Add parallel Print Page Options

Kape at juun cyey ctzaal cykanena weya cyjulu: “Katzen juˈ ttena, ¿titzen tajbel tuˈn oc te judío? ¿Ti oc tbinchen tej tel keset cychuˈl judío te techel t‑xjal Dioske?” tz̈i cybela juˈwa. Cxeˈl ntzˈakˈbeˈna cyyola, nim ajbeˈna. E tzaj tkˈoˈn Dios cye judío jawnex cyoclen te tzˈiblte bix te cˈuˈlte tyol Dios.

Pero kape cykbaˈy weya cyjulu: “Pero at nim judío el cyxooˈn tyol Dios. Juˈ tzunj mlay tniman Dios tyol e cyaj tkˈoˈn cye tuˈn toc te Cydios,” tz̈i cybela juˈwa. Pero cxeˈl nkanena cyey cyjulu: Amale mint e cyniman ke judío, ¿cwelpa tchˈixbeˈn Dios jtyol e cyaj tkˈoˈn? ¿Cbinelpa tuˈn Dios juˈwa? ¿Atpa maj min tniman Dios tyol? ¡Yaaˈn juˈwa! Mas baˈn tuˈn t‑xiˈ kkbaˈn cykil xjal ẍtakˈ xjal twitzj tuˈn t‑xiˈ kkbaˈn ka ja Dios yaaˈn jiquen tyol. Tz̈i jun xjal tuj tyol Dios cyjulu: “Kman Dios, jiquen taˈ cykilca tey tyol. Mintiiˈ ẍtakˈbil tuj tyola. Ka ma tzˈoc cymlon xjal tyola tuˈn tcnet jun palt te tyola, pero mintiiˈ palt cnetel cyuˈn,” tz̈i jun xjal, tz̈i tyol Dios te yecˈbil jiquente Dios.

Kej judío tocx cyxola, kapetzen cykbaˈy weya cyjulu: “Yaaˈn tumel ka ma tzaj tkˈoˈn Dios kcastiwa tuˈnj il nbint kuˈn, cuma tz̈i cynkobela ajben te Dios oj nbint il kuˈn, cuma ka mintiiˈ il nbint kuˈn, mlay chicˈajax ja Dios jiquen,” tz̈i cybela. Pero ja tumel lu nuk cynaabl xjal te twitz txˈotxˈ. Yaaˈn jaxxix. Ka tzin cykbaˈna yaaˈn tumel tuˈn ttzaj tkˈoˈn Dios tcastiwa jun aj il, jax juˈx tzin cykbaˈna mlay tzˈajben Dios tuˈn toc tcyeˈyenxin jaca juun xjal twitz txˈotxˈ ka baˈn e bint tuˈn bix ka kaˈ. Pero yaaˈn juˈwa. Ka mintiiˈ toclenxin tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin tcastiwa jun aj il, baˈntzen txiˈ tkbaˈn jun xjal ẍtakˈ cyjulu: “Oj nẍtakˈena, cˈajbeltzen tuˈn tchicˈajax min nẍtakˈen Dios. Juˈ tzunj yaaˈn tumel tuˈn ttzaj tkˈoˈn Dios ncastiwiya, cuma tuˈnj ẍtakˈ nyola cjawel nimset tbixin,” tz̈i xjal juˈwa. Kane juˈwa, cxeˈlne kkbaˈn cyjulu: “Il tiˈj ko binchal il, tuˈntzen tchicˈajax ja te Dios baˈn,” tz̈i kbel. At juun tzin cykbaˈn juˈwa, pero ẍtakˈ cyyol. Ctzaal tkˈoˈn Dios cycastiwa te cyej xjal tzin cykbaˈn juˈwa, bix jiquen taˈ cwel cycastiwa tuˈn Dios.

Min‑al jun xjal tzˈaklxix, cykil koˈ at kil

Entonces, ¿cxeˈlpa kkbaˈn kej xjal wiyˈjila, ke judío, mas baˈnke tuj twitz Dios cywitzj kej xjal yaaˈn judío? ¡Min! Yaaˈn juˈwa, cuma ma txiˈ nkbaˈna cyey cykilca xjal, judíole, yaaˈnle judío, pero tocx tjakˈ tcawbil il. 10 Tz̈i tyol Dios julu: “Mi nuk jun xjal jiquen twitz Dios. 11 Min‑al n‑el tniyˈ tiˈj ti ttenxin. Min‑al n‑oc tcˈuˈj tiˈjxin tuˈn tnimjxin. 12 O cyaj cykˈoˈn tbexin cykil xjal. Mintiiˈtl cyajbel texin. Mi nuk jun xjal nbinchan baˈn. 13 Jtzin cykbaˈn tuya cytzi kaˈxsen, tisen t‑xewel cyimne tuj camposant. Cyaakˈ oˈcx tajbel te sbul xjal. Oj cyyolen, cytzalajebl cabtl nxiˈ tuj il, tisen n‑oc ttxˈaˈn lbaj tiˈ jun xjal biˈx cyjel tveneno tuj tchuˈl tuˈn t‑xiˈ tuj il. 14 Nim juubj yol n‑etz tuj cytzi, bix cˈa yol. 15 Nuk tiˈ chˈin julu ncub cybyoˈn xjal. 16 Jaaˈxja nchi pona, biˈx nxiˈ cykilca tuj il cyuˈn, bix niyˈx qˈuixcˈaj cyuˈn xjal cyuˈn. 17 Min cytzkiˈn ti tten tuˈn cyten tuj ttz̈yal. 18 Min tzul tuj cycˈuˈj tuˈn at ttz̈i Dios cyiˈj,” tz̈i cyley judío te yecˈbil aj il cykil xjal.

19 Juˈtzen tzin tkbaˈn cyley judío cykilca xjal aj il, bix n‑el kniyˈ tiˈj cyuyax judío, cuma ejeeˈn e tenke tjakˈ tcawbil cyley. Juˈ tzunj min‑al jun cye baˈn tkbante yaaˈn aj il. Cykilca xjal twitz txˈotxˈ, judíole, yaaˈnle judío, il tiˈj chi pomel te kbalte twitz Dios at cyil. 20 Juˈ tzunj, tzinen taˈ min‑al jun xjal twitz txˈotxˈ cxeˈl jiquen twitz Dios tuˈnj e niman jleye tzaj tkˈoˈn Dios cye judío, cuma najben jley nuk oˈcx tuˈn tyeecˈante cykilca koˈ aj il.

Ma ko oc te tzˈaklxix nuk tuˈn kocslabl tiˈ Jesucristo

21 Pero jaˈlewe o txiˈ tyeecˈan Dios cye xjal at juntl tumel tuˈn cyoc jiquen twitzxin. Yaaˈn tuˈnj ley e tzaj tkˈoˈn Dios cye aj Israel tuˈnj Moisés, sino tuˈnj juntl. Jaj jun be e byan tuˈn Moisés, bix juˈx e byan cyuˈn cabtl tyolel Dios jatxe ootxa. 22 Ja tzunj lu. Ja te Dios kˈolte tuˈn koc jiquen twitzxin, bix ntzaj tkˈoˈnxin ja xtalbil lu te cyej xjal n‑oc ke cycˈuˈj tiˈ Jesucristo. 23 Cykilca koˈ xjal o ko binchan il. Mi nuket jun xjal o txiˈ tiiˈn tchunkˈlal jiquen tisen tbanel tnaabl Dios. 24 Nuk tuˈnj t‑xtalbil Dios tzin tkbaˈn Dios ejeeˈj n‑oc ke cycˈuˈj tiˈ Cristo, jiquen eteˈ twitzxin. Bix o cyaj tkˈoˈnxin ja xtalbil lu nuk oˈcx tuˈnj e xiˈ tchjoˈn Cristo Jesús chojbil kil tuˈntzen ktzakpet tiˈj kil. 25 E tzaj tkˈoˈn Dios jaxin twitz txˈotxˈ tuˈntzen tel tz̈itj ttz̈qˈuelxin te chojbil il, tuˈntzen tweˈ tkˈoj Dios kiˈj, tuˈntzen koc jiquen twitz Dios tuˈnj kocslabl tiˈ Cristo. Min e tzpet Dios tej tcub tnajsaˈnxin cyil kej xjal ootxa, te mitknaˈx tul Cristo. Tumel tuˈn Dios tej tbint tuˈnxin juˈwa, cuma ttzkiˈnxin tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin tcastiwa Cristo te chojbil cykil il. 26 Tej ttzaj tkˈoˈn Dios Cristo te chojbil cyil xjal, e tyeecˈatzen te ke jaˈlewe nbinchanxin cykilca tuj tumel te junx maj. Amale atet il tiˈj tuˈn tkˈontexin castiwa tuˈn tlaj il, cchicˈajaxeltzen jun aj il tisencˈa mintiiˈ til twitz Dios ka ma tzˈoc ke tcˈuˈj tiˈ Jesús.

27 Juˈ tzunj, ¿tumelpa tuˈn tjaw kniman kiib? Min, cuma jiquen koˈ twitz Dios yaaˈn tuˈnj nkoˈx lpe tiˈj jun ley, sino jiquen koˈ tuˈnj toc ke kcˈuˈj tiˈ Cristo. 28 Jaxxix tumelj kˈoˈn te jun xjal tuˈn toc jiquen twitz Dios nuk oˈcx tuˈnj tocslabl tiˈ Cristo, yaaˈn tuˈnj nniman jun ley.

29 At juun cyey ejeeˈy judío tzin cykbaˈna nuk cye judío Dios, yaaˈn cyej xjal yaaˈn judío. Pero cxeˈl nkanena cyey, ¿atpa juntl Dios te cyej xjal yaaˈn judío? ¡Min! Juˈ tzunj, il tiˈj qˈuelel cyniˈya tiˈj Jdios te cyej xjal judío jax Dios te cyej xjal yaaˈn judío, 30 cuma jaxte nuk oˈcx jun Dios at. Ka junx Dios at, judíole, yaaˈnle judío, pero iltzen tiˈj chi oquel cykil xjal te t‑xjal Dios tiˈjx jun be, jaj tuˈnj n‑oc ke cycˈuˈj tiˈ Cristo.

31 Kapetzen cxeˈl cykbaˈna cyjulu: “Ka jiquen koˈ twitz Dios nuk tuˈnj kocslabl tiˈ Cristo, mintiiˈtltzen tajbel jley e tzaj tkˈoˈn Dios,” tz̈i cybela. ¡Pero yaaˈn juˈwa! Jtzin nkbaˈna ja ley nkbante tuˈn koc tzˈaklxix twitz Dios, pero nuk tuˈnj n‑oc ke kcˈuˈj tiˈ Cristo o nimj ley kuˈn.