A A A A A
Bible Book List

Romanos 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

10  Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e labaˈ iin˜n carˋ ngocángˋ dsiiˉ jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ, e jaléngˈˋ dseaˋ góoˊo dseaˋ Israel nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ jnea˜ fáˈˆa uíiˈ˜ quiáˈrˉ e eáamˊ iiñ˜ nijmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, lɨfaˈ jaˋ jmóorˋ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ e nijméˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ iiñ˜ ningáiñˈˋ jial e íngˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ e lɨiñˈˊ do dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ yaam˜bre ˈnóˈrˊ jial e niˈíngˈˋ dseaˋ do írˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e la tɨɨiñˋ yaaiñ˜, jo̱ cabˈˊ ˈnáaiñˋ jaléˈˋ e nɨcaguiaˊ Fidiéeˇ uiing˜ e nilíˈˋ dseaˋ lajo̱. Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ caˈíingˉ bíˋ quiáˈˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do e laco̱ˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈrˉ nilíˈrˋ e niˈíngˈˋ Fidiéeˇ írˋ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.

Jo̱ lalab cajmeˈˊ Moi˜ ie˜ malɨɨ˜guɨ do cuaiñ˜ quiáˈˉ e íngˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ e lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ laˈeáangˊ e jmitir˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱ lalab féˈˋ e júuˆ jo̱: “Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiti˜ dseángˈˉ røøˋ contøøngˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b nilɨseeiñˋ cajo̱.” Jo̱ dsʉˈ lalab féˈˋguɨ cajo̱ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ jial niˈíngˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ e lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ uíiˈ˜ e nɨjáˈˉ calɨ́iñˈˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ lalab féˈˋ e júuˆ jo̱: “Jie˜ mɨˊ ɨˊ oˈˊ e júuˆ la: ¿I̱˜ seengˋ i̱ cuǿøngˋ nidséngˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ?” —co̱ˈ fɨng song ɨˊ oˈˊ lajo̱, jo̱baˈ nɨjmooˈˋ jóng e lafaˈ nijgiáamˋ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜. O̱si ɨˊbɨ oˈˊ é: “¿I̱˜ seengˋ i̱ cuǿøngˋ nijgiáangˋ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜?” —co̱ˈ fɨng song ɨˊ oˈˊ lajo̱, jo̱baˈ nɨjmooˈˋ jóng e lafaˈ nijí̱bˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ caléˈˋ catú̱ˉ. Co̱ˈ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jo̱ quiá̱bˈˉ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la fóˈˆnaˈ jo̱guɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ɨˊ óoˊnaˈ.” Jo̱ e júuˆ nab e guiaˋnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e quiáˈˉ jial jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ e júuˆ jo̱b e la, e song fóˈˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ e Jesús lɨ́ɨiñˊ Fíiˈˋ jo̱guɨ jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ carˋ ngocángˋ oˈˊ e Fidiéeˇ cajmijí̱ˈrˊ dseaˋ do mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˈˉ, jo̱baˈ nileámˉ Fidiéeˇ ˈnʉˋ jóng jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˈˉ. 10 Co̱ˈ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ e carˋ ngocángˋ dsiˋnaaˈ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ nilíˈˋbaaˈ e niˈíngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ, jo̱guɨ nileámˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ cajo̱ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ laˈeáangˊ e féˈˋnaaˈ fɨˊ quiniˇ dseaˋ e Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ lɨ́ɨngˊ Fíiˋnaaˈ.

11 Jo̱ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨtúngˉ dsíirˊ e jáˈˉ calɨ́iñˉ e júuˆ jo̱.” 12 Jo̱ røøbˋ lɨ́ɨˊnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ su lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel o̱si jaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱ é, co̱ˈ jaamˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ seengˋ quíˉnaaˈ lajɨɨˉnaaˈ, jo̱ jlobˈˆ cuøˊ dseaˋ do mɨ˜ eeˋgo̱ mɨˈˊ dseaˋ írˋ. 13 Co̱ˈ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱: “Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ mɨˈˊ Fidiéeˇ e nileángˉneiñˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lajo̱b nijméˉ dseaˋ do.” 14 Dsʉˈ jaˋ cuǿøngˋ líˋ mɨˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ song jaˋ mɨˊ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do; jo̱guɨ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nijáˈˉ líingˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ song jaˋ mɨˊ canúˉguɨr e júuˆ jo̱; jo̱guɨ cajo̱ jaˋ cuǿøngˋ líˋ núrˉ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do song jaˋguɨ i̱i̱ˋ seengˋ faˈ i̱ niniˈˉ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do; 15 jo̱guɨ jaˋ cuǿøngˋ e niniˈˉ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do song jaˋ i̱i̱ˋ seengˋguɨ faˈ i̱ nisíngˉ dseaˋ e nijmérˉ lajo̱. Jo̱ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ na: “Dsíngˈˉ iaˈˊ mɨ˜ güɨlíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.” 16 Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨmˈ˜ dseaˋ Israel i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e júuˆ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ Saíiˆ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈrˋ lala: “Fíiˋi, jí̱i̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉ júuˆ quíiˈˉ e guiaˊ jneaˈˆ.” 17 Jo̱ cuǿøngˋ feˇeeˈ lana e laˈeáangˊ e guiaˊ dseaˋ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ núuˋ dseaˋ e júuˆ jo̱; jo̱guɨ laˈeáangˊ e núuˋ dseaˋ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e jo̱. 18 Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ jmɨngɨɨˉ jnea˜ lala: ¿Su jaˋ mɨˊ canúuˉ dseaˋ Israel e júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do? Móˈˆ dseángˈˉ nɨcanúuˉbiñˈ. Jo̱ e jábˈˉ e jo̱, co̱ˈ dseángˈˉ lajo̱b nɨcalɨ́ˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:

Jo̱ fɨˊ latøøngˉ jmɨgüíbˋ nɨcanúuˉ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ,
jo̱guɨ fɨˊ dseángˈˉ tɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ eáangˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ nɨcanʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈrˉ cajo̱.

19 Jo̱ calébˈˋ catú̱ˉ jmɨngɨɨˉ jnea˜: ¿Su jaˋ mɨˊ cangámˈˋbɨ dseaˋ Israel jaléˈˋ e júuˆ jo̱? Móˈˆ dseángˈˉ nɨcangámˈˋbre, co̱ˈ lalab cajmeˈˊ Moi˜ ie˜ malɨɨ˜guɨ do e féˈˋ Fidiéeˇ:
    Jnea˜ Fidiéeˇ nijmee˜e e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel niˈuíiñˉ dseaˋ quiéˉe,
    jo̱ lajo̱baˈ nilíˋ dsihuɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.
    Jo̱guɨ nijmee˜e cajo̱ e nilɨguíingˉ dseaˋ Israel quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ i̱ jaˋ ˈgooˋ ngángˈˋ do.

20 Jo̱ eáamˊ lahuɨ́ɨngˊ féˈˋ Saíiˆ e júuˆ la lɨ˜ féˈˋ Fidiéeˇ lala:
    Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ caˈnangˈˆ jnea˜, cadsémˈˋbre jnea˜.
    Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cajmɨngɨ́ɨngˋ jnea˜,
    cajmijnéemˋ ˈñiáˈˋa jee˜ jaléngˈˋ íˋ.

21 Jo̱ dsʉˈ lalab cajmeˈˊguɨ Saíiˆ e féˈˋ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel: “Contøømˉ caníiˈ˜i guóoˋo e jmɨcó̱o̱ˈ˜o̱ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ saangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ jo̱guɨ dseaˋ i̱ jaˋ iing˜ jméˉ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiéˉe.”

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes