Den evige Kungen

93 [a](A) Herren är kung!
        Han är klädd i höghet,
    Herren är klädd
        och rustad med kraft.
    Världen står fast,
        den vacklar inte.
(B) Din tron står fast
    sedan urminnes tid,
        du är av evighet.

(C) Strömmarna höjer sig, Herre,
    strömmarna höjer sin röst,
        strömmarna höjer sitt dån.
(D) Men mäktig är Herren i höjden,
    mer än bruset av väldiga vatten,
        mer än havets mäktiga
            bränningar.

(E) Dina vittnesbörd
        är alltigenom sanna.
    Helighet tillhör ditt hus, Herre,
        för alltid.

Footnotes

  1. Ps 93 sjöngs enligt Mishna varje fredag i templet av leviternas kör.