A A A A A
Bible Book List

ROMANOS 2 Uspanteco (USP)

Pi jcholajliˈ tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios

Jwiˈliˈli taˈ chiquiˈ jono yoloj tabˈij pire ticuysaj amac, at ri tacoj aybˈ pi kˈatbˈitzij chirij jun cristian chic jwiˈl cuando tabˈan jilonli chirij jun cristian chic tijin tatoc kˈatbˈitzij chawij jwiˈl attijiniˈ chi jbˈanic chapcaˈ tijin tran re. Pero ketamiˈ chi pi jcholajliˈ tran Kakaj Dios cuando tran jkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri tibˈanowtak jilonli.

Y jilon at, ri atke cristian, ri tacoj aybˈ pi kˈatbˈitzij chirij cristian y tijin tabˈan chapcaˈ trantak mak cristian li, ma bˈij laj awanm chi atcolmajiˈ laj jkˈabˈ jkˈatbˈitzij Kakaj Dios. At tijin taxut nimlaj utzil ri tran Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tijcochaˈ jwich chi awilic y cuyulke amac jwiˈl. Taˈ awetam chi Kakaj Dios tijin tran utzil chawe, pire taqˈuex anoˈj y tacˈam jkˈabˈal amac chiwch.

Pero jwiˈl mas at jip, taˈ chawaj taqˈuex anoˈj y tacˈam jkˈabˈal amac chiwch Kakaj Dios. Jilonli tijin tapetzaj mas retzal Kakaj Dios pire tran jkˈatbˈitzij chabˈ cuando titaw kˈij tresaj chi sakil jkˈatbˈitzij ri kes pi jcholajl ri tran y tijtoj juntir cristian chirij ri bˈanal jwiˈlak chi jujunalak. Kakaj Dios tijyaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic rechak yak ri taˈ xcan jyeˈtak jbˈanic lawiˈ raj re trantak, riˈ rajak ticojsaj jkˈijak jwiˈl Kakaj Dios y taˈ jsachic jwichak, pero Kakaj Dios jwiˈl retzal tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri xike tijchomorsajtak lawiˈ rajak rechak trantak y taˈ rajak tijcojtak tzˈetel tzij, riˈ tibˈe ranmak chirijak mak etzltak noˈj.

Subˈlaj cˈax tina jtijtakna juntir cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, nabˈe pi rechak yak rijajl Israel, ajrucˈreˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel, 10 pero juntir yak cristian ri tzi trantak, ticojsajiˈ jkˈijak jwiˈl Kakaj Dios y tiyeˈsajiˈ utzil rechak, nabˈe pi rechak yak rijajl Israel, ajrucˈreˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel, 11 jwiˈl Kakaj Dios taˈ jaljoj rilic juntir cristian tran.

12 Yak maˈ rijajl taˈ Israel ri timacuntak onque taˈ retamak nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios tisaachiˈ jwichak. Yak rijajl Israel ri timacuntak y retamakiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl mak pixabˈ li. 13 Pero taˈ tisucˈulabˈ ranmak yak cristian chiwch Kakaj Dios ri tike jtatak nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xike tisucˈulabˈ ranmak chiwch Kakaj Dios yak cristian ri tibˈanowtak lawiˈ ri tijbˈij mak pixabˈ li. 14 Yak maˈ rijajl taˈ Israel taˈ yeˈl Jpixbˈ Kakaj Dios rechak, pero tranaˈtakaˈ laj jcˈaslemalak chapcaˈ ri tijbˈij. Laj ranmak rechak tipeˈw jchomorsaj jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij mak pixabˈ li onque taˈ retamak nen tijbˈij. 15 Jilonli ticˈutun chi nicˈ riqˈuil tzˈibˈaliˈ Jpixbˈ Kakaj Dios laj ranmak. Jnoˈjak tiesan chi sakil wi tzi o taˈ tzi trantak 16 cuando titaw kˈij tijyeˈ kˈatbˈitzij Kakaj Dios laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chapcaˈ tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak, pire tran kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian chirij juntir ri xchomorsajtak laj ranmak.

Yak rijajl Israel taˈ ticolmajtak jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios

17 Pero at tabˈij chi atiˈ rijajl Israel, cubˈuliˈ achˈol chirij Jpixbˈ Kakaj Dios y tacoj akˈij chi tziyiˈ atilsaj jwiˈl Kakaj Dios. 18 Y awetamiˈ nen raj Kakaj Dios tabˈan y xatijojiˈ aybˈ re Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈliˈli awetamiˈ tabˈan laj acˈaslemal lawiˈ ri tzi.

19 Y at tabˈij laj awanm chi atiˈ ajcˈamal jbˈeak yak ri chapcaˈ moytak jwiˈl taˈ retamak jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Y at tabˈij chi atiˈ chapcaˈ jun kˈakˈ chi jcˈutic jbˈeak yak cristian ri chapcaˈ wiˈtak li ukuˈmal. 20 Y tabˈij laj awanm chi jwiˈl tijojemiˈ aybˈ re Jpixbˈ Kakaj Dios, awetamiˈ juntir jwich noˈj y juntir tzˈetel tzij. Y at tabˈij laj awanm chi atcwiniˈ chi jyeˈic jnoˈjak yak cristian ri taˈ mas jnoˈjak re mak pixabˈ li y atcwiniˈ chi jtijojcak yak cristian ri taˈ retamak ni junquitz Jpixbˈ Kakaj Dios. 21 Tachomorsaj chi atcwiniˈ chi jtijoj nicˈj cristian chic, pero riˈ mas tzi tijoj aybˈ at nabˈe.

At tabˈij chi taˈ tzi alkˈanc, pero at atalkˈaniˈn. 22 At tabˈij rechak cristian chi mi rechbˈejtak jun jalan cristian chic wi maˈ jcˈulajlak taˈn, pero at tawechbˈejiˈ jun jalan cristian chic ri maˈ acˈulajl taˈn. Y tabˈij chi contriliˈ mak tiox awiˈl, pero tawalkˈajiˈ kelen ri wiˈ li chotx lamas wiˈtak mak tiox.

23 At, mas tacoj akˈij chirij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero taˈ tanimirsaj jkˈij Kakaj Dios jwiˈl taˈ tabˈan lawiˈ ri tijbˈij mak pixabˈ li.

24 Jilon chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Awiˈl atak rijajl Israel tiyokˈontak yak maˈ rijajl taˈ Israel chirij Kakaj Dios, ticheˈ. 25 Ri retal atioˈjl cojol, kes tzˈetel tzˈet tichoconiˈ wi tabˈan lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero wi mitaˈ tabˈan lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, taˈ nen tichacuj cojol retal atioˈjl.

26 Wi wiˈ cristian ri taˈ cojol retal jtioˈjlak, pero wi trantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, chiwch Kakaj Dios nicˈ riqˈuil cojoliˈ retal jtioˈjlak. 27 Y wi wiˈ jono cristian ri taˈ cojol retal jtioˈjl, pero jwiˈl tranaˈ lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, tijcojaˈ tzij chawij jwiˈl at cojoliˈ retal atioˈjl y awetamiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, pero taˈ tabˈan lawiˈ ri tijbˈij.

28 Jun tzˈetel rijajl Israel maˈ chirij taˈ ticˈutun, ni maˈ riˈ taˈ man ri cojol retal jtioˈjl. 29 Jun tzˈetel rijajl Israel laj ranmiˈ cojol retal y ri retal ri cojol laj ranm, riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cojowinak, maˈ laˈ taˈ chiquiˈ jtioˈjl chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Jwiˈliˈli ticojsajiˈ jkˈij jwiˈl Kakaj Dios y maˈ jwiˈl taˈ cristian.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes