Add parallel Print Page Options

Helig men förlåtande Kung

99 Herren är kung!
    Folken bävar.
Han har sin tron på keruberna.
    Jorden darrar.
Herren är stor i Sion,
    upphöjd över alla folk.
De prisar ditt namn,
    som är stort och fruktansvärt.
Helig är han.

Kungen som är mäktig älskar det rätta,
    du upprätthåller rättvisan,
    du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.
Ära Herren, vår Gud,
    fall ner inför hans fotpall.
        Helig är han.

Mose och Aron var bland hans präster,
    Samuel bland dem som åkallade honom,
de ropade till Herren,
    och han svarade dem.
Han talade till dem från molnstoden,
    och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

Herre, vår Gud,
    du svarade dem
och var för dem en Gud som förlät dem
    men som också straffade dem när de handlade fel.
Ära Herren, vår Gud!
    Be till honom på hans heliga berg!
    Helig är Herren, vår Gud.