Jubel över Herrens frälsning

98 (A) En psalm.

Sjung till Herren en ny sång!
    Han har gjort under,
        han har gett frälsning
    med sin högra hand,
        sin heliga arm.
(B) Herren har gjort sin frälsning känd,
    han har visat sin rättfärdighet
        inför folkens ögon.
(C) Han har tänkt på sin nåd
        och trofasthet mot Israels hus.
    Jordens alla ändar har sett
        vår Guds frälsning.

(D) Ropa till Herren, hela jorden,
    brist ut i jubel och lovsång!
Lovsjung Herren med harpa,
    med harpa och lovsångsljud,
med trumpeter och hornstötar.
    Ropa av glädje inför kungen,
        Herren!

(E) Havet ska brusa
        med allt som fyller det,
    världen och de som bor i den.
Strömmarna ska klappa händer
    och bergen jubla tillsammans
(F) inför Herren, för han kommer
        för att döma jorden.
    Han ska döma världen
        med rättfärdighet
    och folken med rättvisa.