Psalm 93

Den evige konungen

Herren är konung!
    Han har klätt sig i höghet.
Herren har klätt sig och rustat sig med makt.
Därför står världen fast, den vacklar inte.
Din tron är fast grundad från fordom tid,
du är från evighet.

Herre, vattenströmmarna höjer sig,
vattenströmmarna höjer sin röst,
    vattenströmmarna höjer sina dånande vågor.
Men väldig är Herren i höjden,
    mer än bruset av stora vatten,
väldiga vatten, havets bränningar.
Dina vittnesbörd är sanna alltigenom,
helighet tillhör ditt hus,
    Herre, för alltid.

Bible Gateway Sponsors