A A A A A
Bible Book List

ROMANOS 12 Uspanteco (USP)

Rajwaxiˈ tikajach kacˈaslemal laj jkˈabˈ Kakaj Dios

12  Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in tambˈijbˈi chawechak jwiˈl subˈlaj tiel ranm Kakaj Dios chikij, rajwaxiˈ tajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pi jun tosol y yoˈl sipan ri tisujsaj re Kakaj Dios ri tzi tril. Jilonli jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios tabˈantak.

Ma bˈan awechak chapcaˈ trantak mak cristian ri retake wich ulew, yeˈtak luwar chi Kakaj Dios tijqˈuex anoˈjak pire tran aacˈ re acˈaslemalak, jilonli tawetemajtak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak. Riˈ bˈantak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios y ri kes pi jcholajl. Jwiˈl xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chwe wiˈ jcowil ínchiˈ tambˈij chawechak atak juntir chi ma bˈijtak chi ajujunalak chi mas nim akˈijak chapcaˈ tachomorsajtak laj awanmak, riˈ chomorsajtak nen abˈanicak chiwch Kakaj Dios chapcaˈ jnimal jcubˈarbˈ achˈolak ri yeˈl chawechak jwiˈl Kakaj Dios.

Chapcaˈ katioˈjl junke, pero wiˈ qˈuilaj qˈuer re y mak qˈuer re katioˈjl jalaniˈ tichacuj chi jujunal. Y jilon kabˈanic oj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, subˈlaj oj qˈui, pero ojke jun chi tioˈjl kanuqˈuemtak kibˈ jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo.

Kakaj Dios jaljojiˈ kacwinel ri sipal chike jwiˈl chapcaˈ nen mo raj re xyeˈ chike jwiˈl xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chike. Wi wiˈ jono sipal jcwinel pire jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, rajwaxiˈ jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios chapcaˈ jcubˈarbˈ jchˈol chirij Kakaj Dios. Wi wiˈ jono sipal jcwinel chi jtˈoˈic cristian, rajwaxiˈ titˈoˈonc. Y wi wiˈ jono sipal jcwinel chi jtijoj cristian, rajwaxiˈ titijonc. Y wi wiˈ jono sipal jcwinel chi jyeˈic jcowil ranmak cristian, rajwaxiˈ jyeˈ jcowil ranmak cristian y wi wiˈ jono sipal jcwinel chi sipanc, rajwaxiˈ jyeˈ mas. Y wi wiˈ jono sipal jcwinel pire jbˈabˈal jun kˈat cristian, rajwaxiˈ tzi rilic jcholajl tran chijxoˈlak. Y wi wiˈ jono sipal jcwinel pire tran utzil re cristian jwiˈl tiel ranm chirijak, raneˈ pi quiˈcotemal.

Ri rajwax tran jun ajtakel re Kakaj Jesucristo

Kes tzˈetel tzˈet lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak riqˈui nojel awanmak. Xuttak mak etzltak noˈj y riˈ bˈantak tzitaklaj noˈj.

10 Lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ akˈun awatz aybˈak y coj akˈijak chawibˈil aybˈak riqˈui nojel awanmak.

11 Jach aybˈak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, ma sakˈoraj aybˈak. Bˈantak riqˈui nojel awanmak lawiˈ raj Kakaj Dios ri Kajawl tabˈantak.

12 Quiˈcotentak chirij ri jcubˈarbˈ achˈolak ri wiˈ. Cuytak riqˈui nojel awanmak juntir cˈax ri tatijtak y ma quibˈaj awanmak. Cocˈxoˈl chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios.

13 Tˈoˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈ rajwax rechak. Yeˈtak jposadak yak ri titawtak laj awichochak.

14 Tzˈonajtak re Kakaj Dios chi tran utzil rechak yak ri tibˈanowtak cˈax chawechak y ma tzˈonajtak cˈax chibˈak.

15 Quiˈcotentak riqˈuilak yak ri tiquiˈcottak y okˈentak riqˈuilak yak ri tiokˈtak.

16 Niqˈuibˈok awchak atak juntir. Ma coj akˈijak, rajwaxiˈ pachij aybˈak pach yak ri taˈ cojol jkˈijak y ma chomorsajtak laj awanmak chi mas anoˈjak. 17 Ma qˈuixelajtak jbˈanic cˈax re nen tibˈanow cˈax chawechak, riˈ bˈantak lawiˈ ri tzi chiwchak cristian.

18 Bˈantak utzil ri nen jnimal atcwintak chi jbˈanic pire tiwaˈx utzil chaxoˈlak riqˈuilak juntir cristian.

19 Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma bˈantak jqˈuixel mak cˈax ri tibˈansaj chawechak, jachtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios, re wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈ nen tibˈanow cˈax chawechak, jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Wiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈ nen tibˈanow cˈax chawechak, ticheˈ Kakaj Dios.

20 Pero wi jun acontre ticˈok wiˈjal, yeˈ jwa y wi tichekej jchiˈ, yeˈ rucˈaˈ. Cuando tabˈan jilonli, re tichak qˈuixibˈ jwiˈl juntir ri bˈanal chawe jwiˈl.

21 Ma yeˈ aybˈ pire tichˈecon mak etzltak noˈj chabˈ, riˈ mas tzi at atchˈecon chibˈ mak etzltak noˈj jwiˈl utzil ri tabˈan.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes