A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 9 Bản Dịch 2011 (BD2011)

NGƯỜI DO-THÁI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI

(9:1 - 11:36)

Tâm Tình của Phao-lô Ðối Với Người Do-thái

Tôi nói thật trong Ðấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Ðức Thánh Linh rằng lòng tôi rất buồn và đau đớn không nguôi. Tôi ước gì chính tôi chịu sự nguyền rủa, bị tách rời khỏi Ðấng Christ, thay cho anh chị em tôi theo phần xác, tức đồng bào tôi, dân I-sơ-ra-ên, những người đã được nhận làm con,[a] được ban cho vinh hiển, được các giao ước, được nhận Luật Pháp, được đảm trách việc thờ phượng, và được các lời hứa. Họ là con cháu của các tổ phụ, và từ họ Ðấng Christ đã sinh ra theo phần xác. Ngài là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời.[b] A-men.

Quyền Tể Trị Tuyệt Ðối của Ðức Chúa Trời Tỏ Ra Qua Các Quyết Ðịnh của Ngài

Nói như thế không có nghĩa là lời Ðức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải mọi người Do-thái đều là người Do-thái thật; không phải tất cả con cháu Áp-ra-ham đều thật sự là con cháu Áp-ra-ham, nhưng

“Chỉ dòng dõi của I-sác mới là dòng dõi mang danh ngươi.”[c]

Ðiều ấy có nghĩa là không phải con cái theo phần xác đương nhiên là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là hậu duệ chính tông. Lời hứa ấy như thể nầy,

“Vào khoảng nầy, Ta sẽ trở lại và Sa-ra sẽ có một con trai.”[d]

10 Không những thế thôi, khi Rê-bê-ca do một người là I-sác, tổ phụ chúng ta, có thai đôi cũng vậy. 11 Trước khi hai đứa trẻ chào đời, khi chúng chưa làm một điều thiện hay điều ác nào, thì để giữ vững ý định của Ðức Chúa Trời trong sự lựa chọn, không căn cứ vào việc làm của họ, nhưng căn cứ vào quyền lựa chọn của Ðấng Kêu Gọi, 12 bà đã được bảo,

“Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ.”[e]

13 Như có chép rằng,

“Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”[f]

14 Vậy chúng ta sẽ nói thể nào đây? Có phải Ðức Chúa Trời bất công chăng?

Chẳng hề như vậy! 15 Vì Ngài đã phán với Môi-se rằng,

“Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ; Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.”[g]

16 Như vậy người ta được chọn không do mình muốn hoặc do người nào bôn ba chạy chọt mà được, nhưng do ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, 17 vì lời Kinh Thánh đã phán với Pha-ra-ôn rằng,

“Ta đã lập ngươi lên cốt để ngươi làm đối tượng cho Ta bày tỏ quyền năng của Ta, hầu danh Ta được truyền rao khắp đất.”[h]

18 Như vậy Ngài muốn thương xót ai Ngài thương xót, và Ngài muốn để ai cứng lòng Ngài để.

Chúa Giận Rồi Lại Thương

19 Thế thì bạn sẽ nói với tôi, “Nếu vậy sao Ngài còn bắt lỗi? Vì ai có thể cưỡng lại ý Ngài được?”

20 Hỡi người kia, bạn là ai mà dám cãi lại Ðức Chúa Trời? Có thể nào một món đồ gốm nói với người đã nặn nên nó rằng, “Tại sao ông nặn nên tôi như thế nầy?” 21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền tạo ra các vật dụng từ một đống đất sét, cái để dùng vào việc sang trọng và cái để dùng vào việc tầm thường chăng? 22 Nếu Ðức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài và biểu dương quyền năng của Ngài nên đã nhẫn nhục chịu đựng những món đồ gốm đáng chuốc cơn thịnh nộ, được chuẩn bị sẵn cho sự hủy diệt, 23 hoặc để bày tỏ sự phong phú của vinh hiển Ngài đối với những món đồ gốm được thương xót và được Ngài chuẩn bị sẵn cho sự vinh hiển, 24 trong đó có chúng ta, những người Ngài đã gọi, không những chỉ từ dân Do-thái nhưng cũng từ các dân ngoại, thì sao? 25 Như Ngài đã phán trong sách Ô-sê rằng,

“Ta sẽ gọi những kẻ không phải dân Ta là ‘dân Ta,’
Ta sẽ gọi kẻ không được yêu thương là ‘người Ta yêu quý.’[i]

26 Và chính tại nơi họ bị bảo,

‘Các ngươi không phải là dân Ta,’

Họ sẽ được gọi là

‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’”[j]

27 Tiên Tri Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên rằng,

“Dù dân số của con cái I-sơ-ra-ên đông như cát nơi bờ biển, thì cũng chỉ những người còn sót lại mới được hưởng ơn cứu rỗi mà thôi, 28 vì Chúa sẽ thi hành án phạt của Ngài trên đất cách nhanh chóng và dứt khoát.”[k]

29 Và như Ê-sai đã nói trước,

“Nếu Chúa các đạo quân không chừa lại cho chúng ta những người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và đã như Gô-mô-ra rồi.”[l]

Tảng Ðá Vấp Ngã

30 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Các dân ngoại không gắng sức tìm kiếm sự công chính nhưng lại được xưng công chính, một sự công chính có được nhờ đức tin, 31 còn dân I-sơ-ra-ên đã gắng sức làm theo Luật Pháp để được xưng công chính nhưng lại không được xưng công chính, vì họ đã không làm trọn Luật Pháp.

32 Tại sao? Tại vì họ không cậy đức tin mà tìm, nhưng cậy vào việc làm. Họ đã vấp phải tảng đá vấp chân, 33 như có chép rằng,

“Nầy, Ta để tại Si-ôn một tảng đá vấp chân, một tảng đá gây cho vấp ngã,
Nhưng ai tin Người sẽ không bị hổ thẹn.”[m]

Footnotes:

 1. Rô-ma 9:4 ctd: được nhận làm con nuôi
 2. Rô-ma 9:5 ctd: Ngài là Ðức Chúa Trời ở trên mọi sự, Ðấng được chúc tụng đời đời, hoặc Nguyện Ðức Chúa Trời là Ðấng ở trên mọi sự được chúc tụng đến đời đời.
 3. Rô-ma 9:7 Sáng 21:12
 4. Rô-ma 9:9 Sáng 18:10, 14
 5. Rô-ma 9:12 Sáng 25:23
 6. Rô-ma 9:13 Mal 1:2, 3
 7. Rô-ma 9:15 Xuất 33: 19
 8. Rô-ma 9:17 Xuất 9:16 LXX
 9. Rô-ma 9:25 Ô-sê 2:23
 10. Rô-ma 9:26 Ô-sê 1:10
 11. Rô-ma 9:28 Ê-sai 10:22-23 LXX
 12. Rô-ma 9:29 Ê-sai 1:9 LXX
 13. Rô-ma 9:33 Ê-sai 8:14; 28:16 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes