Klagan i djupaste nöd

88 (A) En sång, en psalm av Koras söner. För körledaren, till mahalát-leannót[a]. En vishetspsalm av esraiten Heman.[b]

(B) Herre, min frälsnings Gud,
    dag och natt ropar jag till dig.
Låt min bön komma
        inför ditt ansikte,
    vänd ditt öra till mitt rop,
för min själ är mättad med lidanden
    och mitt liv närmar sig dödsriket.

(C) Jag räknas bland dem
        som går ner i graven,
    jag är som en man utan livskraft.
(D) Jag är övergiven bland de döda,
        likt de fallna som ligger i graven,
    dem du inte längre tänker på
        och som inte mer
            är i dina händer.
(E) Du har sänkt mig längst ner i hålan,
    ner i mörkret, ner i djupet.
(F) Din vrede vilar tung över mig,
    alla dina böljor låter du
        skölja över mig. Sela

(G) Du har fjärmat mina förtrogna
        från mig,
    du har gjort mig vidrig för dem,
        fångad så att jag inte kommer ut.
10 (H) Mitt öga förtärs av lidande.
    Herre, jag ropar till dig varje dag,
        jag sträcker mina händer
            mot dig.

11 (I) Gör du under för de döda,
    kan skuggorna resa sig
        och tacka dig? Sela
12 Förkunnar man din nåd i graven,
    din trofasthet i avgrunden?
13 (J) Känner man dina under i mörkret,
    din rättfärdighet i glömskans land?

14 (K) Men jag ropar till dig, Herre,
    om morgonen möter dig min bön.
15 (L) Varför, Herre,
        förkastar du min själ?
    Varför döljer du
        ditt ansikte för mig?
16 Plågad är jag och döende
        från min ungdom,
    jag bär förskräckelser från dig
        och förtvivlar.
17 (M) Din vredes lågor sveper över mig,
    dina fasor förgör mig.
18 Ständigt omsluter de mig
        som vatten,
    omringar mig helt och hållet.
19 (N) Mina nära och kära
        har du fjärmat från mig.
    I mina förtrognas ställe
        har jag bara mörker.

Footnotes

  1. 88:1 mahalát-leannót   Troligen en musikterm, en melodi eller ett musikinstrument. Möjliga översättningar: "plågsam sjukdom" eller "dans och sång".
  2. 88:1 esraiten Heman   Berömd vis man på Salomos tid (1 Kung 4:31), troligen identisk med Davids lovsångsledare (1 Krön 16:41).