Glädje över Herrens gärningar

92 [a]En psalm, en sång för sabbatsdagen.

(A) Det är gott att tacka Herren
    och att lovsjunga ditt namn,
        du den Högste,
(B) att på morgonen förkunna din nåd
    och om natten din trofasthet,
(C) med tiosträngad lyra och luta,
    med klingande[b] toner på harpan.

(D) Du gläder mig, Herre,
        med dina gärningar,
    jag jublar över dina händers verk.
(E) Hur stora är inte dina verk, Herre,
    hur djupa dina tankar!
(F) En oförnuftig man förstår det inte,
    dåren fattar det inte.
(G) När de gudlösa grönskar som gräs
    och alla förbrytare blomstrar,
        går de ändå mot evig
            undergång.

(H) Men du, Herre,
    är den Högste för evigt.
10 (I) Se dina fiender, Herre,
    se, dina fiender ska förgås,
        alla förbrytare skingras!
11 (J) Men mitt horn höjer du
        som vildoxens,
    jag är överöst med frisk olja.
12 (K) Mina ögon får se
        mina förföljare falla,
    mina öron får höra om de onda
        som reste sig mot mig.

13 (L) De rättfärdiga grönskar som palmer,
    de växer som cedrar på Libanon,
14 (M) planterade i Herrens hus,
    grönskande på vår Guds förgårdar.
15 (N) Även vid hög ålder bär de frukt[c],
    de frodas och grönskar
16 (O) för att förkunna att Herren,
    min klippa, är rättfärdig.
        Ingen orätt finns i honom.

Footnotes

  1. Ps 92 sjöngs enligt Mishna varje sabbat (lördag) i templet av leviternas kör.
  2. 92:4 klingande   Annan översättning: "tankfulla" (hebr. higgajón, jfr Ps 9:17 med not).
  3. 92:15 bär de frukt   Annan översättning: "skjuter de skott".