Add parallel Print Page Options

Jiquen koˈ twitz Dios tuˈnj n‑oc ke kcˈuˈj tiˈ Jesucristo

Entonces, jiquen koˈ twitz Dios tuˈnj n‑oc ke kcˈuˈj tiˈ Dios. At ttz̈yaltl etoˈ tuya Dios tuˈnj e bint tuˈn Kaaw Jesucristo. Bix tuˈnj e bint tuˈn Kaaw, bix tej toc ke kcˈuˈj tiˈj e bint tuˈnxin, e kˈoj t‑xtalbil Dios ke tuˈn koc jiquen twitz Dios. Bix nko tzalaj, cuma nko ayon laˈ alcyej kˈij oj kten tuya Dios tuya jun kchunkˈlal tbanelxix. Bix nko tzalaj yaaˈn nuk oˈcx tuˈnj kˈij tzul, sino jax juˈx oj toc qˈuixcˈaj kiˈj, cuma n‑el kniyˈ tiˈj oj tiyˈ qˈuixcˈaj kwitz, cbineltzen tuˈn tiyˈx kuˈn. Bix oj niyˈx qˈuixcˈaj kuˈn, cyjeltzen knaabl mas baˈn. Bix oj ncyaj knaabl mas baˈn, nko ayontzen tiˈj o cyaj tkbaˈn Dios ke. Bix mlay ko ayon nuk kajx, cuma jaxte cjapanel baj Dios tiˈ tyol. Ktzkiˈntl te Dios mlay ko el t‑xooˈn Dios tuj jkˈij tzul, cuma at tumel kuya ntzaj kˈakˈen tcˈuˈjxin kiˈj. O tzaj tkˈoˈnxin Espíritu Santo ke, bix nakˈanan Espíritu tuj kanem tuˈntzen tel kniyˈ tiˈj n‑oc kakˈ te Dios. Tzinen taˈ n‑oc kakˈ texin, cuma tej tpon tumel, e tzaj tkˈoˈnxin Cristo tuˈn tcyim te kxel. Aj il koˈ nejl, bix min‑al jun clol ke tuˈn kcoˈpj twitz kcastiwa tzul tkˈoˈn Dios. Katzen at jun xjal baˈn tnaabl, pero amale baˈnt tnaabl, pero min‑al jun xjal jacˈa takˈ tiib te t‑xel tuˈn tcyim. Jacˈatzele at juun cykˈaˈ cyiib tuˈn tcyim te t‑xel jun xjal baˈn tnaabl, pero cykilcatle xjal jacˈa jaw kleeˈ tiˈj. Pero min‑al jun xjal cymel te t‑xel jun xjal kaˈ tnaabl. Pero yal te Dios, e tzaj tkˈoˈnxin Cristo twitz txˈotxˈ tuˈn tcyim te kxel, amale aj ilet koˈ. Tiˈj tzunj lu e tyeecˈanxin tkˈakˈbil tcˈuˈjxin kiˈj. Cuma oc kakˈ texin tej etoˈx tuj kil, qˈueleltzen kniyˈ tiˈj oj kpon tuj kˈij te stisbil tzul, nimxsen cˈonelxin kiˈj tuˈn Cristo tuˈn ktzakpet tiˈj kcastiwa binne tuˈn Dios, cuma jaˈlewe yaaˈn aj il koˈ twitz Dios, sino jiquen etoˈ twitzxin tuˈnj e bint tuˈn Cristo tej tel tz̈itj ttz̈qˈuel Cristo tuˈn kil. 10 Jnxiˈ nkbaˈna cuma e tzaj tkˈoˈn Dios tuˈn kten tuj ttz̈yal tuyaxin tuˈnj tcyimlen Tcwal te kxel tej lux koˈke nko chiˈlec tiˈjxin, qˈueleltzen kniyˈ tiˈj miˈntzen jawtl tkˈojxin kiˈj tuj jkˈij te stisbil tzul, cuma yaaˈntzen nko chiˈlectl tiˈjxin. Bix cuma onen Tcwalxin kiˈj tej tcyim, mlaytzen cyaj tkˈoˈnxin tonbilxin kiˈj jaˈlewe, cuma iˈtz tzunxin. 11 Pero yaaˈn oˈcx tuˈn kclet twitz kcastiwa tuˈn Dios, sino jax juˈx nko tzalaj tiˈj Dios tuˈnj e bint tuˈn Kaaw Jesucristo tuˈn tweˈ tkˈoj Dios kiˈj.

Alcye o bint tuˈn Adán bix alcye o bint tuˈn Cristo

12 Juˈtzen tten, key hermano, tuˈnj e bint tuˈn jun xjal, ja Cristo, at kchunkˈlal te junx maj. Pero tuˈnj e bint tuˈn juntl xjal tuj tneel, oc il twitz txˈotxˈ, bix juˈ tzunj cykil xjal oc tjakˈ tcawbil cyamecy. Tuˈnj aj ilke, eteˈ xjal tjakˈ tcawbil cyamecy. 13 Yaaˈn eteˈ xjal tjakˈ tcawbil cyamecy tuˈnj min txiˈ cyniman ley. Ktzkiˈntl jlu tuˈnj ti e baj tej mitknaˈx ttzaj tkˈoˈn Dios tley Moisés. Amale minttiiˈ ley e kˈoj cye xjal, pero at il cyxol xjal, cuma e cyim ke xjal. ¿E cyimpake tuˈnj il e bint cyuˈn? Min, cuma n‑el kniyˈ tiˈj ka mintiiˈ ley, mintiiˈ baˈn tel cyiiqˈuen. 14 Pero e biˈn kuˈn e cyim cykilca xjal e ten twitz txˈotxˈ tej mitknaˈx tkˈoj ley te Moisés. Amale mint el cyxooˈn jun ley e takˈ Dios tisenj el t‑xooˈn Adán, pero cykil e cyim. Ja tzunj lu nkˈonte tumel e cyimke yaaˈn tuˈnj el cyxooˈn jun ley, sino tuˈnj cyiyˈjil Adán. J‑il e bint tuˈn Adán biˈx e tiikˈ cykil xjal. Jax juˈx j‑e bint tuˈn Jesucristo mas yaj jax biˈx e cyiikˈ ke xjal. 15 Pero j‑o tzul kibaj tuˈnj e bint tuˈn Cristo yaaˈn juˈ tisenj ul kibaj tuˈnj e bint tuˈn Adán, cuma jcoˈpbilte ke ul tuˈn Cristo mas tipemal twitzj cyamecy ul kibaj tuˈn Adán. Amale oquet ke xjal tjakˈ tcawbil cyamecy tuˈnj il e bint tuˈn Adán, pero jxtalbil ntzaj tkˈoˈn Dios cye xjal tuˈnj e bint tuˈn Jesucristo, nbajtzen twiˈ cyamecy tuˈn, cuma mas tipemal. 16 Jcoˈpbil ke e tzaj tkˈoˈn Dios, e cub tyeecˈan mas tipemal twitzj il e bint tuˈn Adán. Tuˈnj nuk junx il e bint tuˈn Adán, e tkba Dios cykilca xjal oc te kaˈ twitzxin. Pero amale atet nim il jaˈlewe, jcoˈpbil e tzaj tkˈoˈn Dios at tipemal tuˈn tnajset cykilca il, yaaˈn nuk oˈcx te Adán til. 17 Katzen nuk tuˈn til jun xjal oca ke xjal tjakˈ tcawbil cyamecy, yajtzen tuˈn Jesucristo chi eletz tzokpaj xjal tjakˈ tcawbil cyamecy, cuma mas jawnex tipemalxin, bix chi cawel tuyaxin te junx maj, ejeeˈj nchi ocslan tiˈj jawnex t‑xtalbil Dios, ejeeˈj jiquen eteˈ twitz Dios.

18 Juˈ tzunj, tiˈj nuk jun maj min e tniman Adán tley Dios, e tkba Dios il tiˈj chi xeˈl cykilca xjal tuj castiwa. Pero te Cristo, e tnima texin ja Dios tej t‑xiˈ tkbaˈn Dios texin tuˈn tcyimxin. Bix tiˈ tzunj juˈwa junx tnimbil Cristo, at tuj tkˈab Dios tuˈn t‑xiˈ tkbaˈn jiquen ke xjal twitzxin, bix tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin cychunkˈlal te junx maj. 19 Tumel eˈla e tkba Dios il tiˈj chi xeˈl xjal tuj castiwa, cuma tuˈn til jun xjal oc ke xjal aj il. Jax tumelte oj tkbante Dios jiquen eteˈ xjal twitzxin, cuma tuˈnj tnimbil jun xjal ja Cristo, jaxte e cyajtzen ke xjal jiquen twitzxin.

20 Yaltzen te tley Moisés, ¿tikentzen e tzaj tkˈoˈn Dios? E tzaj tkˈoˈn Dios tuˈn tcub tyeecˈanxin oj at tcawbilxin, mascˈa n‑el cyxooˈn xjal tcawbilxin. Pero amale mascˈat e binchanx ke xjal il, pero t‑xtalbil Dios mas tipemal twitzj il e bint cyuˈn xjal. 21 Mas tipemal t‑xtalbil Dios, tuˈntzen miˈn ko tentl tjakˈ tcawbil cyamecy, sino tuˈntzen juˈ ko temel tjakˈ t‑xtalbil Dios. O tkba Dios jiquen koˈ twitzxin tuˈnj e bint tuˈn Kaaw Jesucristo. Juˈ tzunj at kchunkˈlal te junx maj mintiiˈ tbajlel.