Bön om Herrens hjälp mot fiender

94 [a](A) Hämndens Gud, Herre,
    hämndens Gud, visa dig!
(B) Res dig, du jordens domare,
    ge de stolta vad de förtjänar!
(C) Hur länge ska de gudlösa, Herre,
    hur länge ska de gudlösa
        triumfera?
Deras tal flödar av fräckhet,
    alla förbrytare förhäver sig.
Herre, de krossar ditt folk,
    de förtrycker din arvedel,
de dödar änkor och främlingar
    och mördar de faderlösa,
(D) och de säger:
    "Herren ser det inte,
        Jakobs Gud märker det inte."

Fatta, ni oförnuftiga bland folket!
    Dårar, när ska ni bli kloka?
(E) Han som har planterat örat,
        skulle han inte höra?
    Han som format ögat,
        skulle han inte se?
10 Han som fostrar folken,
        skulle han inte straffa,
    han som lär människan förstånd?
11 (F) Herren känner
        människornas tankar,
    han vet att de är tomhet.

12 (G) Salig är den som du, Herre,
    fostrar och lär från din lag
13 (H) för att ge honom ro
        från onda dagar
    tills graven är grävd
        för de gudlösa.
14 (I) Herren förskjuter inte sitt folk,
    han överger inte sin arvedel.
15 (J) Rättvisa ska åter gälla i rätten,
    och alla som har ärliga hjärtan
        ska följa den[b].

16 Vem står upp för mig mot de onda?
    Vem hjälper mig mot förbrytarna?
17 (K) Om inte Herren var min hjälp
    skulle min själ snart bo i det tysta.
18 När jag säger: "Min fot vacklar",
    då är din nåd mitt stöd, Herre.
19 (L) När mitt inre är fullt av bekymmer,
    då gläder din tröst min själ.

20 Kan en orättfärdig domstol[c]
        ha gemenskap med dig,
    en som gör orätt[d] i lagens namn,
21 som angriper en rättfärdig själ
    och fördömer oskyldigt blod?
22 (M) Men Herren har blivit min borg,
    min Gud är min tillflykts klippa.
23 Han låter deras brott
        drabba dem själva,
    han förgör dem
        för deras ondska.
    Herren vår Gud
        ska förgöra dem.

Footnotes

  1. Ps 94 sjöngs enligt Mishna varje onsdag i templet av leviternas kör.
  2. 94:15 följa den   Annan översättning: "ha en framtid".
  3. 94:20 domstol   Annan översättning: "tron".
  4. 94:20 gör orätt   Annan översättning: "vållar lidande".