Add parallel Print Page Options

Yak rijajl Israel ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios

11  In tambˈij chawechak chi kes tzˈetel tzˈet Kakaj Dios taˈ xxut yak rijajl Israel ri tosol pire re. Jilon in taˈ xinjxut jwiˈl in iniˈ rijajl Israel, iniˈ rijajl Abraham y iniˈ jun re man kˈat re yak rijajl Benjamín. Kakaj Dios taˈ xutul yak rijajl Israel jwiˈl ri xchaˈ pire re ojr cuando ajquiˈ chi cholmajch kˈijsak. Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈijiˈ nen mo xan Elías cuando xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chi jcojic tzij chirijak yak rijajl Israel cuando xij jilonri:

Wajawl, rechak xcamsajtakaˈ yak ajkˈasaltak Ayolj y xyojaˈtakaˈ mak awaltar. Xichak in xincan yoˈrok y tijin injtoctak pire injcamsajtak, xcheˈ re.

Pero Kakaj Dios xij re Elías:
    Wiˈ wukubˈ mil (7,000) chi cristian ri cubˈul jchˈolak chwij, rechak taˈ xcojtak jkˈij man tiox ri jbˈij Baal ni taˈ xxucartak chiwch, xcheˈ re.

Y jilon lajori wiˈtakaˈ quibˈ uxibˈ rechak yak rijajl Israel ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈlke rutzil ranm chirijak. Wi jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios chirijak xchaˈsajtak, ticˈutuniˈ chi taˈ xchaˈsajtak jwiˈl tziyiˈ tijin trantak. Pero witi jwiˈlke ri tijin trantak xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios, taˈ jcholajl tibˈijsaj chi jwiˈlke xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios rechak.

Jilonli jqˈuiyal yak rijajl Israel taˈ xtaˈtak ri tijintak chi jtoquic, pero mak quibˈ uxibˈ ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios xtaˈtakaˈn. Mak jqˈuiyalak yak rijajl Israel xansajke jip rechak jwiˈl Kakaj Dios. Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Kakaj Dios xan rechak chi taˈ tijtatak jcholajl ri rajwax trantak. Wiˈ bˈakˈ jwichak, pero taˈ tinaˈtuntak, wiˈ jxicnak, pero taˈ titontak y jilon asta lajori, ticheˈ.

Y jilon xij David re Kakaj Dios chirijak yak rijajl Israel:
    Mak jcomon wicˈak ri trantak chi wuxteneˈ pi tzakbˈi rechak y topbˈi rakanak pire titzaaktak li mac y pire tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak.
10     Chi chupteneˈ bˈakˈ jwichak pire maˈ tinaˈtuntak.
    Y tititˈusar rijak jurubˈ kˈij tiyoˈrtak y ni jun bˈwelt tisucˈulabˈ chic rijak, xcheˈ.

Yak maˈ rijajl taˈ Israel ticolmajtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak

11 In tantzˈonaj: ¿Xtzakintitak yaltir yak rijajl Israel cuando xtop rakanak? ¡Maˈ jiˈtaˈlonli! Jwiˈl xtop rakanak yak rijajl Israel xpe colbˈi ibˈ laj jkˈabˈ mac pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel, jilonli yak rijajl Israel tijtiˈtijtak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 12 Wi jwiˈliˈ jmacak yak rijajl Israel ri xantak chiwch Kakaj Dios cuando xtop rakanak, xyeˈsaj subˈlaj utzil pi rechak juntir cristian wich ulew. Riˈ li ticˈutuw chi mas nim utzil tiyeˈsaj rechak yak rijajl Israel cuando tikˈajtak chic laj jkˈabˈ Kakaj Dios.

13 Chwaj tambˈij chawechak atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel, in jwiˈl iniˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo takalquinch jwiˈl Kakaj Dios chaxoˈlak. Wiˈ nimlaj quiˈcotemal laj wanm chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. 14 Jwiˈl ri tijin tambˈan chaxoˈlak pent tran rechak yak rijajl Israel ri inwinak chi tipe laj ranmak tijbˈijtak chi ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo pire ticolmajtak jujun rechak laj jkˈabˈ jmacak. 15 Wi jwiˈliˈ xxutsajtak yak rijajl Israel xwaˈx utzil chijxoˈlak cristian riqˈui Kakaj Dios. Jilon cuando yak rijajl Israel tioctak chic laj jkˈabˈ Kakaj Dios nicˈ riqˈuil ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak xoˈlak camnakibˈ.

16 Wi man nabˈe cuxlanwa ri tibˈansaj laˈ man kˈor tosol pire tisujsaj re Kakaj Dios, juntir man kˈor tosoliˈ pire Kakaj Dios y wi mak raˈ jun cheˈ tosoliˈ pire Kakaj Dios, juntir mak jkˈabˈ tosoliˈ pire Kakaj Dios.

17 Jujun rechak yak rijajl Israel ri taˈ rajak xcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo xansaj rechak jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo ri xcˈursajbˈi laˈ man olivo ri tiquil y at ri maˈ at taˈ rijajl Israel jwiˈl xcubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo xansaj chawe jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo re lak cheˈ ri xnacˈsaj laj jluwr mak jkˈabˈ man olivo ri tiquil pi jqˈuexwach mak jkˈabˈ ri xcˈursajbˈic. Jilonli tijin tacˈul acˈaslemal chapcaˈ ri tijyeˈ Kakaj Dios rechak yak rijajl Israel chapcaˈ man jkˈabˈ man cheˈ ri yoˈl jwiˈl man raˈ.

18 Jilonli ma bˈij laj awanm chi mas nim akˈij chiwchak yak rijajl Israel jwiˈl rechak riˈtakaˈ chapcaˈ jkˈabˈ man olivo ri xcˈursajbˈic. Wi at tabˈij laj awanm chi mas nim akˈij, cuxtajok awiˈl chi at atke chapcaˈ jkˈabˈ man olivo, maˈ at taˈ atyoˈrsan re man raˈ, riˈ man raˈ tiyoˈrsan awe ri at chapcaˈ mak jkˈabˈ. 19 Pent at ri maˈ at taˈ rijajl Israel tabˈij laj awanm jilonri: Yak nicˈj rijajl Israel ri chapcaˈ xcˈursajtak laˈ man olivo pirechiˈ xinnacˈsaj laˈ man olivo, atcheˈ.

20 Tzˈetiˈn, jilon xansaj rechak li, pero jwiˈliˈ taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios. Y lajori nacˈalcat laˈ man olivo jwiˈlke cubˈul achˈol chirij Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli ma coj akˈij, riˈ mas tzi coj jkˈij Kakaj Dios. 21 Wi Kakaj Dios taˈ xcuy jmacak yak rijajl Israel ri chapcaˈ tzˈetel jkˈabˈ man olivo ri tiquil ri taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios, jilon at taˈ ticuysaj amac jwiˈl Kakaj Dios wi mitaˈ ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo.

22 Ta impuch, Kakaj Dios tranaˈ utzil re cristian y tipetiˈ retzal chirij cristian. Tipetiˈ retzal chirijak yak ri xquibˈaj ranmak chirij, pero tranaˈ utzil chawe at wi ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo. Y wi mitaˈ ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo, tranaˈ chawe chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo ri xcˈursajtakbˈic. 23 Y wi yak rijajl Israel tijqˈuex jnoˈjak pire ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, Kakaj Dios tranaˈ rechak chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo re lak cheˈ ri tinacˈsaj laˈ man olivo, jwiˈl Kakaj Dios wiˈ jcwinel chi jnaqˈuicak.

24 Jwiˈliˈli at, ri maˈ at taˈ rijajl Israel ri xcubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo xaniˈ chawe chapcaˈ jkˈabˈ man olivo re lak cheˈ, xatnacˈsaj laˈ man olivo ri tiquil onque maˈ riˈ taˈ acheˈl. Jilon yak rijajl Israel wi ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, taˈ cˈax jnaqˈuicak tibˈansaj jwiˈl Kakaj Dios laˈ man olivo, jwiˈl rechak riˈtakaˈ chapcaˈ mak tzˈetel jkˈabˈ man olivo ri tiquil.

Yak rijajl Israel tina colmajtakna laj jkˈabˈ jmacak

25 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, riˈ chwaj tawetemajtak nen jchomorsaˈn Kakaj Dios ri taˈ etemalch ojr pire maˈ tacoj akˈijak chi wiˈ mas awetamak. Nicˈj rechak yak rijajl Israel xansaj jip rechak qˈuilaj junabˈ jwiˈl Kakaj Dios, pero pireke tioctak yak maˈ rijajl taˈ Israel laj jkˈabˈ Kakaj Dios.

26 Ajrucˈreˈ yak rijajl Israel ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj ri tijbˈij jilonri:
    Ri ajcolonl jiˈ tipe Sión y re tresajiˈ juntir etzltak noˈj ri wiˈ laj ranmak yak rijajl Israel.
27     Jilonli tancuy jmacak chapcaˈ inchomorsaˈn ri bˈanal inwiˈl chirijak, xcheˈ Kakaj Dios.

28 Yak rijajl Israel jwiˈl taˈ xcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, xwuxtak pi jcontre Kakaj Dios pire xyeˈsaj luwar chawechak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel atoctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios. Pero jwiˈl xchaˈsajtak yak rijajl Israel jwiˈl Kakaj Dios, tilokˈajtakaˈ jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke man jchomorsaˈn ri xan riqˈuilak yak jmamak ojrtaktzij. 29 Jwiˈl Kakaj Dios taˈ tijnaˈ tresaj lawiˈ ri xsipaj y cuando tijsiqˈuij jun cristian, taˈ chiquiˈ tijqˈuex jchomorsaˈn chirij.

30 Atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel, ojrtaktzij taˈ xatcojontak chiwch Kakaj Dios, pero lajori xyaˈ rutzil ranm Kakaj Dios chawechak jwiˈlke taˈ xcojontak yak rijajl Israel chiwch Kakaj Dios. 31 Lajori rechak taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios pire tiwaˈx rutzil ranm Kakaj Dios riqˈuilak chapcaˈ xan chawechak. 32 Kakaj Dios xan rechak juntir cristian chi taˈ ticojontak chiwch pire tijcˈut chiwchak chi tijyaˈ rutzil ranm rechak juntir cristian.

Xike Kakaj Dios ticˈular tinimirsaj jkˈij

33 ¡Subˈlaj kus rutzil ranm Kakaj Dios y subˈlaj kus jnoˈj!
¡Taˈ ni jun ticwin chi jbˈij nen mo jchomorsaˈn!
¡Taˈ ni jun ticwin chi retemaj nen wiˈ laj ranm Kakaj Dios!
34 Taˈ ni jonok tieteman re jchomorsaˈn Kakaj Dios ri Kajawl y taˈ ni jonok ticwin chi jyeˈic jnoˈj.
35 Taˈ ni jun cristian wiˈ nen yeˈl re Kakaj Dios jwiˈl, pire rajwaxna tiyeˈsaj chic jqˈuixel re.
36 Jwiˈl juntir ri wiˈ, jiˈ tipe riqˈui Kakaj Dios.
Jwiˈliˈ Kakaj Dios wiˈ juntir ri wiˈ y rechiˈn.
Xike Kakaj Dios rajwax tinimirsaj jkˈij y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn.