Bön om hjälp i svår nöd

86 (A) En bön av David.

Herre, vänd ditt öra till mig
        och svara mig,
    för jag är svag och fattig.
(B) Bevara min själ,
        för jag är trogen.
    Du är min Gud,
        fräls din tjänare som litar på dig.
Förbarma dig över mig, Herre,
    för jag ropar till dig dagen lång.
(C) Gläd din tjänares själ,
    för till dig, Herre, lyfter jag min själ.

(D) Du, Herre, är god och förlåtande,
    stor i nåd mot alla
        som ropar till dig.
(E) Herre, hör min bön,
    lyssna till mitt rop om nåd!
(F) Jag ropar till dig på nödens dag,
    för du kommer att svara mig.

(G) Ingen bland gudarna
        är som du, Herre,
    inga gärningar är som dina.
(H) Alla folk som du har gjort
    ska komma och tillbe
        inför dig, Herre.
    De ska ära ditt namn,
10 (I) för du är stor och du gör under.
    Du ensam är Gud.

11 (J) Visa mig, Herre, din väg,
        jag vill vandra i din sanning.
    Ge mig ett odelat hjärta
        så att jag vördar ditt namn.
12 Jag vill tacka dig, Herre min Gud,
        av hela mitt hjärta
    och ära ditt namn i evighet,
13 (K) för din nåd över mig är stor,
    du räddar min själ
        ur dödsrikets djup.

14 (L) Gud, de fräcka reser sig mot mig,
    en flock av våldsmän
        vill ta mitt liv.
    De har inte dig för ögonen.

15 (M) Men du, Herre,
        är en barmhärtig och nådig Gud,
    sen till vrede
        och stor i nåd och sanning.
16 Vänd dig till mig
        och förbarma dig över mig.
    Ge din makt till din tjänare
        och fräls din tjänarinnas son!
17 Ge mig ett tecken på din godhet,
    låt dem som hatar mig se det
        och skämmas,
    för du, Herre, hjälper
        och tröstar mig.