Psalm 84

Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar

För sångmästaren, till Gittit, en psalm av Koras söner.

Hur ljuvliga är ej dina boningar,
    Herre Sebaot!
Min själ längtar och trängtar
    efter Herrens gårdar,
min själ och min kropp jublar
    mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus
    och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar:
    dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.

Saliga är de som bor i ditt hus,
    de lovar dig ständigt. Sela.
Saliga är de människor som har sin styrka i dig,
de som har dina vägar i sitt hjärta.
När de vandrar genom tåredalen
    gör de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.
De går från kraft till kraft,
    de träder fram inför Gud på Sion.

Herre Gud Sebaot, hör min bön,
    lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
10 Gud, se vår sköld,
    ge akt på din smordes ansikte!
11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.
Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus
än vistas i de ogudaktigas boningar.
12 Ty Herren Gud är sol och sköld,
    Herren ger nåd och ära.
Han vägrar inte dem något gott
    som vandrar i fullkomlighet.
13 Herre Sebaot,
    salig är den människa som förtröstar på dig.