Add parallel Print Page Options

MAN WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUILAK YAK AJ ROMA

Pablo tijtak rutzil jwichak yak aj Roma

In Pablo, in rajchac Kakaj Jesucristo. Kakaj Dios xinchaˈw pire jtakoˈn Kakaj Jesucristo y chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Dios. Y ri tzilaj jtaquil li, bˈilchakch jwiˈl Kakaj Dios ojrtaktzij rechak yak ajkˈasaltak Jyolj y rechak xcan jtzˈibˈajtak lak wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. Y ri tzilaj jtaquil li chirijiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xyuk qˈuisiˈy pi cristianil wich ulew y rijajliˈ David. Y jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xcˈutun chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl, Jcˈajoliˈ Kakaj Dios y wiˈ jcwinel, jwiˈliˈli xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Jwiˈlke Kakaj Jesucristo xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chike y laj jbˈij Kakaj Jesucristo xyeˈ kekleˈn pire takoˈn chi jbˈij rechak cristian juntir bˈak tilmit chi rajwaxiˈ ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. Y atak aj Roma, watakaˈ chijxoˈlak yak cristian li ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo.

Tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awechak atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak Roma. Atak ri subˈlaj lokˈalcatak jwiˈl Kakaj Dios y chaˈlcatak jwiˈl, pire atjtostak pire re.

Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak.

Pablo raj tibˈe Roma

Nabˈe tancˈomowaj re inDios chawijak atak juntir laj jbˈij Kakaj Jesucristo. Jilonli tambˈan jwiˈl juntir luwar xtawiˈ jtaquil ri jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo. Kakaj Dios ri quiek laj jkˈabˈ win chi jbˈanic riqˈui nojel wanm lawiˈ raj tambˈan chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol, retamiˈ chi kes tzˈetel tzˈet nojel bˈwelt cuando inchˈaˈw riqˈuil, atcuxtajtakaˈ inwiˈl 10 y tantzˈonajiˈ re chi wi jilon raj, tijyaˈ luwar chwe pire imbˈe chi asolajcak.

11 Rajti wanm twil awchak pire tanyeˈ jun tˈoˈbˈi awechak ri xyeˈ Kakaj Dios chwe pire tijyeˈ jcowil awanmak. 12 Jilonli tikacowirsajtak kanm chikibˈil kibˈ aacˈlak jwiˈl niqˈuiˈ jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo.

13 Chwaj chi tawetemajtak atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chi qˈuilaj bˈwelt chomorsal inwiˈl chi atbˈe insolajtak pire atbˈe inteˈtak wiˈchak mas anoˈjak chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ yak nicˈj ri maˈ rijajl taˈ Israel xyukiˈ mas jnoˈjak cuando ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak. Pero asta lajori ajquiˈ tijnaˈ imbˈec. 14 In twicˈaj chapcaˈ wiˈ incˈas, jwiˈl rajwaxiˈ tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak juntir cristian, rechak yak ri tijojem ribˈak y rechak yak ri taˈ tijojem ribˈak. 15 Jwiˈliˈli rajti wanm nen tambˈan chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, atak ri watak Roma.

16 In, taˈ inqˈuixibˈ chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl riˈ jcwinel Kakaj Dios ri ticolow rechak laj jkˈabˈ jmacak yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil li, nabˈe pi rechak yak rijajl Israel, ajrucˈreˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 17 Jwiˈl riˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo tiesan chi sakil chi tranaˈ sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios, jwiˈlke ticubˈar kachˈol chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj ri tijbˈij jilonri:

Jun cristian ri sucˈul ranm chinwch tiyoˈriˈ jwiˈlke xcubˈar jchˈol chwij, ticheˈ.

Jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran chibˈak juntir cristian

18 Jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran chibˈak juntir cristian jwiˈl retzal jiˈ tipe lecj jwiˈl taˈ ticojontak, riˈ trantak etzltak noˈj. Y jwiˈl mak etzltak noˈj ri trantak mak cristian li, taˈ tiel chi sakil ri kes tzˈetel tzˈet 19 jwiˈl lawiˈ ri tijnaˈ tietemaj chirij Kakaj Dios, rechak retamakiˈ jwiˈl Kakaj Diosiˈ yeˈwinak luwar rechak chi tretemajtak. 20 Jwiˈliˈli lawiˈ ri taˈ tijnaˈ tietemaj chirij Kakaj Dios, tijnaˈ tietemaj wi tichomorsaj chirij ri bˈanal jwiˈl cuando xanch juntir ri wiˈ lecj y wich ulew, riˈ li ticˈutuw chi Kakaj Dios wiˈ jcwinel ri taˈ jqˈuisic y subˈlaj nimiˈ jkˈij.

Jwiˈliˈli mak cristian taˈ tijnaˈ tijbˈijtak chi taˈ retamak wi wiˈ Kakaj Dios. 21 Rechak onque retamakiˈ nen tran Kakaj Dios, pero taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios chapcaˈ rajwax tijnimirsajtak jkˈij y taˈ xcˈomowantak re Kakaj Dios. Riˈ xeˈ ranmak chirijak mak noˈj ri taˈ nen tichacuj y jchomorsaˈnak nicˈ riqˈuil sachaliˈ li ukuˈmal jwiˈl taˈ xchomorsajtak nen tijin trantak. 22 Rechak tijbˈijtak chi wiˈ mas jnoˈjak pero taˈ tzˈet, xwuxtakaˈ pi sons 23 jwiˈl taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios ri taˈ jsachic jwich, riˈ xnimirsajtak jkˈij mak tiox ri richbˈal cristian ri tike saach jwichak, xnimirsajtak jkˈij mak tiox ri richbˈal tzˈiquin, ri richbˈal awaj y ri richbˈal caˈn.

24 Jwiˈliˈli Kakaj Dios xcan jyeˈtak mak cristian li chi jbˈanic juntir mak etzltak raybˈl re tzˈiˈal ri bˈesal ranmak chi jbˈanic ri tiqˈuixibˈsan jtioˈjlak. 25 Rechak taˈ xcojtak ri tzˈetel tzˈet chirij Kakaj Dios, riˈ xcojtak ri mitaˈ tzˈet. Riˈ xnimirsajtak jkˈij y xcojontak chiwchak mak ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios y maˈ riˈ taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios ri bˈanowinak juntir. Xike Kakaj Dios tinimirsaj jkˈij y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn.

26 Jwiˈliˈli mak cristian li xcan yeˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈanic mak etzltak raybˈl re tzˈiˈal, asta mak anm xeˈ ranmak chi jbˈanic tzˈiˈal chiribˈil ribˈak. 27 Y jilon xantak mak winak xcan jyeˈtak rechbˈej mak anm, riˈ xeˈ ranmak chi jbˈanic tzˈiˈal chiribˈil ribˈak ri qˈuixibˈal jbˈanic. Y tijin tijtijtak cˈax pire tojbˈire mak etzltak noˈj re tzˈiˈal ri tijin trantak.

28 Mak cristian li xchomorsajtak chi taˈ rajwax tretemajtak nen tran Kakaj Dios, jwiˈliˈli xcan yeˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios pire xichak tijchomorsajtak jbˈanic mak etzltak noˈj. 29 Nojsaliˈ ranmak chi juntir jwich etzltak noˈj, trantak tzˈiˈal, rajti ranmak tiwaˈx mas kelen rechak, tijcontrij ribˈak chiribˈil ribˈak. Nojsal ranmak chi titiˈtinc, ticamsantak, tijtoctak chˈoˈj chiribˈil ribˈak, ajsubˈunltak, trantak etzl jnoˈjak re cristian, ajmololtak tzij, 30 ajkˈabˈaltak tzij, tretzelbˈejtak jwich Kakaj Dios, taˈ jqˈuixbˈak, tijnimirsaj jkˈijak ricˈanak, nim tijyeˈ ribˈak, ajqueneysaltak etzltak noˈj y taˈ ticojontak chiwch jkaj jchuchak, 31 jiptak chi chˈabˈejem, taˈ trantak lawiˈ ri tijbˈijtak chi trantak, taˈ retamak jlokˈaj jun cristian y taˈ triltak cˈur jwich jun cristian. 32 Rechak retamakiˈ chi Kakaj Dios bˈiliˈ jwiˈl chi mak cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj li, ticˈulariˈ pi rechak man cˈaxlaj kˈatbˈitzij ri pi jcholajl ri taˈ jqˈuisic ri tran chibˈak. Pero rechak ajwichiˈ tijin trantak mak etzltak noˈj li y jor tiquiˈcottak chi rilic mak cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj chapcaˈ trantak rechak.