Add parallel Print Page Options

Kakaj Dios xchaˈ rechak yak rijajl Israel

In tzˈetel tzijiˈ ri tambˈij jwiˈl inchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo y riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj wanm tibˈin laj inchomorsaˈn chi tzˈetiˈ ri tambˈij. Subˈlaj imbˈison y wiˈke jun cˈax laj wanm. Witi tijnaˈ tantˈoˈ yak rijajl Israel ri inwinak pire ticolmajtak, in roj tanyaˈ wibˈ onque tipe cˈax chimbˈ jwiˈl Kakaj Dios y intosmaj chirij Kakaj Jesucristo.

Kakaj Dios xcˈulaˈ yak rijajl Israel pi ralcˈwal y xcˈutaˈ jnimal jkˈij chiwchak, xan jchomorsaˈn riqˈuilak y xyaˈ Jpixbˈ re Moisés pire xij rechak. Kakaj Dios xij rechak nen mo jnimirsaj jkˈij y qˈuiyiˈ ri xij chi tina jyeˈna rechak. Yak rijajl Israel riˈtakaˈ yak rijajl Abraham, Isaac, Jacob pach yak cabˈlajuj (12) jcˈajol Jacob. Y chijxoˈlakiˈ rechak xqˈuisiˈy pi cristianil ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Y re riˈ Dios ri titakon chibˈ juntir, ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn.

Pero maˈ riˈ taˈ maˈ titaw chiwch ri xij Kakaj Dios, jwiˈl chiwch Kakaj Dios maˈ juntir taˈ yak rijajl Israel kes tzˈetel rijajl Israel, ni maˈ juntir taˈ yak rijajl Abraham tzˈetel ralcˈwal Kakaj Dios, jwiˈl ri xij Kakaj Dios jilonri:

Awijajl ri tiwaˈx jwiˈliˈ Isaac, xcheˈ re Abraham.

Riˈ li ticˈutuw chikawch chi taˈ ni jonok tiwux pi ralcˈwal Kakaj Dios jwiˈlke rijajliˈ Abraham. Yak tzˈetel rijajl Abraham riˈtakaˈ yak cristian ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tioctak pi ralcˈwal. Jilonri xij Kakaj Dios re Abraham:

Cuando inkˈaj chicch junabˈ wiˈchak jun acˈajol riqˈui Sara, xcheˈ re.

10 Pero maˈ xitaˈke li juntir. Tra jcwach Rebeca ri xwaˈx, junke jkajak, riˈ Isaac ri kamam. 11 Mak tra cwach li ajquiˈ chi qˈuisiˈytak, taˈ bˈanal utzil, ni taˈ bˈanal cˈax jwiˈlak, pero jchomorsaˈn Kakaj Dios 12 maˈ jwiˈl taˈ wiˈ nen bˈanal jwiˈlak xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios. Kakaj Dios xij re Rebeca chi riˈ man kˈunixel titakon chibˈ man nabˈeal. 13 Jilon chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Riˈ xinlokˈaj Jacob y xwetzelbˈej Esaú, ticheˈ.

14 Y jilonli taˈ tijnaˈ tikabˈijtak chi maˈ jcholajl taˈ ri tijin tran Kakaj Dios. 15 Kakaj Dios xijiˈ re Moisés jilonri:

Tanyaˈ rutzil wanm re nen quiek re chwaj tanyeˈw. Y twilaˈ cˈur jwich nen chwaj twil cˈur jwich, xcheˈ.

16 Y jilonli ticˈutun chi maˈ jwiˈl taˈke rajak yak cristian tichaˈsajtak, ni maˈ jwiˈl taˈke tzi ri tijin trantak tichaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈliˈ xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios rechak.

17 Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij chi Kakaj Dios xij re man rey faraón jilonri:
    Xatincoj pire rey pirechiˈ chawij at ticˈutun chi wiˈ incwinel y pire tiyeˈsaj jtaquil rechak juntir cristian wich ulew chirij juntir ri tambˈan, xcheˈ Kakaj Dios.

18 Y jilonli ticˈutun chi Kakaj Dios trilaˈ cˈur jwich jun cristian ri raj re tril cˈur jwich y tranaˈ jip re jun cristian ri raj re tran jip re. 19 Pent wiˈ jono chawechak tijbˈij chwe: Wi jilon tran Kakaj Dios li, taˈ jcholajl tijbˈij chi ajmaquiˈ jun cristian, jwiˈl taˈ nen ticwin chi jkˈatic jwich lawiˈ raj Kakaj Dios tran, ticheˈ.

20 Pero at, ¿nencˈu acholajl pire tacˈot jchiˈ Kakaj Dios? Jun bˈoˈj taˈ tijnaˈ tijbˈij re man ri xtzˈakow re: ¿Nen chac jilon imbˈanic ri xabˈan? taˈ ticheˈ re.

21 Jun ajbˈanal nejbˈ laˈ xokˈol wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ man xokˈol. Laˈ man xokˈol li tijnaˈ tran jun nejbˈ ri reke tijcoj pitak nimakˈij y tran jun chic pire tijcoj nojel kˈij. 22 Y jiˈcˈulon Kakaj Dios pire tijcˈut retzal y jcwinel, xcuyke rilicak mak cristian ri tibˈanowtak etzltak noˈj ri ticˈular pi rechak tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak y tijsach jwichak.

23 Jilonli xan Kakaj Dios pire tijcˈut chikawch ri jnimal jkˈij jwiˈl xyeˈ rutzil ranm chike y xojjchaˈ ojrtaktzij pire ojwaˈx lamas titakonc. 24 Y jilonli Kakaj Dios xojjchaˈ ojtak juntir, nicˈj chike rijajltakaˈ Israel y nicˈj chic maˈ rijajl taˈ Israel. 25 Jilon chapcaˈ tijbˈij Kakaj Dios li wuj ri xcan jtzˈibˈaj Oseas ri tijbˈij jilonri:

Yak cristian ri maˈ wetak taˈ ojr, tina imbˈijna chi wechtakaˈn. Y yak ri taˈ lokˈaltakch inwiˈl ojr, lajori tichak inlokˈajtak, ticheˈ.

26 Li man luwar lamas xijsajwiˈ rechak jilonri:
    Atak maˈ atak taˈ we, xcheˈ. Claˈ tina bˈijsajna chirijak:
    Atakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios ri taˈ jcamic, ticheˈ.

27 Isaías xijiˈ chirijak yak rijajl Israel jilonri:
    Yak rijajl Israel onque jilon jqˈuiyalak chapcaˈ jqˈuiyal mak sanebˈ ri wiˈ chiˈ mar, pero quibˈ uxibˈke rechak ticolmajtak,
28     jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian wich ulew ri taˈ ticojontak y laj orke tran jkˈatbˈitzij, xcheˈ.

29 Y Isaías xijiˈ ojr:
    Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ jcwinel miti xtos quibˈ uxibˈ rechak yak kamam, roj xsaachiˈ kawch oj juntir chapcaˈ xansaj rechak mak cristian ri xwaˈxtak Sodoma pach Gomorra, xcheˈ.

30 Jilonli yak maˈ rijajl taˈ Israel xanaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios onque rechak taˈ tijin tijtoctak nen mo tran sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, pero rechak xanaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈlke xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo.

31 Yak rijajl Israel riˈ chijchˈol rechak chi tranaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈlke xantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero taˈ xan sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈl ri xantak. 32 ¿Nen chac taˈ xan sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios? Jwiˈl taˈ xcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, riˈ xeˈ ranmak chi jbˈanic lawiˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Y jwiˈliˈli chapcaˈ xtop rakanak laˈ man abˈaj ri tijtop rakanak cristian laˈ. 33 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

In tancoj li tilmit Sión jun abˈaj, ri quiek laˈ tijtop rakanak cristian.
Y nen ticubˈar jchˈol chirij man abˈaj li, maˈ lokˈtaˈke, ticheˈ.