Add parallel Print Page Options

Herrens allmakt

97 Herren är kung!
    Låt hela jorden brista ut i jubel,
    kustländerna långt borta glädja sig!

Moln och mörker omger honom.
    Rättfärdighet och rättvisa är grunden för hans tron.
Eld går ut framför honom
    och bränner upp alla hans fiender runt omkring.
Hans blixtar lyser upp hela världen.
    Jorden ser det och darrar.
Bergen smälter som vax inför Herren,
    hela jordens Herre.
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.
    Alla folk ser hans härlighet.

De som tillber gudabilder ska alla komma på skam,
    de som skryter med sina avgudar,
för alla gudar måste böja sig inför honom.

Sion hör det och gläder sig,
    Juda städer jublar över dina domar, Herre.
För du, Herre, är den högste över hela jorden,
    upphöjd över alla andra gudar.

10 Hata det onda, ni som älskar Herren.
    Han bevarar sina frommas liv
    och räddar dem ur de gudlösas våld.
11 Ljus sprids ut över de rättfärdiga
    och glädje över de rättsinniga.
12 Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,
    och prisa hans heliga namn.

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm