Add parallel Print Page Options

Glädje över Herrens gärningar

92 En psalm, en sång för sabbatsdagen.

Det är gott att prisa Herren,
    att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att varje morgon förkunna din nåd
    och varje natt din trofasthet,
till tiosträngat instrument,
    till toner av harpa.

Du gör mig glad, Herre, med dina gärningar,
    jag jublar över dina händers verk.
Hur stora är inte dina verk, Herre!
    Hur djupa är inte dina tankar!
Den oförnuftige förstår det inte,
    dåren kan inte fatta,
att fastän de gudlösa blomstrar som gräs
    och alla de som gör orätt frodas,
så väntar dem bara evigt fördärv.

Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10 Dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under,
    och alla som gjort orätt ska skingras.
11 Men mig har du gjort stark som en behornad vildoxe;
    du har smort mig med nypressad olja.
12 Jag får se hur mina fiender lider nederlag
    och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.

13 De rättfärdiga blomstrar som palmträd,
    de växer som cederträden på Libanon.
14 De är planterade i Herrens hus,
    de grönskar i vår Guds förgårdar.
15 Ännu i hög ålder bär de frukt
    och är friska och gröna.
16 De vittnar om att Herren är rättvis,
    min klippa, där ingen orätt finns.