Under den Högstes beskydd

91 (A) Den som sitter
        under den Högstes beskydd
    och vilar
        under den Allsmäktiges skugga,
(B) han säger till Herren:
    "Min tillflykt och min borg,
        min Gud som jag litar på."

(C) Han ska rädda dig
    från jägarens snara
        och den härjande pesten.
(D) Med sina fjädrar täcker han dig,
    under hans vingar
        finner du tillflykt.
    Hans trofasthet är sköld och skärm.
(E) Du ska inte frukta nattens fasor,
    inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i mörkret
    eller sjukdomen som härjar
        mitt på dagen.
Tusen kan falla vid din sida,
        tiotusen vid din högra sida,
    men dig drabbar det inte.
(F) Du ska bara se det med egna ögon,
    bevittna hur de gudlösa
        får sitt straff.

(G) Du har sagt att Herren
        är ditt skydd,
    du har gjort den Högste
        till din tillflykt.
10 (H) Inget ont ska drabba dig,
    ingen plåga närma sig din hydda,
11 (I) för han ska befalla sina änglar
    att bevara dig på alla dina vägar.
12 (J) De ska bära dig på sina händer
    så att du inte stöter din fot
        mot någon sten.
13 (K) Du ska gå fram
        över lejon och huggormar,
    trampa på unga lejon
        och drakar[a].

14 "Han älskar[b] mig,
        därför ska jag befria honom,
    och jag ska beskydda honom
        eftersom han känner mitt namn.
15 (L) Han ropar till mig
        och jag svarar honom.
    Jag är med honom i nöden,
        jag ska rädda honom
            och ge honom ära.
16 (M) Jag ska mätta honom med långt liv
    och låta honom se min frälsning."

Footnotes

  1. 91:13 drakar   Annan översättning: "ormar".
  2. 91:14 älskar   Annan översättning: "håller sig nära".