Add parallel Print Page Options

Bˈantak utzil laj acˈaslemalak

15  Ke oj ri kes nojel kanm cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, rajwaxiˈ katˈoweˈtak yak ri taˈ kes jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo chi jyeˈic jcowil ranmak y maˈ riˈ taˈke tikabˈantak lawiˈ ri tzi tikil oj. Ojtak juntir rajwaxiˈ kabˈaneˈtak lawiˈ ri tzi triltak cristian. Wi tikabˈantak jilonli, tijin tikatˈoˈtak pire tikabˈittak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈantak. Jwiˈl Kakaj Jesucristo maˈ riˈ taˈ xan lawiˈ ri tzi xril re. Re riˈ xan chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios:

Mak yokˈon ri xantak chawe mak ajyokˈ, chwe in xantak, ticheˈ.

Ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ojr pirechiˈ ojjtijojtak, pirechiˈ tijyeˈ jcowil kanm y pirechiˈ maˈ tikaquibˈaj kanm chi rulbˈej ri tiyeˈsaj chike.

Chwaj chi Kakaj Dios ri tiyeˈw jcowil kanm y ri tibˈanow chawechak chi taˈ taquibˈaj awanmak, atjtˈoˈtak pire tiniqˈuibˈ awchak chawibˈil aybˈak laj acˈaslemalak chapcaˈ ri xcˈut Kakaj Jesucristo chawchak, pire nicˈ awchak tanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios, ri jDios y Jkaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Tibˈijsaj tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel

Cˈul aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ acˈulicak xan Kakaj Jesucristo pire tanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios. In kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Kakaj Jesucristo xpe wich ulew pirechiˈ xyuk jtˈoweˈ yak rijajl Israel pire xcˈut chi kes tzˈetel tzˈet xtawiˈ chiwch juntir ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios rechak jmamak ojrtaktzij. Y pire yak maˈ rijajl taˈ Israel tijnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈl rutzil ranm chirijak. Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Jwiˈliˈli at, Inkaj Dios, tina innimirsajna akˈij chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel y tambˈixaj jnimirsaj jkˈij abˈj, ticheˈ. 10 Y tijbˈij chic jilonri:
Atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel, quiˈcotentak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios pi jpachak yak jwinak Kakaj Dios, ticheˈ. 11 Y li jun luwar chic tijbˈij jilonri:
Atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri watak lak juntir tilmit bˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl, ticheˈ.

12 Jilonri tijbˈij ri xcan jtzˈibˈaj Isaías:
    Tina qˈuisiˈyna jun rijajl Isaí y re tina takonna chibˈak juntir cristian wich ulew y yak maˈ rijajl taˈ Israel ticubˈariˈ jchˈolak chirij, ticheˈ.

13 Chwaj chi Kakaj Dios ri ticubˈan kachˈol, tijnojsaj awanmak chi quiˈcotemal y utzil jwiˈl cubˈul achˈolak chirij. Y chwaj chi tiwaˈx mas jcubˈarbˈ achˈolak jwiˈl jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

14 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in wetamiˈ chi mas atak tzitaklaj cristian, mas anoˈjak y atcwintakaˈ chi jyeˈic anoˈjak chawibˈil aybˈak. 15 In tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak onque xichak chwaj tancuxtajbˈi juntir li chawechak. Jilonli tantzˈibˈajbˈi chawechak jwiˈl jilon raj Kakaj Dios chwij 16 y xyeˈ wekleˈn pi jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Y wekleˈn ri xyeˈ, riˈ jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Dios rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel pire tiwuxtak pi jun sipan ri tzi tril Kakaj Dios, jwiˈl sucˈulbˈisalchak ranmak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

17 Jwiˈl inchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, pi jcholajliˈ tambˈij chi tziyiˈ tijin tambˈan jwiˈl riˈ tijin tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan. 18 Taˈ chiquiˈ ni jun jalan yoloj tambˈij, xike tambˈij ri bˈanal jwiˈl Kakaj Jesucristo cuando xyeˈ wekleˈn pire tantijoj yak maˈ rijajl taˈ Israel pire ticojontak chiwch Kakaj Dios jwiˈl ri ximbˈij rechak y jwiˈl ri ximbˈan chijxoˈlak 19 cuando ximbˈan mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Xincholbˈi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo Jerusalén y lak juntir luwar asta xintaw Ilírico. 20 In jiˈ xeˈ imbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian lak luwar ri lamas taˈ ni jun bˈwelt bˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Jilonli ximbˈan jwiˈl taˈ chwaj tambˈij chic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian lamas ri bˈilchak rechak. 21 Jilon ximbˈan chapcaˈ ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Mak ri taˈ ni jun bˈwelt tal jtaquil chirij jwiˈlak, tina riltakna jwich y mak ri taˈ ni jun bˈwelt tal jcholajl jwiˈlak, tina jtatakna jcholajl, ticheˈ.

Pablo tijchomorsaj tibˈe Roma

22 Jwiˈliˈli qˈuilaj bˈwelt chwaj imbˈe chi asolajcak, pero taˈ bˈesalquin.

23 Lajori xinqˈuisaˈ jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo li mak luwar ri. Xiˈ quibˈ uxibˈ junabˈ xinticar chwaj imbˈe chi asolajcak, 24 pero lajori chomorsal inwiˈl atkˈax insolajtak cuando imbˈe España. Y cuando jorok inwaˈxiˈ aacˈlak pi quiˈcotemal chi asolajcak chwaj chi inatˈoˈtak pire intaw lamas chwaj imbˈeˈw.

25 Pero lajori inna bˈena nabˈe riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén pire tibˈe inyeˈ jun sipan rechak, 26 jwiˈl yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri maˈ rijajl taˈ Israel ri wiˈtak Macedonia y Acaya xchomorsajtak chi tijmoltak pwak pire jtˈoˈicak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈ rajwax rechak ri wiˈtak Jerusalén. 27 Yak maˈ rijajl taˈ Israel laj ranmak xpeˈw xantak jilonli, jwiˈl riˈtakaˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri rijajl Israel xintak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak. Jwiˈliˈli rechak xricˈajtak chapcaˈ wiˈ jcˈasak riqˈuilak, jilonli xchomorsajtak xmoltak pwak pire tijtˈoˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈ rajwax rechak ri wiˈtak Jerusalén. 28 In xichak tibˈe injacheˈ man sipan li rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. Imbˈantajbˈic, imbˈe España, pi bˈenam inkˈaxbˈi aacˈlak chi asolajcak. 29 Y in wetamiˈ chi cuando imbˈe aacˈlak chi asolajcak, Kakaj Jesucristo tijyaˈ subˈlaj utzil chike aacˈlak.

30 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈonaj tokˈobˈ chawechak laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y jwiˈl ri kalokˈaj tran Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, tij akˈijak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chwij. 31 Cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chwij, tzˈonajtak re pire incolmaj laj jkˈabˈak mak cristian ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈlak ri wiˈtak Judea. Y tzˈonajtak re Kakaj Dios pire ticˈulsaj pi utzil man sipan ri tibˈe injacheˈ rechak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. 32 Jilonli intaw pi quiˈcotemal aacˈlak jwiˈl jilon raj Kakaj Dios. Y tijnaˈ inuxlan aacˈlak cuando intaw chi asolajcak.

33 Chwaj chi Kakaj Dios ri ajyeˈl utzil laj kanm, tiwaˈx aacˈlak atak juntir. Jiloniˈn.