A A A A A
Bible Book List

Roma 10 Ang Salita ng Diyos (SND)

    10 Mga kapatid, ang mabuting kaluguran ng aking puso at dalangin sa Diyos para sa Israel ay maligtas sila. Pinatotohanan ko na sila ay may kasigasigan sa Diyos ngunit ang kasigasigan nila ay hindi ayon sa lubos na kaalaman. Hindi nila alam ang katuwiran ng Diyos. At sapagkat sinisikap nilang maitatag ang kanilang katuwiran, hindi sila nagpapasakop sa katuwiran ng Diyos. Ito ay sapagkat si Cristo ang hangganan ng kautusan patungo sa katuwiran ng lahat ng sumasampalataya.

Ito ay sapagkat sumulat si Moises patungkol sa katuwiran sa pamamagitan ng kautusan. Sinulat niya:
    Ang taong gumaganap ng mga bagay na ito ay
    mabubuhay sa pamamagitan niyon.

Gayunman, ang katuwirang mula sa pananampalataya ay nagsasabi: Huwag mong sabihin sa iyong puso ang ganito: Sino ang papaitaas sa langit? Iyon ay upang ibaba si Cristo. Huwag ding sabihin: Sino ang bababa sa walang hanggang kalaliman? Iyon ay upang ibalik si Cristo mula sa mga patay. Ano ang sinasabi ng kasulatan?

Ang salita ay malapit sa iyo, ito ay nasa iyong
bibig at sa iyong puso.

Ang salitang ito ay ang salita ng pananampalataya na ipinahahayag namin. Ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. 10 Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging-matuwid. Sa pamamagitan ng bibig ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. 11 Ito ay sapagkat sinasabi ng kasulatan:

Ang bawat isang sumasampalataya sa kaniya ay
hindi mapapahiya.

12 Ito ay sapagkat walang pagkakaiba sa mga Judio at mga Gentil sapagkat iisa ang Panginoon na nagpapala ng masagana sa lahat ng tumatawag sa kaniya. 13 Ito ay sapagkat:

Ang bawat isang tatawag sa pangalan ng
Panginoon ay maliligtas.

14 Papaano nga sila tatawag sa kaniya kung hindi sila sumasampalataya sa kaniya? Papaano sila sasampalataya sa kaniya kung hindi sila nakakapakinig patungkol sa kaniya? Papaano sila makakapakinig kung walang mangangaral? 15 Papaano sila makakapangaral malibang sila ay isugo? Ayon sa nasusulat:

Kayganda ng mga paa nila na nagpapahayag ng
ebanghelyo ng kapayapaan at ang mga paa ng
mga nagdadala ng ebanghelyo ng mabubuting
bagay.

16 Subalit hindi lahat ay sumunod sa ebanghelyo sapagkat si Isaias ang nagsabi:
    Panginoon, sino ang sumampalataya sa aming ulat?

17 Kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. 18 Ngunit sinasabi ko: Hindi ba nakapakinig silang lahat? Totoong nakapakinig silang lahat:

Ang kanilang tinig ay kumalat sa buong lupa.
Ang kanilang salita ay kumalat sa lahat ng sulok
ng sanlibutan.

19 Ngunit sinasabi ko: Hindi ba nalalaman ng Israel? Una, sinabi ni Moises:
    Paiinggitin ko kayo sa pamamagitan nila na
    hindi isang bansa. Pagagalitin ko kayo sa
    pamamagitan ng bansang walang pang-unawa.

20 May katapangang sinabi ni Isaias:
    Nasumpungan ako ng mga hindi naghahanap sa
    akin. Inihayag ko ang aking sarili sa kanila na
    hindi nagtanong patungkol sa akin.

21 Ngunit patungkol sa mga tao ng Israel ay sinabi niya:
    Buong araw kong iniaalok ang aking kamay sa mga
    taong masuwayin at mga taong sumasalungat.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes