A A A A A
Bible Book List

Rómaiakhoz 3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Akkor van-e valami előnye a zsidóknak a többi néppel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek? Igen, minden tekintetben sok előnyük van! Ezek közül a legfontosabb, hogy Isten rájuk bízta, hogy őrizzék meg, amit ő kijelentett.[a] Igaz ugyan, hogy közülük egyesek hűtlenek lettek Istenhez, de vajon emiatt Isten is hűtlenné lesz a saját ígéreteihez? Dehogy, semmiképpen! Hiszen Isten még akkor is teljesíti, amit megígért, ha az összes ember hazudna is. Mert ezt mondja az Írás Istenről:

„Igaznak bizonyulsz, abban, amit mondasz,
    és győztes leszel, amikor vádolnak téged.”[b]

Ezek szerint, ha mi igazságtalanok vagyunk, az még világosabban megmutatja, hogy Isten igazságos? Akkor hát nem igazságtalan-e Isten, ha mégis megbüntet? — kérdezhetné valaki, az emberi okoskodás szerint. Nem, Isten semmi esetre sem igazságtalan! Hiszen akkor hogyan ítélkezhetne az egész világ felett?

Erre azt mondhatná valaki: „Amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg, és a dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem?” Ha ez igaz lenne, akkor már azt is mondhatnánk: „Vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle!” — és valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten elítélje őket!

Zsidók és nem zsidók egyaránt vétkeztek

Mi következik ebből? Talán mi, zsidók, különbek vagyunk, mint a többi nép? Dehogyis! Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak. 10 Mert ezt mondja az Írás:

„Nincs bűntelen ember, egy sem,
11     nincs senki, aki megértené,
    nincs, aki keresné Istent.
12 Mindannyian elfordultak Istentől, és megromlottak,
    nincs aki jót tenne, egy sem!”[c]

13 „Torkuk nyitott sír,
    nyelvük megtévesztő hazugságot szól.”[d]

„Kígyóméreg van ajkukon.”[e]

14 „Szájuk átkozódással és keserűséggel van tele.”[f]

15 „Sietnek, hogy gyilkolhassanak.
16 Amerre csak mennek,
    pusztulást és nyomorúságot okoznak.
17 A békesség útját nem ismerik.”[g]

18 „Nincs bennük sem istenfélelem,
    sem Isten iránti tisztelet.”[h]

19 Ezeket a Törvény azokról mondja, akik a Törvény hatalma alatt élnek. Így azután kivétel nélkül mindenki — zsidó és nem zsidó — egyaránt bűnös Isten előtt. 20 Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a Törvény parancsainak teljesítésével Isten számára elfogadhatóvá legyen.

Hiszen a Törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és felismerjük azokat.

Milyen alapon fogad el Isten bennünket?

21 Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a Törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a Törvény és a próféták is beszéltek. 22 Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki hisz Jézus Krisztusban, attól függetlenül, hogy az illető zsidó, vagy nem zsidó. 23 Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.

24 Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg. 25 Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és Jézusra való tekintettel elengedte a múltban elkövetett bűnöket. 26 Ugyanígy az is Isten igazságosságát bizonyítja, hogy most elfogadja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek.

27 Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem! És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem, hanem a hit törvénye! 28 Ezt úgy értem, hogy az ember az Istenben való hite által válik Isten számára elfogadhatóvá, nem pedig annak következtében, amit a Törvényt követve tesz. 29 Vagy talán Isten csak a zsidók Istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidók Istene is! 30 Hiszen csak egy Isten van, és ő az, aki a zsidókat[i] a hitük alapján teszi elfogadhatóvá, a nem zsidókat[j] pedig ugyancsak a hitük segítségével. 31 Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a Törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem! Sőt, inkább megerősítem a Törvény érvényességét a hit által.

Footnotes:

  1. Rómaiakhoz 3:2 őrizzék… kijelentett A Biblia ószövetségi részét Izráel népe héber nyelven foglalta írásba, és az évszázadok során hűségesen megőrizte az egész emberiség számára.
  2. Rómaiakhoz 3:4 Idézet: Zsolt 51:4.
  3. Rómaiakhoz 3:12 Idézet: Zsolt 14:1–3.
  4. Rómaiakhoz 3:13 Idézet: Zsolt 5:9.
  5. Rómaiakhoz 3:13 Idézet: Zsolt 140:3.
  6. Rómaiakhoz 3:14 Idézet: Zsolt 10:7.
  7. Rómaiakhoz 3:17 Idézet: Zsolt 59:7–8.
  8. Rómaiakhoz 3:18 Idézet: Zsolt 36:1.
  9. Rómaiakhoz 3:30 zsidókat Szó szerint: „akik körül vannak metélve”. Lásd a Szójegyzékben.
  10. Rómaiakhoz 3:30 nem zsidókat Szó szerint: „akik nincsenek körülmetélve”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes