Hela jordens Kung

96 (A) Sjung till Herren en ny sång,
    sjung till Herren, hela jorden!
(B) Sjung till Herren, lova hans namn,
    ropa ut hans frälsning
        dag efter dag!
(C) Förkunna hans ära
        bland hednafolken,
    bland alla folk hans under!

(D) Stor är Herren och högt prisad,
    värd att vörda mer än alla gudar.
(E) Folkens alla gudar är avgudar,
    men Herren har gjort himlen.
Majestät och härlighet
        är inför hans ansikte,
    makt och glans i hans helgedom.

(F) Ge åt Herren, ni folkens släkter,
    ge åt Herren ära och makt!
(G) Ge åt Herren hans namns ära,
    kom med gåvor till hans gårdar!
(H) Tillbe Herren i helig skrud,
    bäva inför honom, hela jorden!
10 (I) Säg bland folken:
    "Herren är kung,
        världen står fast och vacklar inte.
    Han ska döma folken med rättvisa."

11 (J) Himlen ska glädjas
        och jorden fröjda sig,
    havet ska brusa
        med allt som fyller det.
12 (K) Marken ska jubla
        med allt som den bär,
    skogens alla träd
        ska ropa av fröjd
13 (L) inför Herren, för han kommer,
        han kommer för att döma jorden.
    Han ska döma världen
        med rättfärdighet
    och folken med sin trofasthet.