. Jo̱guɨ jmɨˈgooˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ óoˋgo̱ ta˜, co̱ˈ lajo̱b catɨ́ɨngˉ e nijméeˆnaˈ, jo̱guɨ jmiféngˈˊnaˈ lajaléngˈˋ dseata˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ cajo̱.

Jo̱ jaˋ jmɨrøøngˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ; dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jmiˈneáangˋ dseaˋ rúngˈˋ nɨcajmiti˜bre røøˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜. Jo̱ lalab féˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do: “Jaˋ ˈleeˈ˜ e nigüɨ́nˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ o̱si dseañʉˈˋ i̱ o̱ˈ quíiˈˉ, jo̱guɨ jie˜ mɨˊ jngánˈˋ dseaˋ rúnˈˋ, jo̱guɨ jaˋ jmooˈˋ ɨ̱ɨ̱ˋ, jo̱guɨ jaˋ fóˈˋ júuˆ ta˜ júuˆ e laco̱ˈ niˈléeˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ rúnˈˋ, o̱ˈguɨ jmooˈˋ dsihuɨ́ɨnˈˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ cajo̱.” Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ na có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋguɨ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e caguieeˉguɨ do dseángˈˉ lalab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e féˈˋ lala: “Jmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmiˈneáanˈˋ uøˈˊ.” 10 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́bˉ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. Co̱ˈ mɨ˜ jmiˈneáangˋ dseaˋ rúiñˈˋ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱baˈ jmiti˜bre laco̱ˈ féˈˋ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜.

11 Jo̱ seaˋbɨ uiing˜ quiáˈˉ e nijméˆnaaˈ lajo̱, co̱ˈ dseángˈˉ ˈnéˉ e ñíˆbaaˈ guiʉ́ˉ jialco̱ˈ nɨlɨ́ɨˊ e se̱e̱ˉnaaˈ jmɨɨ˜ na, jo̱guɨ cajo̱ ˈnéˉ e ñíˆbaaˈ e nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e nijmɨjnéeˋ dsiˋnaaˈ contøøngˉ. Co̱ˈ dseángˈˉ nɨjaquiéemˊ e jmɨɨ˜ e nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nitǿørˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ i̱ nɨcaleáaiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ. Dsʉco̱ˈ lana dseángˈˉ nɨquiá̱ˈˉguɨ e jmɨɨ˜ jo̱ laco̱ˈguɨ ie˜ lamɨ˜ jáˈˉ calɨ́ˉnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ. 12 Co̱ˈ lana nɨlɨ́ɨˊ lafaˈ e tɨˊ lɨ˜ nijneáˋ, co̱ˈ nɨjaquiéemˊ e jmɨɨ˜ jo̱; jo̱baˈ ˈnéˉ e nitʉ́ˆbaaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e lamɨ˜ jmooˉnaaˈ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ jmóorˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ, co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ jmóˆooˈ lajo̱. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmóˆooˈ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ jmóorˋ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ, e jmáangˈ˜naaˈ ta˜ jaléˈˋ e nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ nijmɨˈǿngˈˋ yee˜naaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jaléˈˋ e jmáangˈ˜ ta˜ jaangˋ ˈléeˉ mɨ˜ dséerˊ fɨˊ jee˜ ˈniiˋ. 13 Jo̱ contøømˉ ˈnéˉ eeˉnaaˈ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ; co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ e jmóˆooˈ faˈ e seáangˈ˜ rúˈˋnaaˈ e nidsiˈnéˈˆnaaˈ méeˊ o̱si e nidséˆeeˈ lɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ e taˈˊ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ eáangˊ, o̱si e güɨɨˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíˉnaaˈ, o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋguɨ é, o̱ˈguɨ e jmooˉnaaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ o̱si ta˜ dsihuɨ́ɨngˊ quiáˈˉ dseaˋ rúˈˋnaaˈ é. 14 Co̱ˈ o̱ˈ lajo̱ e ˈnéˉ jméeˆ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e teáˋguɨ nɨsíngˈˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e jmáangˈ˜naˈ ta˜ jaléˈˋ e jmɨˈǿngˈˋ yaang˜naˈ e nɨcacuøˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jaléˈˋ e jmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈˊ jaangˋ ˈléeˉ. Jo̱guɨ jaˋ ˈnóˈˋnaˈ jial e nijmiˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes