Add parallel Print Page Options

Tuˈn tipemal Espíritu Santo at acˈaj kchunkˈlal

Pero yaaˈn etoˈtl tjakˈ tcawbil il, cuma at kmojbabl kiib tuya Cristo Jesús. Ya min koˈxtl tuj castiwa, cuma tzakpiˈn koˈ tjakˈ tcawbil jley tzin tkbaˈn aj il koˈ bix il tiˈj ko xeˈl tuj cyamecy te junx maj. Tuˈnj kmojbabl kiib tuya Cristo Jesús, ma ko el libre tjakˈ ley, bix ma kˈoj acˈaj kchunkˈlal tuˈn Espíritu Santo. Jley e tkba il tiˈj tuˈn knimante, pero min e xcye tuˈn knimante, cuma jknaabl aj il mintiiˈ tipemal tuˈn knimante. Pero e xcye Dios tuˈn tnimj ley tej ttzaj tsmaˈnxin Tcwalxin twitz txˈotxˈ tuˈn toc te xjal tisen ejooˈ, tuˈntzen tbyet te chojbil kil, ejooˈ aj il. Tuˈnj tcyimlen Tcwalxin tisen xjal, cykiltzen il e chjet tuˈnxin, tuˈntzen koc jiquen twitz Dios tisenj tzin tkbaˈn ley. Yaaˈntzen etoˈtl tjakˈ tcawbil knaabl aj il, sino etoˈtl tjakˈ tcawbil Espíritu Santo. Ja tzunkej xjal eteˈ tjakˈ tcawbil ootxa cynaabl, nuktzen jaj ti taj cyxumlal ncub cybisen. Ja tzunkej xjal eteˈ tjakˈ tcawbil Espíritu Santo, ncubtzen cybisen tiˈj ti taj Espíritu Santo. Ja tzunkej xjal nuk ncheˈx lpe tiˈj ti taj cynaabl aj il, chi xeˈltzen tuj cyamecy. Ja tzunkej nchi jyon ti taj Espíritu Santo, attzen cychunkˈlal te junx maj bix eteˈ tuj ttz̈yal. Jknaabl aj il n‑el tiiqˈuen Dios. Tcyˈi knaabl aj il tniman tley Dios, bix mintiiˈ tipemal tuˈn tbint tuˈn. Juˈ tzunj kej xjal eteˈ tjakˈ tcawbil cynaabl aj il, mlay chi japan tiˈj ti taj Dios. Jatzen cyey, yaaˈn tjakˈ tcawbil cynaabla aj il eteˈy, sino tjakˈ tcawbil Espíritu Santo, cuma at Espíritu Santo tuj cyanema. Qˈuelel cyniˈya tiˈj ka min ma kˈoj Espíritu Santo tuˈn Cristo te jun xjal, yaaˈntzen t‑xjalxin ja xjal. 10 Pero ka at Cristo tuj cyanema, amale cymelet cyxumlala tuˈn il, pero at cychunkˈlala te junx maj, cuma jiquen eteˈy twitz Dios. 11 Pero jax juˈx cjawel itzˈj cyxumlala juntl maj. J‑espíritu Santo at tuj cyanema, e takˈ Dios cyey, jaxj Dios e jatz kˈinte Jesús cyxol cyimne. Juˈ tzunj cjawetz tiiˈn Dios cyxumlala juntl maj tuj cyamecy, tisenxj e jatz tiiˈnxin ja Jesús cyxol cyimne. Bix cbinel tuˈnxin juˈwa tuˈn Espíritu Santo at tuj cyanema.

12 Juˈ tzunj, key hermano, mintiiˈ nko oc chkˈet tiˈj tuˈn t‑xiˈ kniman alcye tajbil knaabl aj il. 13 Ka ma ko niman knaabl aj il, ko cymeltzen tuˈn te junx maj. Pero ka tuya tonbil Espíritu Santo n‑el kxooˈn jkaˈ taj knaabl aj il, ko camaltzen kchunkˈlal te junx maj. 14 At kchunkˈlal te junx maj cuma tcwal Dios koˈ. Kej ncheˈx lpe tiˈ Espíritu Santo, ejeeˈtzen tcwal Diosja. 15 Tcwal Dios koˈ. Yaaˈn nuk tmaanxin ejooˈ. Ya mintl ko tz̈iyel twitz Dios tisen nejl, cuma n‑el kniyˈ tiˈj o ko oc tcwal Dios. Juˈ tzunj oj t‑xiˈ kkˈolbeˈn Dios, “Kman Dios” tz̈i kbel. 16 Nxiˈ kkbaˈn juˈwa cuma jax Espíritu Santo tzin tkbaˈn tuj kanem tcwal Dios koˈ. 17 Cuma tcwal Dios koˈ, ckiikˈeltzen kkab te Dios, cuma ja tzunxin Kman. Bix ckiikˈel kkab tuya Cristo, cuma niyˈx qˈuixcˈaj kuˈn tiˈjxin, tisenx texin iyˈx qˈuixcˈaj tuˈnxin nejl. Ka etoˈ tuyaxin amale niyˈxet qˈuixcˈaj kuˈn tuˈn tlajxin, ko temeltzen tuyaxin oj tiikˈen texin jawnex tkabxin.

18 Pero amale niyˈxet qˈuixcˈaj kuˈn, pero tuj nwitza kej qˈuixcˈaj te jaˈlewe yaaˈn nimxix twitzj jawnex chojbil ctkˈaˈ Dios te cyxel laˈ alcye jun kˈij. 19 Tuj tzunj kˈij oj cyiikˈente tcwal Dios cykab, cpomel baj twiˈ cykilca qˈuixcˈaj twitz txˈotxˈ. Juˈ tzunj, cykilca kej tbinche Dios nchi ayon tuya cykil cycˈuˈj alcyej kˈij tzul. 20 Kej tbinchbil Dios yaaˈn tuj tbanel eteˈ jaˈlewe. Pero yaaˈn cyuˈnx tuˈn cyten tuj il, sino tuˈnj toclen tpaltel tuˈn tneel xjal. Juˈ tzunj nayet jbaˈn tyem tzul tuˈn cykilca, 21 cuma cykilcaj e baj bint tuˈn Dios ccoˈpjel tuj tbeyel cyamecy oj tul cana jkˈij tkˈa Dios cykab tcwal. 22 Jqˈuixcˈaj niyˈx tuˈn entera twitz txˈotxˈ jaˈlewe tisen tchyonel tal jun xuuj. Niyˈx tchyonel tuˈn, pero tkˈaˈ jun tal. Juˈx xsunj cykilca e bint tuˈn Dios. At tuj tchyonel jaˈlewe, pero nchi ayon tiˈj baˈn tzul. 23 Bix yaaˈn nuk ejeeˈj e baj bint tuˈn Dios at tuj tchyonel, sino kuyax. Amale ot tzaj tkˈoˈn Dios Espíritu Santo ke te yecˈbilte tzul mastl mas yaj, pero niyˈx tchyonel kuˈn jaˈlewe, cuma minaˈx tpon jkˈij oj tchicˈajax te junx maj tcwal Dios koˈ, jaxj kˈij oj tkˈonte Dios acˈaj kxumlal. 24 Tej kclet, eltzen kniyˈ tiˈj at ttzajlel tkˈoˈn Dios juntl baˈn ke laˈ alcye jun kˈij. Nuket o tzul, yaaˈntle il tiˈj tuˈn kyonte. ¿Ti cˈoquel tyoˈn jun xjal te nuket ya o kˈoj? 25 Pero minaˈx klonte jchojbil ke tzul. Juˈ tzunj miˈn baj kpasensya tuˈn kyonte j‑acˈaj kxumlal.

26 Tisexsen kpasensya n‑onen kiˈj tuˈn tiyˈx qˈuixcˈaj kuˈn, jax juˈx n‑onen Espíritu Santo kiˈj tuˈn tiyˈx qˈuixcˈaj kuˈn. Min ktzkiˈn alcyej onbil cxeˈl kkanen te Dios tuˈn tiyˈx qˈuixcˈaj kuˈn, pero Espíritu Santo nnaˈn Dios kiˈj cyuya yol min cnet kuˈn. 27 Iyˈnen tilbil Dios tiˈj alcye niyˈ tuj kcˈuˈj, bix n‑el tniyˈxin tiˈj ti toc tuˈn Espíritu Santo oj nnaˈn Dios kiˈj, cuma jnnaˈn Espíritu Santo Dios kiˈj, junx taˈ tuyaj taj Dios te ke.

Cykilca cwel tiˈj kuˈn, nuk tuˈn Cristo

28 Amale niyˈxet qˈuixcˈaj kuˈn, pero ktzkiˈn nakˈanan Dios tiˈj cykil qˈuixcˈaj n‑oc kiˈj, tuˈntzen cyajben te onbil ke, ejooˈj n‑oc takˈ Dios ke. Ncawen Dios tibaj cykilca nbaj, tuˈntzen at jun baˈn te ke, ejooˈj at tuˈn kpon tuj j‑o baj tnincˈuˈn Dios tiˈj te ke. 29 Cykilca qˈuelel baˈn, cuma o baj tnincˈuˈn Dios juˈwa. Jatxe tuj tneel ttzkiˈn Dios alcyej xjal at tuˈn cyxiˈ lpe tiˈj, bix jatxe tuj tneel o baj tnincˈuˈnxin tuˈn toc knaabl tisenj te Tcwalxin, tuˈntzen at nim cwal tisen Tcwalxin, Jesús, bix tuˈntzen tchicˈajax jtcwalxin mas jawnex cyxol cykilca cwal. 30 Juˈtzen e baj tnincˈuˈn Dios cyiˈj kej xjal at tuˈn cyoc lpe tiˈjxin. E baj tnincˈuˈnxin tuj tneel tuˈn koc te tcwalxin, bix tuˈn jiquen koˈ twitzxin tuˈn t‑xtalbilxin, bix tuˈn tkˈoj te ke jun jawnex kchunkˈlal te junx maj, ejooˈj jiquen twitzxin.

31 ¿Tiiˈntzen tuj cywitza ja yol lu? Cuma o baj tnincˈuˈn Dios cykilcaj lu te ke, ¿pjelpatzen kcˈuˈj oj nchi kˈojl xjal kiˈj? Min. Mlay chi xcye kiˈj, cuma Dios n‑onen kiˈj. 32 Yaaˈn ẍpiẍ Dios te ke, sino e tzaj tkˈoˈnxin Tcwalxin te ke tuˈn tcyim te kxel cykilca koˈ. Cuma o tzaj tkˈoˈnxin Tcwalxin te ke, juˈ tzunj jaxte ctzaal tkˈoˈnxin cykilcatl xtalbil te ke. 33 ¿Atpa jun xjal jacˈa tzˈoc tkanbil twitz Dios kiˈj, ejooˈ t‑xjalxin? Min‑al, cuma o kˈoj ke tuˈn Dios tuˈn jiquen koˈ twitzxin tuˈn Cristo. 34 ¿Atpa jun xjal jacˈa kbante te Dios tuˈn kxiˈ tuj castiwa? Min‑al, cuma at Cristo Jesús te onl ke. E cyimxin, bix e jatz itzˈjxin juntl maj tuj cyamecy, bix at‑xin tuj tmankˈab Dios tuj cyaˈj jaˈlewe te yolel kiˈj twitz Dios. 35 Jnbaj kiˈj, ¿tzimpa tyeecˈan ka min tzˈoctl kakˈ te Cristo? ¡Min! Oj niyˈx qˈuixcˈaj kuˈn, oj nbaj kcˈuˈj, oj n‑el cyiiqˈuen xjal ejooˈ bix nchi oc lpe kiˈj te tzyulte ke, oj at takˈ weyaj ke, oj mintiiˈtl chˈin kxbalen, bix oj at nim seyˈpajlenel kiˈj, bix oj cyaj xjal tuˈn kcub byet, t‑xol entera kej lu min tzin tyeecˈa nweˈ tkˈakˈbil tcˈuˈj Cristo kiˈj. 36 Tzin tkbaˈn tyol Dios niyˈx qˈuixcˈaj cyuˈn kej t‑xjal Dios. Tz̈i cyjulu: “E xiˈ cykbaˈn t‑xjal Dios te Dios: ‘Nuk tuˈnj t‑xjala ejooˈya, cocˈcˈa nchi jyon xjal kiˈja tuˈn kbyeta cyuˈn. Tuj cywitz tisen carnel koˈya tuˈn kbyeta,’ tz̈ike t‑xjal Dios te Dios,” tz̈i tyol Dios. 37 Pero amale niyˈxet qˈuixcˈaj kuˈn, pero ko camal te junx maj tibaj cykilca nbaj kiˈj. Ko camal tuˈn Cristo, jaj xjal n‑oc kakˈ te. 38 Tuj nwitza jaxte mintiiˈ jun baˈn tuˈn tcaman kiˈj tuˈn kel pax tuya Dios. Cyamecyle, bix cykilcaj tikˈch nbaj kiˈj tuj kchunkˈlal, ke tsanjel Diosle, ke bimanle, ke cawel‑le, jtikˈch nbaj kiˈj jaˈlewe, bix jpjel kiˈj nchiˈj, 39 mi nuk ejeeˈj eteˈ jawne, bix mi nuk ejeeˈj eteˈ cubne, bix nuk alcyexja o bint tuˈn Dios, mlay bint cyuˈn tuˈn tweˈ tkˈakˈbil tcˈuˈj Dios kiˈj tuˈn Kaaw Jesucristo.