Add parallel Print Page Options

Herren är kung

(1 Krön 16:23-33)

96 Sjung en ny sång till Herrens ära,
    sjung till Herrens ära, hela jorden!
Sjung till Herrens ära!
    Välsigna hans namn!
    Ropa ut hans räddning varje dag!
Förkunna hans härlighet bland folken,
    berätta för alla människor om hans under!

För Herren är stor och högt prisad,
    värd att frukta, mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
    men Herren har gjort himlen.
Majestät och prakt omger honom,
    kraft och skönhet finns i hans helgedom.

Ge Herren ära, alla folkslag,
    erkänn hans majestät och kraft!
Ge Herrens höga namn ära,
    kom med era offer till hans förgårdar!
Tillbe Herren i helig skrud,
    darra inför honom, hela jorden!
10 Säg bland folken: ”Herren regerar!”
    Världen står fast, den kan inte rubbas.
    Han dömer folken med rättvisa.

11 Låt himlen vara glad och jorden jubla,
    låt havet brusa och allt som finns i det!
12 Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!
    Skogens alla träd ska susa av lovsånger
13 inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.
    Han ska döma världen i rättfärdighet
och folken med trofasthet.