Dom över orättfärdiga ledare

82 [a](A) En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen[b],
    bland gudarna håller han dom:
(B) "Hur länge ska ni döma orätt
    och ta de gudlösas parti? Sela

(C) Skipa rätt för den svage
        och faderlöse,
    ge den förtryckte
        och fattige rättvisa!
Befria den svage och fattige,
    rädda honom
        från de gudlösas hand!"

De vet inget och förstår inget,
    de vandrar i mörker.
        Jordens alla grundvalar vacklar.

(D) "Jag har sagt att ni är gudar,
    att ni alla är den Högstes söner.[c]
(E) Men ni kommer att dö
        som människor dör
    och falla som alla furstar faller."

(F) Grip in, Gud!
    Håll dom över jorden,
        för alla folk är din egendom.

Footnotes

  1. Ps 82 sjöngs enligt Mishna varje tisdag i templet av leviternas kör.
  2. 82:1 gudaförsamlingen   Annan översättning: "Guds församling". Domare kunde kallas "gudar" på grund av sitt gudomliga uppdrag i rättvisans tjänst (jfr Joh 10:35).
  3. 82:6 Citeras av Jesus i Joh 10:34.