Add parallel Print Page Options

Kakaj Dios pi jcholajliˈ tran juntir

Wi jilonli, ¿nen chiquiˈ chac mas cojol jkˈijak yak rijajl Israel chiwchak yak maˈ rijajl taˈ Israel? ¿Nen tichacuj retal jtioˈjl jun winak ri ticojsaj? Wiˈ nen quiek jwiˈl. Kes tzˈetel tzˈet yak rijajl Israel nimiˈ jkˈijak jwiˈl Kakaj Dios ojrtaktzij pi reke rechak xyeˈ Jyolj.

Onque wiˈ nicˈj cristian taˈ cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios, pero Kakaj Dios taˈ tijkˈel ribˈ chi jbˈanic lawiˈ ri bˈil jwiˈl. Kakaj Dios tranaˈ ri bˈil jwiˈl, onque cristian pur ajmololtak tzij chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj ri tijbˈij jilonri:

Chirijiˈ ayolj ticˈutun chi sucˈuliˈ awanm y atchˈeconiˈ chibˈak mak ri tijcoj ribˈak pi kˈatbˈitzij chabˈ chi jbˈij chi taˈ tzˈet ri tabˈij, ticheˈ.

Pero wi jwiˈl kamac ticˈutun chi Kakaj Dios pi jcholajliˈ tran juntir ri bˈil jwiˈl, ¿jcholajlcˈu tran jkˈatbˈitzij chikabˈ? Tijin tambˈij chapcaˈ tijbˈijtak mak cristian. ¡Kes tzˈetel tzˈet, maˈ jcholajl taˈn! Wi maˈ pi jcholajl taˈ tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chikabˈ jwiˈl kamac, taˈ tijnaˈ tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian jwiˈl jmacak.

Pero wi jwiˈliˈ mak joˈstaklaj tzij ri tambˈij chapcaˈ tijbˈijtak chwij ticˈutun chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij Kakaj Dios pire tinimirsaj jkˈij, taˈ chiquiˈ roj tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chwij onque iniˈ jun ajmac. Pero wi jwiˈliˈ mak joˈstaklaj tzij tinimirsaj jkˈij Kakaj Dios ticˈulariˈ tibˈan mak etzltak noˈj pire tinimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Wiˈ jujun cristian xkˈabˈantak tzij chwij chi riˈ li tijin tantijoj cristian. Mak cristian li, riˈke rajak taˈ ticojsaj ri nen mo jtijoj cristian tambˈan. Mak cristian li pi jcholajliˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl Kakaj Dios.

Taˈ ni jonok sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios

Kes tzˈetel tzˈet chiwch Kakaj Dios ojtak yak rijajl Israel taˈ nim kakˈij, ojke nicˈ pach yak maˈ rijajl taˈ Israel, jwiˈl xkabˈijiˈ chi oj yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel, wojtakaˈ laj jkˈabˈ mac.

10 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Ni jun cristian sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, taˈ ni jun.
11     Taˈ ni jun tran tzilaj chomorsaˈn.
    Taˈ ni jun raj tijtoc Kakaj Dios.
12     Juntir cristian jalan bˈe xtakejtak, taˈ ni jun rechak tzi jnoˈj.
    Taˈ ni jun tibˈanow lawiˈ ri tzi, taˈ ni jun.
13     Poc etzltak tzij tichˈaˈwtak, jilon laj jkulak chapcaˈ jun julel camnak ri taˈ tzˈapil jchiˈ.
    Rakˈak tibˈanow rechak tisubˈuntak.
    Jilon mak jxak jchiˈak nicˈ riqˈuil nojsaliˈ chi jqui mak cumatz jwiˈl mak etzltak tzij ri tijbˈijtak laˈ jchiˈak.
14     Jchiˈak nicˈ riqˈuil nojsaliˈ chi etzltak tzij pire tijrayajtak cˈax chirij jun cristian.
15     Laj or ticamsantak,
16     trantak cˈax rechak cristian y tican jyeˈtak bˈis laj ranmak.
17     Y taˈ retamak nen tibˈansaj pire tijyeˈ utzil chijxoˈlak cristian.
18     Y taˈ rajak tijcojtak jkˈij Kakaj Dios, ticheˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios.

19 Pero ketamiˈ chi juntir ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios pi rechakiˈ yak rijajl Israel ri wiˈtak laj jkˈabˈ mak pixabˈ li. Y cuando ticˈotsaj jchiˈak juntir cristian jwiˈl Kakaj Dios taˈ ni jun tijbˈij chi taˈ jmac, jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian wich ulew, 20 jwiˈl taˈ ni jun cristian tran sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios jwiˈlke tran lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈl mak pixabˈ li xike tichocon pire tijyeˈ retemaj chike chi ojtakaˈ ajmacbˈ.

Ri tichacuj jcubˈarbˈ jchˈol jun cristian

21 Lajori Kakaj Dios xyaˈ retemaj rechak cristian nen rajwax trantak pire tisucˈulabˈ ranmak chiwch, pero maˈ jiˈtaˈ chiquiˈlon chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ. Wi triltak nen tijbˈij mak pixabˈ li pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, tretemajtakaˈ 22 chi juntir cristian jwiˈlke ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo tisucˈulabˈ ranmak chiwch Kakaj Dios. Kakaj Dios taˈ jaljoj rilic juntir cristian tran, 23 juntir cristian xmacuntakaˈ chiwch y taˈ tijcˈultak jnimal jkˈijak riqˈui Kakaj Dios.

24 Jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios chirijak cristian tran sucˈul ranmak chiwch y xsipajke rechak ri jcolicak xansaj laj jkˈabˈ jmacak jwiˈl ri xan Kakaj Jesucristo 25 ri xtaksajch jwiˈl Kakaj Dios pire xcam wich curs chapcaˈ jun awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios pire tojbˈi mac. Jilonli xan Kakaj Dios chi jcolicak cristian laj jkˈabˈ jmacak jwiˈlke jquiqˈuel Kakaj Jesucristo y wi ticubˈar jchˈolak chirij. Y jilonli xcˈutun chi Kakaj Dios pi jcholajliˈ tran juntir jwiˈlke ojr xcuyke rilic cristian ri xmacuntak chiwch. 26 Pero lajori xcˈutaˈ chi pi jcholajliˈ tran juntir. Re sucˈuliˈ ranm y tijsucˈulbˈisajiˈ ranmak yak ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo.

27 Jilonli taˈ tijnaˈ tijcoj jkˈijak cristian chiwch Kakaj Dios jwiˈl maˈ jwiˈl taˈ xantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈliˈ xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 28 Jwiˈliˈli ketamiˈ chi jun cristian jwiˈlke ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesucristo tran sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, maˈ jwiˈl taˈ tran lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 29 Kakaj Dios jDiosakiˈ yak rijajl Israel y jDiosakiˈ yak maˈ rijajl taˈ Israel. 30 Jilonli ticˈutun chi junke chi Dios wiˈ, riˈ Kakaj Dios li tisucˈulbˈisan ranmak juntir cristian ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo y Kakaj Dios taˈ tril jcholajl wi cojoliˈ retal jtioˈjlak o taˈn. 31 Jwiˈliˈli mi kabˈijtak chi jwiˈl cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, taˈ chiquiˈ nen tichacuj Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈl jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo tijin tikacˈuttak chi tichoconiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios.