Add parallel Print Page Options

Bön om folkets återupprättelse

85 För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

Herre, du har visat välvilja mot ditt land.
    Du har upprättat Jakobs lycka.
Du lyfte av ditt folks skuld
    och förlät dem deras synd. Séla
Du drog tillbaka ditt raseri
    och släckte din vredes glöd.

Återupprätta oss, Gud, du vår räddare,
    lägg bort ditt missnöje med oss.
Ska du alltid vara vred på oss?
    Ska din vrede sträcka sig även till kommande generationer?
Vill du inte göra oss levande igen,
    så att ditt folk kan glädja sig i dig?
Herre, visa oss din nåd
    och ge oss din frälsning.

Jag vill höra vad Gud säger.
    Herren talar frid till sitt folk, till sina fromma,
    men må de inte återvända till dårskap.
10 Hans frälsning är verkligen nära dem som fruktar honom,
    för att hans härlighet ska bo i vårt land.

11 Nåd och trofasthet ska mötas
    och rättfärdighet och frid kyssas.
12 Sanningen ska spira upp ur jorden
    och rättfärdigheten blicka ner från himlen.
13 Herren själv ska ge allt gott,
    och vårt land ska ge sin skörd.
14 Rättfärdigheten ska gå före honom
    och bana väg för hans steg.