Längtan till Guds hus

84 (A) För körledaren, till gittít[a]. En psalm av Koras söner.

(B) Hur ljuvliga är inte dina boningar,
    Herre Sebaot!
(C) Min själ längtar och trängtar
        till Herrens gårdar,
    min själ och min kropp jublar
        mot levande Gud.

Sparven har funnit sig ett hem
    och svalan ett bo
        där hon kan lägga sina ungar:
    dina altaren, Herre Sebaot,
        min kung och min Gud.
(D) Saliga är de som bor i ditt hus,
    de lovar dig ständigt. Sela

(E) Saliga är de
    som har sin styrka i dig,
        som har dina vägar i sitt hjärta.
(F) När de vandrar genom tåredalen[b]
        gör de den rik på källor,
    och höstregnet[c] täcker den
        med välsignelser.
De går från kraft till kraft,
    de träder fram inför Gud på Sion.
Herre Gud Sebaot, hör min bön,
    lyssna, du Jakobs Gud! Sela

10 (G) Gud, se vår sköld,
    se på din smordes ansikte!
11 En dag i dina gårdar
        är bättre än tusen andra.
    Jag vill hellre vakta dörren[d]
        i min Guds hus
            än bo i de gudlösas tält,
12 (H) för Herren Gud är sol och sköld,
        Herren ger nåd och ära.
    Inget gott nekar han dem
        som vandrar i fullkomlighet.

13 (I) Herre Sebaot,
    salig är den som förtröstar på dig.

Footnotes

  1. 84:1 gittít   Kan syfta på sångstil eller instrument från staden Gat, där David bodde en tid. Hebr. gat betyder också "vinpress" (så Septuaginta).
  2. 84:7 tåredalen   Annan översättning: "Bakadalen" (strax utanför Jerusalem, se 2 Sam 5:22f).
  3. 84:7 höstregnet   Annan översättning: "Läraren" eller "Lagstiftaren" (så Septuaginta).
  4. 84:11 vakta dörren   Annan översättning: "stå vid tröskeln".