Add parallel Print Page Options

87 Av Koras söner; en psalm, en sång. Den stad han har grundat står på de heliga bergen;

HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.

Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela.

»Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där.»

Ja, om Sion skall det sägas: »Den ene som den andre är född därinne.» Och han, den Högste, skall hålla det vid makt.

Ja, när HERREN tecknar upp folken, då skall han räkna så: »Dessa äro födda där.» Sela.

Och under sång och dans skall man säga: »Alla mina källor äro i dig.»