Add parallel Print Page Options

Scyˈoˈn ke aj Israel tuˈn Dios

Key hermano, nimxsen bisbajil at wiˈja cyiˈj ntanema, kej xjal te Israel. Tiˈj tzunja bisbajil lu, ttzkiˈn Cristo nchin yolena jaxxix. Yaaˈn nchin ẍtakˈena. Jax juˈx wanema tzin tkbaˈn nchin yolena jaxxix, bix mlay ẍtakˈen wanema tjakˈ tcawbil Espíritu Santo. Nim nchin bisena cyiˈj ke te ntanema, bix tchyonel nbisa tuj wanema mlay weˈ. Nuket jacˈa bint tuˈn cyclet ke ntanema tuˈnj ojat npaxa tuya Cristo tuˈn nxiˈya tuj castiwa te cyxel, jacˈa bint wuˈna. Aj Israelke, ejeeˈtzen xjalja e tsicyˈ Dios tuˈn cyoc te ttanem. Ja jawnex Dios e ten cyxol, bix e cyaj tkbaˈnxin nimcˈa te cye, bix e cyaj tkˈoˈnxin tleyxin te cye, bix e cyaj tyeecˈanxin ti tten tuˈn tjaw cynimsaˈn Dios, bix e cyaj tkbaˈnxin nim xtalbil tuˈn tkˈontexin cye. Jatzen cyiyˈjil ja Abraham bix ja Isaac bix ja Jacob, bix cyxoltzen aj Israel etza itzˈj Cristo tej tocxin te xjal, jaxj xjal scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel, jaxj xjal ncawen tibaj cykilca at, jatzen xjalj mero Dios. Cyˈiwlaˈnxit te junx maj. Juˈxit tzuna.

Amale yaaˈnt nim aj Israel o clet, ¿cxeˈlpatzen kkbaˈn min e japan Dios tiˈ tyol cye aj Israel tuˈn cyoc te ttanemxin? Min, cuma yaaˈn cykilca xjal tiyˈjil Israel kej mero aj Israelxix tuj twitz Dios. Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj yaaˈn cykilcaj el itzˈj tiˈ Abraham tcwalet‑xin tuj twitz Dios. Tz̈i Dios te Abraham cyjulu: “Tiˈj tcwala Isaac qˈuelel itzˈj kej tchmana jmero tiyˈjila tuj nwitza, yaaˈn tiˈ tcwala Ismael,” tz̈i Dios. Ja yol lu tzin tkbaˈn yaaˈn cykilcaj xjal el itzˈj tiˈ Abraham jmero t‑xjal Dios. Kej mero tiyˈjil Abraham tuj twitz Dios ejeeˈj xjalja oc te tiyˈjil Abraham nuk tuˈnj e tkbaxin tuˈn tbint tuˈnxin. Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj Isaac itzˈj nuk tuˈn t‑xtalbil Dios. E cyaj tkbaˈn Dios te Abraham cyjulu: “Tuj juntl jnabkˈi jaˈlewe otk tzaj itzˈj jun tal tij t‑xuˈla Sara,” tz̈i Dios.

10 Yaaˈntzen nuk oˈcx kej tcwal Abraham tzin tyeecˈan yaaˈn cykilca ke tiyˈjil Abraham t‑xjal Dioske, sino jax juˈx ke tal Rebeca tzin tyeecˈan ja lu mas, cuma oˈcx nuk jun xinak tuˈnxuj, ja Isaac, bix e tzaj caˈba talxuj yoẍke. 11 Amale mitknaˈxet cyitzˈj yoẍ, bix amale minttiiˈ otk bint cyuˈn, mi nuk baˈn bix mi nuk kaˈ, pero junx oc te tiyˈjil Abraham, ja Jacob. E scyˈet Jacob tuˈn Dios yaaˈn tuˈnj baˈn e bint tuˈnxin, sino cuma juˈ e tajbe Dios. Tuˈntzen tbint tajbil Dios, 12 e xiˈ tkbaˈnxin te Rebeca cyjulu: “Jaj tala e tzaj itzˈj tneel cyjel toclen mas cubnin twitzj te titzˈen,” tz̈i Dios. 13 Bix juˈ e baja. Tz̈i Dios tuj tyol cyjulu: “Jacob oc te nxjala bix oc wachena, pero Esaú el nxooˈna,” tz̈i Dios tuj tyol.

14 Cuma tzin tscyˈoˈn Dios jun bix n‑el t‑xooˈn Dios juntl, ¿cxeˈlpa kkbaˈn yaaˈn baˈn Dios? Min. 15 Jaxin kbalte tuˈn tbint alcye tajxin. E xiˈ tkbaˈn Dios te Moisés cyjulu: “Ka waja tuˈn t‑xiˈ nkˈoˈna jun xtalbil te jun xjal, cxeˈltzen nkˈoˈna jun xtalbil te. Bix ka waja tzˈoc nkˈoˈna lastim te jun xjal, cˈoqueltzen nkˈoˈna lastim te,” tz̈i Dios te Moisés. 16 Juˈ tzunj tzinen taˈ nkˈon Dios lastim te jun xjal yaaˈn tuˈn ja xjal kbalte, bix yaaˈn tuˈnj n‑oc tipen xjal tuˈn tkˈon Dios lastim te, sino cuma ja Dios kbalte, jaxj Dios at tkˈakˈbil tcˈuˈj kiˈj. 17 At juntl tumel tuj tyol Dios tzin tyeecˈan nbint tuˈn Dios alcyej taj tuˈn tbint. E xiˈ tkbaˈn Dios te cawel te Egipto cyjulu: “O txiˈ nkˈoˈna jay tuˈn toca te cawel, tuˈntzen tchicˈajax jawnex weya wipemal oj nxcyeya tibaja, bix tuˈntzen tel tpocbal o chin xcyeya tibaja tuj cykilca twitz txˈotxˈ,” tz̈i Dios te cawel te Egipto. 18 Juˈtzen qˈuelele kniyˈ tiˈj ka taj Dios tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn lastim te jun xjal, cxeˈltzen tkˈoˈn lastim te, bix ka tajxin tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈnxin amleˈn te jun aj il tuˈntzen ttz̈ˈiy tkˈoj tiˈ Dios, cxeˈltzen ttzakpiˈn Dios.

19 Kape cykbaˈy weya cyjulu: “Ka mlay tzˈel t‑xooˈn jun xjal jti taj Dios, entonces jatzen Dios yaaˈn tzinen tyol oj tkbante at til xjal,” kape tz̈i cybela. 20 Ka juˈ ncub cybisena, ¿tikentzen nchi jaw yolena tiˈ Dios juˈwa? Mintiiˈ cyey cyoclen tuˈn cyyolena tiˈ Dios juˈwa, cuma nuk xjalkey. ¿Baˈmpa tuˈn tjaw yolen jun wicyˈil tuya binchal te cyjulu: “¿Tikentzen o tbinchay inayena juˈwa?” tz̈ipatzen wicyˈil? Min, yaaˈn baˈn, 21 cuma jbinchal wicyˈil at toclen tuˈn tjyonte alcyej taj tuˈn tbint tuˈn tuya xcab txˈotxˈ. Ka tajxin bint jun wicyˈil cyeca tcyeˈnc, jaxin kbalte. Bix ka tajxin bint jun wicyˈil ajnintz tcyeˈnc, jax juˈxa at toclenxin tuˈn tbint tuˈnxin juˈwa. 22 Tisentzen jun binchal wicyˈil ja kbalte ti tajxin bint tuya xcab txˈotxˈ, jax juˈxsen te Dios, ja kbalte alcye tajxin bint cyuya aj il. At toclen Dios tuˈn ttzaj tkˈojxin cyiˈj aj il bix baˈn tuˈnxin tuˈn t‑xiˈ tyeecˈanxin at nim tipemalxin tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈnxin cycastiwa. Pero amale e bajet tnincˈuˈnxin tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈnxin cycastiwa, pero iyˈx tuˈnxin tuya nim tpasensyaxin cyiˈj xjal at cyxiˈlel tuj cycastiwa. Katzen juˈwa, ¿tikentzen tzin cykbaˈna yaaˈn baˈn Dios? 23 Iyˈx ke aj il tuˈnxin tuya tpasensyaxin tuˈntzen t‑xiˈ tkˈoˈnxin tkˈakˈbil tcˈuˈjxin cyibaj. E baj tnincˈuˈnxin jatxe ootxa tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈnxin jun jawnexsen xtalbil cye bix tuˈn cyten tuyaxin tuj cyaˈj. 24 Bix kej xjal at tuˈn cyiikˈente t‑xtalbilxin, ejooˈtzen. O ko ttxocxin tuˈn koc te t‑xjalxin. Bix o ttxocxin yaaˈn nuk ejeeˈ judío, sino cyuyax kej xjal yaaˈn judío. 25 Jax wuˈna, cuma e tkba Dios tuj tuˈj tzˈiˈben tuˈn Oseas cyjulu: “Kej xjal yaaˈn n‑xjala nejl, cxeˈl nkˈoˈna cye tuˈn cyoc te nxjala. Bix jtnom yaaˈn te weya nejl, ja tzunja cˈoquel takˈ weya. 26 Cyuj jlugar jaaˈ e kbaja te cye yaaˈn nxjalke, cyujxse lugar cˈoquel cybi te tcwal Dios iˈtz,” tz̈i Dios.

27 Yaltzen cye Israel, cˈoquel cycˈuˈja tiˈj ti toc tuˈn Isaías tuj tyol Dios cyiˈj. Tz̈i cyjulu: “Amale nimet cybaj aj Israel, tisen arena ttziiˈ mar, pero nuk juun cye chi cletel. 28 Tnimal mlay chi clet, cuma cbinel tuˈn Dios j‑e tkba tuˈn tbint tuˈn. Cxeˈl tkˈoˈnxin castiwa cyibaj xjal te junx maj bix tuj ajkelbil,” tz̈i Isaías, tyolel Dios. 29 Bix jax juˈx e tkba Isaías cyiˈj ttanem Dios cyjulu: “Nuket min e cyaj tkˈoˈn Dios juun kxol tuˈn cycyaj itzˈj, jaj Dios ncawen tibaj cykilca at, ottzele ko baj twitz txˈotxˈ te junx maj, tisenxsen tej cycub baj kej xjal te Sodoma bix te Gomorra,” tz̈i Isaías cyiˈj aj Israel te yecˈbil yaaˈn cykilca Israel chi cletel.

Jun xjal tuˈnj tocslabl tiˈ Cristo jiquen tten twitz Dios

30 Juˈ tzunj, ¿altzen cye qˈuelel kniyˈ tiˈj? Qˈuelel kniyˈ tiˈj kej xjal min oc cyipen tuˈn cyoc jiquen twitz Dios nejl, otzen kˈoj cye tuˈn cyoc jiquen twitz Dios jaˈlewe, ejeeˈj xjal yaaˈn judío, cuma o tzˈoc ke cycˈuˈj tiˈ Dios. 31 Ja tzunkej aj Israel min e camanke tuˈn cyoc jiquen, amale oquet cyipen tuˈn cyxiˈ lpe tiˈ jun ley tuˈn cyoc jiquen twitz Dios. 32 ¿Tikentzen min e caman ke judío? Min e camanke tuˈn cyoc jiquen twitz Dios, cuma min oc ke cycˈuˈj tiˈ colbil tzin toyen Dios, sino oˈcx oc ke cycˈuˈj tiˈj baˈn e bint cyuˈn. Pero tuj cywitz judío min ajben colbil e tzaj tkˈoˈn Dios cye. Tuj cywitz tisen jun xak tuj be n‑oc texpaj twiˈ cyken tiˈj. Bix juˈ tzunj eˈla cyiiqˈuen. 33 Otk tkba Dios nejl juˈ tuˈn tbaja. Tz̈i Dios cyjulu: “Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj cxeˈl nkˈoˈna jun Clol cye te cytanem nxjala. Pero tuj cywitz nuk tisen jun xak tuj be nchi jaw pitcˈaj xjal tiˈj bix tisen jun tzlom aˈbj nchi jaw jilpaj twitz. Pero kej xjal n‑oc ke cycˈuˈj tiˈj Clol cye cxeˈl nkˈoˈna, chi cleteltzen te junx maj. Yaaˈn nuk cyajx cˈoquel ke cycˈuˈj tiˈ Clol cye,” tz̈i Dios tuj tyol.