Psalm 95

Uppmaning till tillbedjan och lydnad

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,
jubel till vår frälsnings klippa.
Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,
höja jubel till honom med lovsång!
Ty Herren är en stor Gud,
    en stor konung över alla gudar.
Han har jordens djup i sin hand,
    och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det,
och det torra har hans händer format.
Kom, låt oss falla ner och tillbe,
    låt oss böja knä för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud
    och vi är folket i hans hjord,
fåren som står under hans vård.

I dag, om ni hör hans röst,
så förhärda inte era hjärtan som i Meriba,
som på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig
    och satte mig på prov,
fastän de såg mina gärningar.
10 I fyrtio år väckte det släktet min avsky,
och jag sade:
    "De är ett folk som far vilse med sina hjärtan,
de vill inte veta av mina vägar."
11 Så svor jag i min vrede:
    "De skall inte komma in i min vila."