Add parallel Print Page Options

Kacˈaslemal wiˈchak laj jkˈabˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios

Lajori yak ri juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo taˈ chiquiˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak. Jwiˈl riˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tiyeˈw aacˈlaj cˈaslemal rechak yak ri juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo, xincolow laj jkˈabˈ man jtakon man mac y re man camic. Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ xcwin chi kacolic laj jkˈabˈ kamac, pero Kakaj Dios xcwiniˈ chi kacolic laj jkˈabˈ kamac jwiˈl xtakch Jcˈajol wich ulew ri xwaˈx jtioˈjl chapcaˈ jtioˈjl cristian ajmacbˈ pire xcam wich curs chi jtojic jmacak juntir cristian. Jilonli xan Kakaj Dios pire xresaj jtakon man mac.

Kakaj Dios xan jilonli pire ojcwintak chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ tikabˈantak lawiˈ ri chikaj oj tikabˈantak, riˈchak tikabˈantak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tikabˈantak. Mak cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, xike tijchomorsajtak jbˈanic mak etzltak noˈj. Pero yak ri tibˈanowtak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios trantak, xike tijchomorsajtak jbˈanic lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios trantak.

Jun cristian ri tijchomorsaj jbˈanic mak etzltak noˈj, riˈ ticˈamowbˈi re pi camic. Pero jun cristian ri tijchomorsaj jbˈanic lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tran, riˈ ticˈamowbˈi re li tzilaj cˈaslemal y pi utzil. Y jun cristian ri xike tijchomorsaj jbˈanic mak etzltak noˈj, tijin tijcontrij Kakaj Dios jwiˈl taˈ raj tran y taˈ ticwin chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Juntir cristian ri trantak mak etzltak noˈj, taˈ tzi tiilsajtak jwiˈl Kakaj Dios.

Pero atak, wi kes tzˈetel tzˈet wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, taˈ chiquiˈ bˈesal awanmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj, riˈchak tabˈantak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tabˈantak. Nen jono ri taˈ Jsantil Kakaj Jesucristo laj ranm, taˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 10 Wi wiˈ Kakaj Jesucristo laj awanmak, onque ticam atioˈjlak jwiˈl man mac, yoˈliˈ asantilak jwiˈl sucˈulchak awanmak chiwch Kakaj Dios. 11 Y wi wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, ri Kakaj Dios ri xcˈastasan jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, riˈ Kakaj Dios li tiyeˈw jun aacˈlaj cˈaslemal re atioˈjlak ri tike cam jwiˈl wiˈ Lokˈlaj Jsantil laj awanmak.

12 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, wiˈ jun rajwax ri tina kabˈantakna, pero maˈ riˈ taˈ jbˈanic mak etzltak noˈj ri chikaj oj tikabˈantak. 13 Jwiˈl wi atak riˈ tabˈantak mak etzltak noˈj laj acˈaslemalak, atna camtakna. Pero wi riˈ tabˈantak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tabˈantak, nicˈ riqˈuil tacamsajtak mak etzltak raybˈl ri raj atioˈjlak tabˈantak y jilonli atyoˈrtakaˈn.

14 Juntir yak cristian ri cˈamal jbˈeak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, ralcˈwaltakaˈ Kakaj Dios. 15 Atak taˈ xyeˈsaj jun santil laj awanmak jwiˈl Kakaj Dios ri atjachowtak chic laj jkˈabˈ man tzakom chˈolal. Atak xyeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak pirechiˈ atwuxtak pi ralcˈwal Kakaj Dios. Y jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj kanm tikabˈijtak: Kaj, ojcheˈtak.

16 Riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tibˈin re kasantil chi ojiˈ ralcˈwal Kakaj Dios. 17 Wi ojtakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios, tikacˈulaˈtakaˈ katextament lecj ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios jpach Kakaj Jesucristo. Pero wi kes tzˈet tikacuytak cˈax ri tikatijtak jwiˈl cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, tinimirsajiˈ kakˈij pi jpach re.

Jnimal jkˈij Kakaj Dios ri tina ilsajna

18 In tambˈij chi mak cˈax ri tijin tikatijtak lajori, taˈ nicˈ pach ri jnimal kakˈij ri tina jyeˈna Kakaj Dios chike nen or. 19 Juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri wiˈ wich ulew y lecj rajti ranmak titaw kˈij tiel chi sakil nen nojotak yak ralcˈwal Kakaj Dios. 20 Juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios tina saachna jwichak, pero maˈ riˈ taˈ rechak xrayintak jilonli, Kakaj Diosiˈ xinc. Pero wiˈ jun cubˈarbˈ chˈol 21 chi tina esajtakna laj jkˈabˈ man cˈax li, pire tijcˈultak ri jnimirsaj jkˈijak chapcaˈ ri tina jcˈultakna yak ralcˈwal Kakaj Dios.

22 Ketamiˈ chi juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri wiˈ wich ulew y lecj, lajori aj tijiniˈ tijelewtak jwiˈl jcˈaxcˈol ri tijtijtak chapcaˈ jun anm tijelew cuando tawem tran or tijyeˈ Dios re. 23 Y jilon oj ri xyeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj kanm chapcaˈ ri nabˈe jwich ticoˈn pire cˈutbˈire chi tikacˈulaˈtakaˈ ri tina jyeˈna Kakaj Dios chike. Tijin tijelew kanm jwiˈl rajti kanm titaw kˈij ojel chi sakil chi ojtakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios y ticolmaj katioˈjl laj jkˈabˈ camic. 24 Oj xojcolmajtakaˈ jwiˈl cubˈuliˈ kachˈol. Wi jun cristian riˈ ticubˈar jchˈol chirij ri tril jwich, maˈ cubˈarbˈ chˈol taˈn. Taˈ ni jun cristian trulbˈej ri tichak tijin tril jwich. 25 Y wi tijin tikulbˈej ri taˈ ilan kawiˈl, tijin tikacoj jcowil kanm chi rulbˈej.

26 Jilon Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios riˈ tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chikij cuando taˈ jcowil kanm chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Taˈ ketam nen tikabˈij cuando rajwax ojchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, pero riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tijikˈxin chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chikij y taˈ ni jun ticwin chi jbˈij laˈ yoloj nen mo tran. 27 Kakaj Dios ri retam nen jchomorsaˈnak juntir cristian, retamiˈ nen raj tijtzˈonaj Jsantil cuando tichˈaˈw riqˈuil chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, jilon tichˈaˈw chapcaˈ raj Kakaj Dios.

Ojchˈecontakaˈ chibˈ man jbˈabˈal etzl jwiˈlke Kakaj Jesucristo

28 Oj ketamiˈ chi juntir ri tipe chibˈak yak cristian ri tilokˈintak re Kakaj Dios pirechiˈ utzil pi rechak. Rechak riˈtakaˈ ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl jwiˈl jilon chomorsalch jwiˈl ojrtaktzij. 29 Cuando ajquiˈ chi cholmajch kˈijsak, Kakaj Dios retamchak nen chi cristian lal ri tioctak laj jkˈabˈ. Y yak cristian li xchaˈsajtakch jwiˈl Kakaj Dios pire tiwuxtak chapcaˈ Jcˈajol, pire riˈ Jcˈajol ri nabˈeal rechak juntir yak jkˈun. 30 Yak cristian ri xchaˈch cuando ajquiˈ chi cholmajch kˈijsak, riˈ yak ri xchaˈch, xsiqˈuij, yak ri xsiqˈuij, xsucˈulbˈisajiˈ ranmak y yak ri xsucˈulbˈisaj ranmak, xnimirsajiˈ jkˈijak.

31 Jwiˈliˈli taˈ nen tikabˈijtak, wi wiˈ Kakaj Dios kiqˈuil, taˈ ni jun tichˈecon chikabˈ. 32 Wi Kakaj Dios taˈ xqˈuecˈaj ribˈ chi jtakicch Jcˈajol pire xyuk chi jtojic kamac ojtak juntir, riˈticˈu chic maˈ tijyeˈ chike juntir ri rajwax chike jwiˈlke Jcˈajol. 33 Taˈ ni jun ticwin chi jcojic tzij chirijak yak ri xchaˈ Kakaj Dios, jwiˈl riˈ Kakaj Dios tisucˈulbˈisan ranmak. 34 Taˈ ni jun tibˈanow kˈatbˈitzij chikij jwiˈl Kakaj Jesucristo xcamiˈ pi kaqˈuexwach. Xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl y lajori wiˈ laj jpaach Kakaj Dios lecj y tijin tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chikij. 35 Taˈ ni jun ticwin chi katosic chirij ri kalokˈaj tran Kakaj Jesucristo. Taˈ ticwin man bˈis, ni mak cˈax, ni man wiˈjal, ni maˈ jwiˈl taˈ mitaˈ kitzˈik, ni maˈ jwiˈl taˈ quibˈke tijbˈij chikabˈ y ni maˈ jwiˈl taˈ tisujsaj kacamic. 36 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Nojel kˈij camic kij jwiˈl ojcojon chawch, mak cristian trantak chike chapcaˈ mak carner ri ticˈamsajtakbˈi li man luwar re camsibˈi awaj pire tibˈe camsajtak, ticheˈ.

37 Pero ojchˈecontakaˈ chibˈak juntir mak cˈax li ri tikatijtak, jwiˈlke jun ri subˈlaj xojlokˈin. 38 Pero in kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi taˈ ni jun ticwin chi katosic chirij ri kalokˈaj tran Kakaj Dios, ni man camic, ni man cˈaslemal neri wich ulew, ni mak anjl, ni mak etzl ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak lecj, ni mak ri wiˈtak lajori, ni mak ri tipetak nen or, ni mak ri wiˈ jcwinelak wich kˈijsak, 39 ni mak ri wiˈ lecj y ni mak ri wiˈ ralaj ulew. Ni taˈ ni jono re juntir mak ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ojtosow chirij ri kalokˈaj tran Kakaj Dios jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl.