Add parallel Print Page Options

99 HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.

HERREN är stor i Sion, och upphöjd är han över alla folk.

Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.

Och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.

Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.

Mose och Aron voro bland hans präster, och Samuel bland dem som åkallade hans namn; de ropade till HERREN, och han svarade dem.

I molnstoden talade han då till dem; de höllo hans vittnesbörd och den lag som han gav dem.

Ja, HERRE, vår Gud, du svarade dem; du var mot dem en förlåtande Gud -- och en hämnare över deras gärningar.

Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen inför hans heliga berg. Ty helig är HERREN, vår Gud.