Psalm 98

Jubel över Herrens makt och frälsning

En psalm.

Sjung för Herren en ny sång,
    ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand
och med sin heliga arm.
Herren har gjort sin frälsning känd,
han har uppenbarat sin rättfärdighet
för hednafolkens ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet
mot Israels hus,
    hela jorden har sett vår Guds frälsning.

Höj jubel till Herren, alla länder!
    Brist ut i glädjerop och lovsjung!
Lovsjung Herren med harpa,
    med harpa och med lovsångs ljud!
Blås i trumpeter och horn,
    höj jubelrop inför konungen, Herren!
Må havet brusa och allt som fyller det,
världen och de som bor i den.
Må strömmarna klappa i händerna
och bergen jubla med varandra
inför Herren, ty han kommer
    för att döma jorden.
Han skall döma världen med rättfärdighet
och folken med rättvisa.